In België kunnen zowel de federale overheid als de gemeenschappen, de provincies en de gemeenten belastingen heffen. Ook voor bedrijven heeft dit gevolgen. Naast de algemene provinciebelasting op de bedrijven hebben veel gemeenten ook de algemene gemeentebelasting op de bedrijven. De algemene gemeentebelasting (op de) bedrijven heeft het tot doel om alle bedrijven die op het grondgebied van de gemeente zijn gevestigd te laten bijdragen aan de werking van de gemeente. Een goed functionerende gemeente is per slot van rekening niet alleen belangrijk voor de inwoners, maar ook voor de bedrijven die in de gemeente actief zijn.

Over de algemene gemeentebelasting bedrijven

De gemeenten zijn vrij om te beslissen of ze al dan niet een algemene gemeentebelasting bedrijven invoeren en wat daarvoor het tarief is. Soms wordt het ook niet de algemene gemeentebelasting bedrijven genoemd, maar heeft men het bijvoorbeeld over een algemene bedrijvenbelasting. De belasting wordt over het algemeen geheven op natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente een vestiging hebben. Zowel vrije beroepen als handelsbedrijven, nijverheidsbedrijven, landbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven kunnen op deze manier worden belast. Het exacte toepassingsgebied kan echter per gemeente verschillen.

Tip: als jouw gemeente een algemene gemeentebelasting bedrijven int, is dit een beroepskost. Je dient deze kost namelijk te maken om met je bedrijf inkomsten te verwerven of te behouden. Je kan het dus ook als kost aftrekken van je belastbare winst.

Bedrag van de algemene gemeentebelasting bedrijven

Als een gemeente een algemene gemeentebelasting bedrijven invoert, zal daar een reglement aan zijn gekoppeld. In dit reglement is te lezen hoe hoog de algemene gemeentebelasting bedrijven is. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan worden berekend. Sommige gemeenten hanteren bijvoorbeeld een forfait per vestiging. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de gemeente Meulebeke die een belasting van 100 euro per vestiging hanteert.

Een buurgemeente van Meulebeke is Oostrozebeke. Daar pakt men het anders aan. Daar hanteert men enerzijds wel een forfait van 125 euro per vestiging, dus 25 euro meer dan in de buurgemeente, maar houdt men anderzijds ook rekening met de oppervlakte van het bedrijf. Vanaf een oppervlakte van meer dan 1.000 m² tot en met 10.000 m² komt daar € 0,17 per m² bij. En bij een oppervlakte van meer dan 10.000 m² gaat het om € 0,15 per m². Voor grote bedrijven loopt de factuur dus snel op. In de volgende gemeente pakt men het gegarandeerd weer anders aan.

We gaan naar Oost-Vlaanderen, meer bepaald naar Merelbeke. Daar bedraagt de basisbelasting 200 euro per vestiging, maar belast men aanvullend op basis van hinderlijkheid. Voor een vestiging met een Vlarem Klasse 3 gaat het om 100 euro extra. Voor Vlarem Klasse 2 en 1 gaat het om respectievelijk 225 euro en 500 euro.

Andere gemeentebelastingen voor ondernemers

Naast de algemene gemeentebelasting bedrijven kunnen gemeenten nog andere gemeentebelastingen invoeren en innen. Tevens hebben de gemeenten de mogelijkheid om een aanvullende belasting te heffen op de personenbelasting, iets wat ook gevolgen heeft voor bijvoorbeeld eenmanszaken. Daarbij past men een percentage toe op de basispersonenbelasting. Het toegepaste percentage verschilt per gemeente. Het innen van deze belasting verloopt samen met de personenbelasting, je ontvangt dus geen aparte aanslag voor deze gemeentebelasting. Deze belasting is geen beroepskost.