Ondernemers die een beroep doen op de forfaitaire btw-regeling moeten ten laatste eind 2027 de overstap maken naar de klassieke btw-regeling of naar de kleine ondernemersregeling. De forfaitaire btw-regeling wordt namelijk per 2028 afgeschaft. Voor starters is het zelfs nu al voorbij. We leggen uit wat dit betekent en waarom men de forfaitaire btw-regeling afschaft.

Wat is de forfaitaire btw-regeling?

In verschillende sectoren kunnen ondernemers rekenen op de forfaitaire btw-regeling. Bij de forfaitaire btw-regeling wordt de verschuldigde btw niet berekend op de werkelijke omzet die aan te tonen is, maar wordt het forfaitair vastgesteld. Daarbij houdt men rekening met andere zaken die objectief vast te stellen zijn. Onder andere apothekers, bakkers, caféhouders, foornijveraars en schoenherstellers kunnen een beroep doen op de forfaitaire btw-regeling. Er gelden wel nog een aantal extra eisen. Zo kunnen sinds 2020 enkel natuurlijke personen (eenmanszaken) een beroep doen op de forfaitaire regeling. Er geldt ook een maximumomzet van 750.000 euro (excl. btw) en een belangrijke voorwaarde is dat men niet verplicht mag zijn om voor meer dan 25% van de totale omzet facturen uit te reiken, hoewel dit in sommige gevallen tot 40% kan worden opgetrokken.

Indien de forfaitaire btw-regeling wordt toegepast – dit is steeds een keuze, geen verplichting –, wordt de verschuldigde btw op een andere manier berekend. Bij bakkers houdt men bijvoorbeeld rekening met het aantal zakken bloem (100 kg) die men heeft aangewend.

Afschaffing en uitdoving van de forfaitaire btw-regeling

Deze btw-regeling zal uiteindelijk op de schop gaan. Vanaf 1 januari 2028 zal het helemaal voorbij zijn en tot dan geldt er een uitdoofscenario. Sinds 1 januari 2022 kunnen starters al niet meer opteren voor de regeling die dus steeds meer aan belang zal verliezen. Ook een overstap van de kleine ondernemersregeling naar de forfaitaire btw-regeling is niet meer mogelijk. Btw-plichtigen die voordien al de forfaitaire btw-regeling toepasten, kunnen het nog even blijven gebruiken. Het aantal sectoren dat een beroep kan doen op de forfaitaire btw-regeling werd in 2018 al fors ingeperkt.

Volgens de Memorie van Toelichting komt de afschaffing er om de eenvoudige reden dat het gewoon niet meer van deze tijd is. De forfaitaire btw-regeling is bedacht in een tijd waarin kleine zelfstandigen vaak geen kassasysteem hadden, maar tegenwoordig heeft de overgrote meerderheid van deze ondernemers wel zo’n kassa. In bijvoorbeeld de horeca is een witte kassa in veel gevallen zelfs verplicht.

Op 1 januari 2028 is het over en uit

Ondernemers die de forfaitaire btw-regeling nog toepassen, krijgen tot en met 31 december 2027 de tijd om zich zo te organiseren dat ze het verschuldigde btw-bedrag correct kunnen bepalen op basis van de omzet. Vanaf 1 januari 2028 zal de forfaitaire btw-regeling niet langer kunnen worden toegepast. Uiteraard hoeven deze ondernemers niet tot dan te wachten en kunnen ze al eerder de overstap maken. Een alternatief is het overstappen naar de kleine ondernemersregeling. Binnen deze kleine ondernemingsregeling hoeft men helemaal geen btw-aangiften meer te doen of btw te betalen. Het nadeel is dat er dan ook geen btw-aftrek mogelijk is. Niet voor alle ondernemers is dat even interessant.