Redactie

About Redactie

This author has not yet filled in any details.
So far Redactie has created 9 blog entries.

Wat is een grootboek?

Wat is een grootboek? "Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen. Hiermee is inzicht te verkrijgen in de financiële stromen die omgaan in een bedrijf, vereniging, stichting, enz.” Kortom, ben je ondernemer dan krijg je te maken met diverse grootboekrekeningen. Boekingen die je doet, koppel je allemaal aan deze grootboekrekeningen waardoor elke grootboekrekening een bepaalt saldo krijgt. Al deze grootboekrekeningen bij elkaar is het grootboek. Grootboek voorbeeld Hieronder zie je een overzicht van divers grootboekrekeningen bij elkaar. Het geheel noem je een grootboek. Elk boekhoudprogramma zal een overzicht hebben

Wat is een grootboek?2019-06-13T11:44:58+00:00

Wat is een kasboek?

Wat is een kasboek? Alle contante transacties die een onderneming heeft, moeten worden genoteerd in het kasboek. Zo kun je in een kasboek herleiden hoeveel contant geld een onderneming ‘in kas’ heeft en hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Het kasboek heeft dezelfde functie voor contante betalingen als het bankboek heeft voor elektronische betalingen. Hoe hou je een kasboek bij? De transacties in je kasboek bijhouden kun je handmatig doen op papier of in een Excel bestand. Handiger is echter om dit te doen met een online boekhoudprogramma, zodat

Wat is een kasboek?2019-06-13T13:12:31+00:00

Wat is een balans?

Wat is een balans? "Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment." Wat staat er op een balans? Een balans bestaat uit twee onderdelen:De activa (linkerzijde) De passiva (rechterzijde) Aan de kant van de activa staan al uw bezittingen. Aan de kant van de passiva staan al uw schulden en het eigen vermogen. Beide kanten van de balans moeten in evenwicht zijn. Dit betekent dat de bedragen onderaan de streep aan zowel de linker-

Wat is een balans?2019-06-13T13:29:04+00:00

Wat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)?

Wat is een vzw? Een vereniging zonder winstoogmerk is een vereniging van natuurlijke personen en/of rechtspersonen die samen een belangeloos doel nastreven. De vzw bestaat altijd uit ten minste twee personen. Het verschil tussen een vzw en een handelsvennootschap, zoals bijvoorbeeld een BV, is de afwezigheid van het streven naar winst. Waar een BV automatisch winst nastreeft, net zoals de verrijking van haar vennoten, beperkt een vzw zich tot een belangeloos doel. Een vzw mag uiteraard wel winst nastreven en zelfs commerciële activiteiten ontplooien, maar deze winst zal volledig moeten

Wat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)?2019-06-18T08:56:08+00:00

Wat is een besloten vennootschap (BV)?

Wat is een BV? Een BV is een besloten vennootschap. Het besloten karakter volgt uit het feit dat de aandelen van een BV niet vrij overdraagbaar zijn. De overdracht is dan ook aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Echter kan je in jouw statuten wel afwijkingen voorzien waardoor de overdracht eenvoudiger wordt. Verder laat de BV zich omschrijven als een rechtspersoon met een eigen rechtspersoonlijkheid en een eigen vermogen. Dit betekent dat de vennoten enkel verbonden zijn in functie van hun eigen inbreng. Bij een faillissement kan het privévermogen van de vennoten

Wat is een besloten vennootschap (BV)?2019-06-22T11:16:20+00:00

Wat is een eenmanszaak?

Wat is een eenmanszaak? Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming. De eenmanszaak is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft. Al betreft de bedrijfsvorm een eenmanszaak, kan deze wel personeel in dienst hebben. Eenmanszaak starten Er zijn diverse voor- en nadelen aan het starten van een eenmanszaak. Voordelen: Je hebt geen businesspartner, dus je kunt zelf snel beslissingen maken Er is geen verplicht minimumkapitaal Je kan heel eenvoudig starten Een eenvoudigere administratie. Nadelen: Je

Wat is een eenmanszaak?2019-06-18T16:27:49+00:00