Als ondernemer of zelfstandige ben je misschien al bekend met cryptomunten, bijvoorbeeld Bitcoin en Ripple. Deze digitale valuta’s functioneren buiten traditionele banken om, waarbij transacties direct tussen de partijen plaatsvinden. In de afgelopen jaren hebben ze aan populariteit gewonnen, niet alleen als betaalmiddel, maar ook als beleggingsinstrument. Als er winst wordt gemaakt met het beleggen in cryptomunten, is deze winst belastbaar. Er is sprake van belastbaarheid eenmaal er een gerealiseerde meerwaarde is. Wanneer een meerwaarde al dan niet gerealiseerd is, was de afgelopen jaren al langer voer voor discussie.

Cryptobelasting in België: de gebruikelijke aanpak

Normaal gesproken wordt belasting geheven op gerealiseerde meerwaarden. Dat betekent dat je de belasting betaalt als je een financiële winst hebt gemaakt, bijvoorbeeld door het verkopen van cryptomunten tegen een hogere prijs dan je ze hebt gekocht. Voor cryptocurrency was de situatie tot voor kort niet erg duidelijk. De discussie spitste zich toe op de vraag of belasting alleen verschuldigd was bij de omzetting van cryptomunten naar traditionele valuta (zoals de euro of de dollar), of ook bij het omzetten van de ene cryptomunt naar de andere.

Een nieuwe fiscale realiteit: belasting op crypto-naar-cryptoconversie

Recent heeft de minister van Financiën in een parlementaire vraag duidelijkheid gegeven over deze kwestie. Volgens de minister is er sprake van een gerealiseerde meerwaarde wanneer een activum, zoals een cryptomunt, het bezit verlaat en wordt vervangen door een ander activum, ongeacht de aard daarvan. Dit betekent dat als je een Bitcoin omzet naar een andere cryptomunt en hierbij winst hebt gemaakt ten opzichte van de initiële investering, deze winst belastbaar is. Dit is ook het geval als je de andere cryptomunt op het einde van het inkomstenjaar nog niet hebt omgezet naar traditionele valuta. Deze visie werd eerder ook al gevolgd door de rulingdienst en wordt door verschillende juristen onderschreven. In de rechtsleer werd reeds voorspeld dat crypto-naar-cryptoconversies belastbaar kunnen zijn. Bij een juridische kwestie is de kans groot dat de rechter deze visie dus ook gewoon zal onderschrijven.

Gevolgen voor de belastingplichtige

Dit nieuwe standpunt kan ingrijpende gevolgen hebben. Als je in de afgelopen jaren cryptomunten hebt omgezet naar een andere cryptomunt en daarbij winst hebt gemaakt, had je deze winst moeten aangeven. Dit heb je mogelijk niet gedaan, wat kan betekenen dat je nog belasting verschuldigd bent over deze meerwaarde. Een regularisatie kan zich opdringen. Een boekhouder of een accountant kan je hierover adviseren. Het is in ieder geval belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Het kan nog vervelender worden als de waarde van de nieuwe cryptomunt sinds de omzetting is gedaald. Ten opzichte van de eerste investering maak je verlies, maar toch is de winst bij de crypto-naar-cryptoconversie belastbaar. Stel dat je Bitcoin hebt omgezet naar Ethereum en daarbij winst hebt gemaakt, maar de waarde van Ethereum is sindsdien gedaald. Volgens de nieuwe interpretatie ben je dan nog steeds belasting verschuldigd over de winst die je hebt gemaakt bij de omzetting. Er zijn stemmen opgegaan die pleiten voor een overgangsregeling om sommige problemen te vermijden, maar het is nog onzeker of en wanneer deze zal worden ingevoerd.