Wie eraan denkt om een tweede verblijf te kopen om bijvoorbeeld optimaal te kunnen genieten van de kust of de Ardennen, of gewoon om voor de kinderen over een studentenkamer te beschikken, moet rekening houden met een aantal fiscale gevolgen. Het is niet eenvoudig om te voorspellen hoeveel belastingen jij zal betalen op je tweede eigendom, maar reken toch al snel op 2000 tot 3000 euro per jaar.

Tweede eigendom in eigen land

Bij een tweede eigendom in ons eigen land passeert de fiscus op verschillende fronten langs de kassa. Niet alleen Vlaanderen ontvangt extra inkomsten, maar bijvoorbeeld ook de gemeente en de provincie. Houd er rekening mee dat je op verschillende manieren wordt belast en dat de situatie per provincie of gemeente kan verschillen.

Onroerende voorheffing

Bij een tweede eigendom in België zal je elk jaar onroerende voorheffing moeten betalen. De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op onroerende goederen. Het is een lokale belasting die wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. In Vlaanderen, met andere woorden: voor onroerende goederen die in het Vlaams Gewest gelegen zijn, bepaalt men eerst het kadastraal inkomen. Vervolgens berekent men de basisheffing, waarna er nog provinciale en gemeentelijke opcentiemen worden toegepast. Ook de gemeente en de provincie waar het onroerend goed gelegen is, passeert dus langs de kassa.

Lokale belastingen

Tegelijkertijd kunnen gemeenten ook lokaal belastingen heffen. Veel kustgemeenten hebben speciaal voor tweedeverblijvers een belasting. Normaal gesproken leeft een gemeente van de toeslagen op de reguliere belastingen, waardoor mensen die er niet zijn ingeschreven ook niet bijdragen aan de gemeentekas. En dat terwijl ze er natuurlijk wel de openbare voorzieningen gebruiken. Via een lokale belasting voor tweedeverblijvers lost men dit op. Naast de gemeentebelasting voor tweedeverblijvers kan het ook gaan om een provinciebelasting voor tweedeverblijvers. Onder andere West-Vlaanderen heeft een provinciebelasting op tweede verblijven.

Aangifte personenbelasting

Verder wordt er ook via de aangifte personenbelasting belasting geheven op tweede verblijven. In de aangifte is in principe het niet-geïndexeerde KI op te nemen. Daarna betaal je belastingen op het verhoogde, geïndexeerde KI. De interesten op de lening die is aangegaan om het tweede verblijf te kopen of te renoveren, is hiervan af te trekken. Het is mogelijk dat dit belastingvoordeel op termijn op de schop gaat, omdat het in Vlaanderen voor de eerste woning al is afgeschaft. Wanneer je verhuurt aan particulieren, volstaat dit. Als je echter verhuurt aan bedrijven of zelfstandigen is er op de werkelijke huurinkomsten belastingen te betalen. Daarbij mag er wel een forfaitaire kostenaftrek worden toegepast.

Tweede eigendom in het buitenland

In het buitenland spelen de buitenlandse fiscale regels een rol en die kunnen in elk land anders zijn. Het is aan te raden om bij de buitenlandse fiscus te informeren, want er zijn vaak grote verschillen tussen de vele landen en regio’s.

Tegelijkertijd zal ook de Belgische fiscus een deel van de koek willen. Je ontvangt geen Belgisch aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing, maar moet wel belastingen betalen via de personenbelasting. Een extra moeilijkheid is dat er niet zomaar kan worden vertrokken van een kadastraal inkomen. Het inschakelen van een accountant is aan te raden.