lorenzo.risack@outlook.com

About Lorenzo Risack

This author has not yet filled in any details.
So far Lorenzo Risack has created 267 blog entries.

Waarop heeft een zieke zelfstandige recht?

Een zelfstandige kan net als een werknemer ziek worden of een ongeval hebben en zo arbeidsongeschikt worden. De impact daarvan is wel anders en dat heeft natuurlijk te maken met een ander sociaal stelsel. Hieronder zijn de krachtlijnen weergegeven. Uitkering bij arbeidsongeschiktheid als zelfstandige Als zelfstandige kan je net zoals een werknemer aanspraak maken op een ziekte-uitkering. De ziekte-uitkering wordt uitbetaald door het ziekenfonds. De ziekte-uitkering is bij een zelfstandige nooit afhankelijk van de inkomsten of van de betaalde sociale bijdragen, maar wordt steeds forfaitair vastgelegd. Het bedrag van

Waarop heeft een zieke zelfstandige recht?2020-11-18T20:15:16+00:00

Wat is een machtiging ambulante handel?

De machtiging ambulante handel werd vroeger ook wel de leurkaart genoemd, verwijzende naar de leurders die overal aan de deur gingen aanbellen om stofzuigers, tijdschriftabonnementen en wat dan ook te verkopen. Colportage komt tegenwoordig minder vaak voor en is grotendeels vervangen door de online verkoop, maar een machtiging ambulante handel is ook in andere gevallen nodig. Wanneer moet ik een machtiging ambulante handel hebben? Een machtiging ambulante handel is verplicht van zodra er buiten de vestigingsplaatsen van de ondernemingen producten of diensten aan de man worden gebracht. Het maakt

Wat is een machtiging ambulante handel?2020-11-18T20:24:19+00:00

Welke ondernemingsvormen hebben een beperkte aansprakelijkheid?

Bij het kiezen van een geschikte ondernemingsvorm is er natuurlijk wel meer om rekening mee te houden en spelen bijvoorbeeld ook fiscale zaken een rol, maar de aansprakelijkheidsregeling is in ieder geval iets dat je toch maar beter goed onder de loep neemt. Ondernemingsvormen met een beperkte aansprakelijkheid hebben toch een streepje voor. Hieronder zijn ze weergegeven. Besloten vennootschap (BV) De besloten vennootschap of BV, de opvolger van de vroegere bvba, is het bekendste voorbeeld van een vennootschapsvorm met een beperkte aansprakelijkheid. Het is een vennootschap die door een

Welke ondernemingsvormen hebben een beperkte aansprakelijkheid?2020-11-12T20:17:18+00:00

Wat is de belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT)?

De belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT) is een gewestelijke belasting die wordt geheven op de opstelling van automatische ontspanningstoestellen, bijvoorbeeld in cafés of op foren. Hieronder is de Vlaamse regelgeving weergegeven. Toepasselijkheid van de belasting op de AOT Het maakt voor de belasting op de AOT niet uit of de automatische ontspanningstoestellen op de openbare weg zijn geplaatst (bv. door foorreizigers), in een voor het publiek toegankelijke plaats (bv. een café) of in een privé-omgeving (bv. een gesloten club waar men enkel toegang krijgt met een lidkaart). Wel moeten

Wat is de belasting op automatische ontspanningstoestellen (AOT)?2020-11-10T17:51:20+00:00

Dit moet je weten over de aanvullende kinderbijslag voor het personeel

Veel werkgevers weten het niet en het wordt dan ook weinig gedaan, benevens ijverige werkgevers in de bank- en verzekeringssector, maar als werkgever kan je bovenop de wettelijke kinderbijslag ook zelf kinderbijslag aan het personeel uitbetalen. Het is een extralegaal voordeel dat heel interessant kan zijn omdat het echt als een financieel extraatje wordt gegeven en ook sociaal voordelig wordt behandeld. Fiscaal en sociaal voordeel Het grote voordeel is dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van ons land, eerder al heeft beslist dat de aanvullende kinderbijslag vrijgesteld

Dit moet je weten over de aanvullende kinderbijslag voor het personeel2020-11-05T17:37:15+00:00

Welke financiële verslaggevingsverplichtingen hebben ondernemingen?

De omvang van de boekhoudkundige en financiële verslaggevingsverplichtingen is afhankelijk van de grootte van de onderneming. Hierbij maakt de wetgever een onderscheid tussen de micro-vennootschap, de kleine vennootschap en de grote vennootschap. Hoe groter de vennootschap is, hoe uitgebreider de boekhoudkundige verplichtingen zijn. Financiële verslaggevingsverplichtingen van de micro-vennootschap Een micro-onderneming is een onderneming die in het laatste en voorlaatste boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden heeft: Personeelsbestand van 10 FTE's Balanstotaal van 350.000 euro (excl. btw) Netto-omzet van 700.000 euro (excl. btw) De jaarrekening van

Welke financiële verslaggevingsverplichtingen hebben ondernemingen?2020-11-04T23:25:02+00:00

Hoe ga ik boekhoudkundig met afval om?

Vrijwel iedere onderneming produceert afval. Dit afval wordt dan opgehaald en daarvoor betaalt de onderneming facturen. Toch kunnen er zich allerlei bijzondere situaties voordoen, bijvoorbeeld wanneer afval van dit boekjaar nog niet is opgehaald op het einde van het boekjaar. Hieronder bespreken we onder meer deze situatie. Bovendien hebben we het ook over de boekhoudkundige verwerking door het afvalverwerkingsbedrijf. Boekhoudkundige verwerking van afval door afvalproducerende bedrijven Wat de boekhoudkundige verwerking betreft, moet de vraag worden gesteld of de onderneming al dan niet zelf het afval verwerkt. Indien dat het

Hoe ga ik boekhoudkundig met afval om?2020-10-28T20:12:22+00:00

Dit moet je weten over de belastingvrije thuiswerkvergoeding

In het kader van de coronacrisis werd er maximaal ingezet op thuiswerk. Dat bracht voor de werknemer kosten met zich mee, denk maar aan internet en elektriciteit. Net zoals voorheen konden werkgevers tijdelijk een forfaitaire kostenvergoeding toekennen. Deze vergoeding is niet onderhevig aan belastingen en sociale bijdragen, op voorwaarde dat het ook echt gaat om een kostenvergoeding en niet om verdoken loon. De werkgever moet dan bewijzen dat de vergoeding is toegekend om de kosten te dekken, maar ook dat de vergoeding daadwerkelijk is besteed aan dergelijke kosten. Dat

Dit moet je weten over de belastingvrije thuiswerkvergoeding2020-10-26T20:35:33+00:00

Hoe boek ik waardeverminderingen op vlottende activa (651)?

Waardeverminderingen kunnen niet alleen worden geboekt op vaste activa of op handelsvorderingen of voorraden. Ook bijvoorbeeld de waarde van geldbeleggingen kan afnemen. Er zijn zelfs een aantal staatsleningen die duurzame waardeverminderingen vertonen. Deze waardeverminderingen dienen boekhoudkundig te worden verwerkt en in de meeste gevallen zal de fiscus mee moeten delen in de klappen. Hieronder leggen we uit hoe je dergelijke waardeverminderingen op vlottende activa dient te verwerken. Mechanisme van de waardeverminderingen op vlottende activa Vlottende activa kunnen na verloop van tijd in waarde toenemen, maar de waarde ervan kan ook

Hoe boek ik waardeverminderingen op vlottende activa (651)?2020-10-21T19:17:06+00:00

De fiets als fiscaal aangenaam extraatje voor het personeel

Om ecologische redenen moedigt de wetgever het gebruik van de fiets aan. Zo kan de werkgever zijn werknemers een bedrijfsfiets aanbieden. Deze bedrijfsfiets wordt dan niet als voordeel van alle aard belast, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bedrijfswagen. Daarnaast kan de werkgever ook een fietsvergoeding toekennen. Dit is een forfaitaire onkostenvergoeding die eveneens niet wordt belast. Er zijn ook geen sociale bijdragen verschuldigd. Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen In de eerste plaats kan de werkgever zijn werknemer een fietsvergoeding toekennen. Deze fietsvergoeding moet de gebruikskosten van de fiets dekken en de werknemer

De fiets als fiscaal aangenaam extraatje voor het personeel2020-10-19T20:15:29+00:00