Als ondernemer heb je verschillende verplichtingen. Een voorbeeld daarvan is belastingen betalen. Met welke belastingen je te maken krijgt, is onder andere afhankelijk van hoe je bent georganiseerd (eenmanszaak of vennootschap) en welke activiteiten je uitoefent. Ook de provincie en zelfs de gemeente waarin je bent gevestigd, bepaalt hoeveel belastingen je dient te betalen.

Vennootschapsbelasting

Als ondernemer krijg je in de eerste plaats te maken met de winstbelasting. In het geval van een vennootschap gaat dit om de vennootschapsbelasting. Het tarief binnen de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Dit wordt toegepast op het boekhoudkundig resultaat, zoals weergegeven in de jaarrekening. Eventueel worden er ook nog belastingcorrecties toegepast.

Er kunnen ook bepaalde bedragen zijn vrijgesteld of afgetrokken. We spreken dan van een belastingvoordeel. Het gaat om een vorm van fiscale steun die investeren en innoveren eenvoudiger moet maken. Naast de vrijgestelde winsten en de investeringsaftrek gaat het bijvoorbeeld ook om de gespreide belasting op bepaalde meerwaarden, de bevordering van risicokapitaal en de gewestelijke steunmaatregelen.

Inkomstenbelasting

Bij een eenmanszaak is niet de vennootschapsbelasting van toepassing, maar de personenbelasting. Hierbij wordt gewerkt met schijven. Voor aanslagjaar 2023 betaal je 25% belastingen op de eerste schijf tot 13.870 euro, 40% op de tweede schijf van € 13.870 tot € 24.480, 45% op de derde schijf van € 24.480 tot € 42.370 en 50% op alle inkomsten die de grens van € 42.370 overschrijden. Eenmaal de inkomsten in de hogere schijven terechtkomen, is het vaak voordeliger om de overstap te maken naar een vennootschap.

Voorafbetalingen

Zowel ondernemers met een vennootschap als eenmanszaken dienen in principe voorafbetalingen te doen. Op basis van een inschatting van de vermoedelijke winst in het komende jaar, en zo ook van de vermoedelijk te betalen belastingen, betaal je dan elk kwartaal al een vierde van de verschuldigde belasting. Als je dat niet doet, zal de fiscus belastingvermeerderingen toepassen. Voor starters maakt men een uitzondering: je bent gedurende drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen indien je de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. Dit helpt je om je cashflow op orde te krijgen. Je mag uiteraard wel voorafbetalingen doen, maar je wordt niet met belastingvermeerderingen gestraft als je het niet (voldoende) doet.

Aanvullende belastingen voor ondernemers

Naast de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting kunnen Vlaamse ondernemers nog met allerlei andere belastingen in contact komen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van roerende inkomsten waarbij een roerende voorheffing verschuldigd is. Dit is onder andere het geval indien er wordt gewerkt met een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten.

Daarnaast krijgen ondernemers te maken met gemeentebelastingen en provinciebelastingen. De provinciebelasting op de bedrijven wordt geheven door de provincie. Het tarief verschilt per provincie. In Antwerpen bedraagt het tarief bijvoorbeeld 102 euro voor vestigingen met een oppervlakte tot 10 are. In West-Vlaanderen gaat het voor het aanslagjaar 2023 om 115 euro. Verschillende gemeenten hebben ook een gemeentebelasting voor bedrijven, vaak te bepalen op basis van de oppervlakte van het bedrijf. In andere gemeenten past men een algemeen tarief per vestiging toe.

Overige belastingen zijn onder meer de belasting op automatische ontspanningstoestellen, de taks op aanplakking, de belasting op de spelen en weddenschappen, de jaarlijkse taks op de effectenrekening, de taks op de inscheping van een luchtvaartuig en de belasting op voertuigen.