Wat is een balans?

“Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment.”
Voorbeeld balans boekhouden

Wat staat er op een balans?

Een balans bestaat uit twee onderdelen:

  • De activa (linkerzijde)
  • De passiva (rechterzijde)

Aan de kant van de activa staan al uw bezittingen. Aan de kant van de passiva staan al uw schulden en het eigen vermogen.

Beide kanten van de balans moeten in evenwicht zijn. Dit betekent dat de bedragen onderaan de streep aan zowel de linker- als de rechterzijde gelijk moeten zijn. Zijn de totaalbedragen onderaan de balans niet gelijk? Dan zit er een fout in de boekhouding die opgelost moet worden!

Voorbeeld balans boekhouden

Activa

De linkerzijde van de balans waar de activa op staat, wordt ook wel de debet zijde genoemd. De activa zijn alle bezittingen van een onderneming. Deze activa kunt u uitsplitsen in 2 soorten activa:

  • Vaste activa: dit zijn posten die langer dan een jaar aan je onderneming gebonden zijn. Denk hierbij aan een bedrijfspand, machines, auto’s, inventaris, etc.
  • Vlottende activa: dit zijn posten die je binnen een jaar te gelde kan maken. Dit zijn bijvoorbeeld uw voorraden, vorderingen op debiteuren, uw banksaldo, etc.

Voorbeeld balans boekhouden

Passiva

De rechterzijde van de balans waar de passiva op staat, wordt ook wel de credit zijde genoemd. Aan de kant van de passiva staat het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen:

  • Eigen vermogen: dit is wat u in uw eigen bedrijf heeft geplaatst. Denk aan winst of verlies, reserves, dochterondernemingen, de waarde van uw aandelen, etc. U kunt ook zeggen dat het eigen vermogen de schuld is die de onderneming heeft tegenover de ondernemer.
  • Lang vreemd vermogen: dit zijn schulden die langer dan een jaar lopen. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek, een langlopende lening, etc.
  • Kort vreemd vermogen: dit zijn kortlopende schulden die  binnen een jaar betaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan salarissen, belastingen, kortlopende leningen, etc.
Uit bovenstaande kunt u opmaken dat de bezittingen (activa) min de schulden (vreemd vermogen) het eigen vermogen vormen.

Balans voorbeeld

Bent u ondernemer en gaat u starten met een eigen zaak? Dan zult u allereerst misschien geld storten op uw zakelijke bankrekening (zichtrekening). Stel u stort 100.000 euro in uw eigen zaak, hoe ziet dan uw balans er uit?

Balans voorbeeld

Als u vervolgens van het geld dat op uw bankrekening staat een auto koopt van 40.000 euro , dan verandert uw balans en ziet deze er als volgt uit:

Voorbeeld balans

Als ondernemer heeft u misschien ook een bedrijfspand nodig. Hiervoor sluit u wellicht een lening af bij de bank. Stel u koopt een bedrijfspand voor 200.000 en u vraagt voor dit bedrag een hypotheek aan, hoe ziet uw balans er dan uit?

Balans voorbeeld

Zoals u ziet verandert de balans steeds als u dingen koopt, verkoopt, etc. Elk jaar stelt een ondernemer een balans op. Dit is belangrijk om te doen, want zo krijgt u een goed overzicht van alle bezittingen en schulden van uw onderneming. Op basis daarvan bent u weer in staat om de juiste beslissingen te nemen!

Gebruik een boekhoudprogramma die de balans voor u opstelt!

Het is echter niet zo eenvoudig om een balans zelf op te stellen. Gelukkig werkt bijna elke ondernemer tegenwoordig met een boekhoudprogramma die de balans voor u opstelt. Met één klik op de knop, kunt u op elk gewenst moment de balans van uw onderneming bekijken. Het enige wat u hoeft te doen is het invoeren van al uw aankopen en verkopen in het boekhoudprogramma.

Gerelateerde tags: balans | balans boekhouden | voorbeeld balans | wat is een balans | balans opstellen | balans maken | balans voorbeeld | balans boekhouden voorbeeld | boekhouden balans | balans bedrijf