Wil je aansprakelijkheidsclaims voorkomen? Dan is het in de eerste plaats belangrijk om goed en voorzichtig te werk te gaan. Als je geen fouten maakt, kan je in principe ook niet aansprakelijk worden gesteld. Echter, fouten maken is menselijk. Jij kan dus niet zomaar aannemen dat je nooit tegen een aansprakelijkheidsclaim zal aanlopen. Gelukkig zijn er wel manieren om je hiertegen te wapenen.

Aansprakelijkheid contractueel beperken

Het is mogelijk om in je algemene voorwaarden of overeenkomsten afspraken te maken over de aansprakelijkheid. Zo kan je je aansprakelijkheid uitbreiden of net beperken of uitsluiten. We spreken dan van een exoneratiebeding. Weet wel dat je nooit je volledige aansprakelijkheid kan uitsluiten. De aansprakelijkheid voor opzettelijk aangerichte schade kan je bijvoorbeeld niet uitsluiten. Bovendien gelden er ten opzichte van consumenten specifieke regels met betrekking tot dergelijke exoneratiebedingen. Het is aan te raden om je overeenkomsten en algemene voorwaarden door een juridisch expert te laten opstellen. Op die manier weet je dat je helemaal goed zit.

Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Contracten en algemene voorwaarden gelden enkel in overstaan van de contractspartijen. Ten opzichte van derden gelden dergelijke afspraken niet, want dat zijn buitenstaanders. Zo kan je bijvoorbeeld nog steeds aansprakelijk worden gesteld als er tijdens het uitvoeren van de werken schade wordt aangericht aan een naburig bedrijf. De enige manier om je hiertegen te beschermen, is door een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bij een aansprakelijkheidsverzekering zal de verzekeraar de schade vergoeden, uiteraard conform de polisvoorwaarden. Vaak geldt er nog steeds een eigen risico en zijn er grenzen aan de bedragen die de verzekeraar uitkeert. Het is belangrijk dat dergelijke aansprakelijkheidsverzekeringen maximaal aansluiten bij jouw behoeften.

Er bestaan verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen die elk hun eigen dekking hebben. Als je een auto in het verkeer brengt, is een WAM-verzekering bijvoorbeeld verplicht. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je aanricht als je een fout maakt in het verkeer. Ook een arbeidsongevallenverzekering is verplicht. Deze arbeidsongevallenverzekering waarborgt de betaling van de verplichte vergoedingen die je moet betalen na een arbeidsongeval. Als werkgever ben je namelijk snel aansprakelijk voor ongevallen die tijdens het werk of op weg naar en van het werk ontstaan.

Andere aansprakelijkheidsverzekeringen die nuttig kunnen zijn is de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid, de verzekering tienjarige aansprakelijkheid, de verzekering beroepsaansprakelijkheid, de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf en de aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen. Welke van deze verzekeringen jij nodig hebt, is uiteraard afhankelijk van jouw activiteiten. Als je hierover twijfelt, is het aan te raden om het gesprek aan te gaan met je verzekeraar.

Juiste vennootschapsvorm kiezen

Ten slotte is het ook goed om na te denken over je ondernemingsvorm. Bij sommige ondernemingsvormen, bijvoorbeeld als je kiest voor een eenmanszaak, kunnen namelijk ook je persoonlijke bezittingen worden aangesproken. Dat komt omdat er geen harde scheidingslijn is tussen je zakelijk vermogen (bezittingen en schulden) en je privévermogen. Zo’n scheidingslijn is er wel als je bijvoorbeeld kiest voor een besloten vennootschap. Voor risicovolle ondernemingen is het daarom altijd aan te raden om te kiezen voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals een bv.