Belastingen

Leestijd: ongeveer 4 minuten 11 januari 2022
11 januari 2022

Wat is de heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen?

2022-01-11T10:34:55+00:00

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen nemen onnodig Vlaamse ruimte in, terwijl ze ook de omgeving ontsieren. Met de heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen wil de Vlaamse overheid bedrijven aanmoedigen om hun gebouwen niet te laten verkommeren. Deze Vlaamse belasting wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI), maar de gemeente kan de belasting verder verhogen via de zogenaamde

Wat is de heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen?2022-01-11T10:34:55+00:00
8 juli 2021

De fiscale behandeling van sociale bijdragen

2021-07-08T09:08:49+00:00

Als ondernemer betaal je verplicht sociale bijdragen. En maar goed ook, want zo bouw je sociale rechten op. Deze sociale bijdragen hebben ook fiscale gevolgen. De betaalde sociale bijdragen zijn bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar. Er kunnen zich echter andere situaties voordoen. Hieronder zijn ze besproken. Fiscale aftrekbaarheid van sociale bijdragen Met sociale bijdragen bouw je als ondernemer sociale rechten op,

De fiscale behandeling van sociale bijdragen2021-07-08T09:08:49+00:00
19 juni 2021

Wat is de innovatieaftrek?

2021-06-08T06:13:27+00:00

Bij de innovatieaftrek of de aftrek voor innovatie-inkomsten wordt een deel van de netto-inkomsten die uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voortvloeien van de vennootschapsbelasting vrijgesteld. Dit moet de innovatie bij Belgische ondernemers stimuleren, maar moet bijvoorbeeld ook bijdragen aan de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, waardoor de terugverdientijd voor de farmaceutische industrie veel langer is.

Wat is de innovatieaftrek?2021-06-08T06:13:27+00:00
17 mei 2021

Welke steunmaatregelen zijn er voor een duurzamer transport?

2021-05-14T15:21:39+00:00

Ondernemingen die investeren in een duurzamer transport, bijvoorbeeld door het aanbieden van bedrijfsfietsen of het plaatsen van roetfilters op oude dieselwagens, kunnen rekenen op verschillende steunmaatregelen. Een volledig overzicht bieden is moeilijk, omdat het vaak gaat om tijdelijke projecten waarop men moet intekenen en omdat er ook op lokaal niveau veel mogelijk is. De belangrijkste steunmaatregelen zijn hieronder weergegeven.

Welke steunmaatregelen zijn er voor een duurzamer transport?2021-05-14T15:21:39+00:00
9 april 2021

Wat is de belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd IKZ?

2021-04-07T17:14:42+00:00

Ondernemingen die een nieuwe voltijdse personeelseenheid tewerkstellen als diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) kunnen een mooie belastingvrijstelling genieten. Deze belastingvrijstelling heeft echter een tijdelijk karakter en wordt weer ingetrokken als de functie niet meer wordt uitgeoefend. Over de belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd IKZ? Per bijkomend personeelslid dat voltijds als diensthoofd van de afdeling Integrale

Wat is de belastingvrijstelling voor de aanwerving van een diensthoofd IKZ?2021-04-07T17:14:42+00:00
8 april 2021

Wat is de belastingvermindering voor bijkomend personeel met een laag loon?

2021-04-07T17:06:06+00:00

Zelfstandigen en vrije beroepen die minder dan elf werknemers in dienst hebben, kunnen een beroep doen op de belastingvrijstelling voor bijkomend personeel met een laag loon. Hiervoor mogen ze wel geen te hoog loon aan het personeel toekennen. Deze belastingvermindering wordt in de personenbelasting toegekend en bestaat niet langer voor vennootschappen. Enkel voor bijkomend personeel met een laag loon

Wat is de belastingvermindering voor bijkomend personeel met een laag loon?2021-04-07T17:06:06+00:00
10 februari 2021

Wat is de maatstaf van heffing en hoe bereken ik het?

2021-02-07T10:06:40+00:00

Bij het berekenen van de btw of het opstellen van een factuur moet je de maatstaf van heffing bepalen. De maatstaf van heffing zal niet automatisch gelijk zijn aan de prijs van de geleverde goederen of de gepresteerde diensten. We leggen het een en ander uit. Btw en de maatstaf van heffing De btw (de belasting op de toegevoegde

Wat is de maatstaf van heffing en hoe bereken ik het?2021-02-07T10:06:40+00:00
14 januari 2021

Overzicht van nieuwe fiscale wijzigingen voor inkomstenjaar 2021

2021-01-13T07:12:23+00:00

Op het einde van vorig kalenderjaar zijn er een aantal fiscale beslissingen genomen die enerzijds meer budget vrij moeten maken voor het beteugelen van de coronacrisis, maar die anderzijds de ondernemingen ook wat meer financiële ademruimte moeten geven. Zo wordt de indexatie van verschillende belastingverminderingen en -vrijstellingen bevroren, maar wordt de regeling van de verhoogde investeringsaftrek dan weer verlengd.

Overzicht van nieuwe fiscale wijzigingen voor inkomstenjaar 20212021-01-13T07:12:23+00:00
31 december 2020

Wat is het verschil tussen directe en indirecte belastingen?

2020-12-27T16:15:32+00:00

Wanneer we het over belastingen hebben, maken we altijd de opsplitsing tussen de directe belastingen en de indirecte belastingen. Zo hadden we het bijvoorbeeld eerder al over de verwerking van de directe belastingen in de boekhouding, wat toch anders is dan bij de verwerking van indirecte belastingen. We leggen het verschil uit. Scheidingslijn tussen directe belastingen en indirecte belastingen

Wat is het verschil tussen directe en indirecte belastingen?2020-12-27T16:15:32+00:00
29 december 2020

Wat zijn de grondwettelijke beginselen inzake belastingheffingen?

2020-12-27T16:13:59+00:00

De belastingheffing heeft verschillende functies. Zo zorgt het voor geld voor de overheidswerking, maar heeft het ook een sociale functie en draagt het bij aan de herverdeling van de gelden. Ten slotte biedt de belastingheffing ook mogelijkheden om bepaalde gedragingen te stimuleren. Ons belastingsysteem moedigt bijvoorbeeld via allerlei ingrepen pensioensparen aan, maar ontmoedigt het gebruik van tabaksproducten. Het is

Wat zijn de grondwettelijke beginselen inzake belastingheffingen?2020-12-27T16:13:59+00:00
Ga naar de bovenkant