Een belastingvermindering en een belastingkrediet: maar al te vaak worden die woorden gewoon door elkaar gebruikt. Veel mensen denken dan ook onterecht dat het synoniemen zijn, vaak omdat ze voor hen dezelfde effecten hebben bij de belastingberekening. Toch zijn er wel degelijk een aantal verschillen die vooral voor de lagere inkomens relevant zijn.

Wat is een belastingkrediet?

Het belastingkrediet is een bepaald bedrag dat van het belastbaar inkomen wordt afgetrokken, waardoor het belastbaar inkomen daalt en je minder belastingen moet betalen. Het belastingkrediet is echter niet beperkt tot de verschuldigde belasting. Ook bij beperkte belastbare inkomsten kan er volledig van het belastingkrediet worden genoten, waarna er zelfs sprake kan zijn van een negatieve belasting en de fiscus het verschil moet overmaken. Wie geen belastbare inkomsten heeft, zoals de ontvangers van een leefloon van het OCMW, kunnen ook het belastingkrediet genieten. Het belastingkrediet wordt steeds voor de belastingvermindering toegepast.

Om het belastingkrediet te genieten, is er niet altijd een te bewijzen uitgave noodzakelijk. Zo volstaat het om aan te tonen hoeveel kinderen je ten laste hebt om het belastingkrediet voor kinderen ten laste te genieten.

Omdat een belastingkrediet verregaande gevolgen heeft inzake fiscaliteit, zijn er slechts een aantal belastingkredieten voorzien. Het gaat onder andere om:

Wat is een belastingvermindering?

Bij een belastingvermindering wordt een (deel van een) bedrag in mindering gebracht van de te betalen belasting. De belastingvermindering wordt na het belastingkrediet toegepast. Enkel welbepaalde uitgaven komen in aanmerking voor een belastingvermindering en die uitgaven moeten uiteraard ook in het belastbaar tijdperk zijn verricht.

Om de belastingvermindering te genieten, moet je een voldoende hoog belastingbedrag hebben. Het deel van de belastingvermindering dat het belastingbedrag overschrijdt, gaat daarbij verloren. Personen die enkel een leefloon ontvangen van het OCMW en dus geen belasting moeten betalen, kunnen dus ook van geen belastingvermindering genieten. Indien de inkomsten het belastbaar minimum overschrijden, heb je eveneens geen recht op een belastingvermindering.

Het is echter niet onlogisch dat er verwarring bestaat tussen de belastingvermindering en het belastingkrediet. Indien je per slot van rekening voldoende bedrijfsvoorheffing betaalde of voorafbetalingen deed, zal de fiscus de belastingvermindering daarmee verrekenen en volgt er alsnog een terugbetaling. Het gaat daarbij echter louter om een terugbetaling.

De belastingvermindering wordt enkel toegepast op een aantal uitgaven. De materie omtrent de belastingvermindering is deels een regionale en deels een federale bevoegdheid, hierdoor bestaan er verschillen tussen de gewesten. De belangrijkste belastingverminderingen in Vlaanderen zijn:

In sommige gevallen, met name bij uitgaven die ook gedragen worden door kwetsbare doelgroepen die beperkte inkomsten genieten, is de mogelijkheid voorzien om de belastingvermindering in een belastingkrediet om te zetten indien er onvoldoende belastbare inkomsten zijn.

Voorbeeld onderscheid belastingvermindering en belastingkrediet

Stel bijvoorbeeld dat zowel jij als je buurman normaal 100 euro belastingen moet betalen. Jij investeerde in een WinWinlening en hebt daardoor recht op een belastingkrediet van 150 euro. Je buurman investeerde echter in de Tax Shelter voor startende ondernemingen en heeft daardoor recht op een belastingvermindering van 150 euro. Omdat de WinWinlening een belastingkrediet is, ontvang jij van de fiscus vijftig euro terug. Je buurman ontvangt niets, maar moet geen belasting betalen. Hij kan vijftig euro van zijn belastingvermindering niet opnemen.

Stel nu dat jij met dezelfde te betalen belasting recht hebt op een belastingkrediet van 150 euro én op een belastingvermindering van 150 euro. Ook dan krijg je slechts 50 euro terug, want de belastingvermindering kan je niet genieten. Diende je echter 250 euro belastingen te betalen? Dan hoef je nu niks meer te betalen, want het belastingkrediet wordt eerst in mindering gebracht (nog 100 euro te betalen) en daarna het deel van de belastingvermindering dat toepasbaar is (100 euro van de 150 euro). Eenvoudig, toch?

Verschil tussen belastingvermindering en belastingkrediet

Voor wie voldoende belastbare inkomsten heeft, is het verschil tussen een belastingvermindering en een belastingkrediet niet meteen merkbaar. Voor wie beperkte belastbare inkomsten heeft, is dat daarentegen wel het geval. Dat toont onderstaande samenvattende tabel aan.

  Belastingkrediet Belastingvermindering
Wanneer toepasbaar? Altijd toepasbaar, ook bij geen of beperkte belastbare inkomsten Enkel toepasbaar als er voldoende verschuldigde belasting is
Terugbetaalbaar? Ja Nee
Uitgave noodzakelijk? Nee Ja
Omzetting mogelijk? Nee In sommige gevallen kan een belastingvermindering worden omgezet naar een belastingkrediet
Wanneer toegepast? Voor de belastingvermindering Na het belastingkrediet