Hoe boek ik …?

Leestijd: ongeveer 2 minuten 11 juni 2022

 

11 juni 2022

Hoe boek ik cryptomunten die als betaalmiddel worden gebruikt?

2022-06-11T12:05:42+00:00

Cryptomunten hebben in ons land niet de status van wettig betaalmiddel, maar ze worden in de praktijk wel op deze manier gebruikt. Desondanks kunnen ze boekhoudkundig niet als valuta worden bestemd en dat heeft ook gevolgen voor hoe er boekhoudkundig mee dient te worden omgegaan. In het CBN-advies 2021/16 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) hieromtrent een aantal

Hoe boek ik cryptomunten die als betaalmiddel worden gebruikt?2022-06-11T12:05:42+00:00
17 februari 2021

Wat zijn interestsubsidies en hoe boek ik ze?

2021-02-17T19:06:34+00:00

In een eerder artikel hebben we het al gehad over zogenaamde kapitaalsubsidies. De subsidies die de overheid aan een vennootschap toekent, kunnen echter ook de vorm aannemen van interestsubsidies of exploitatiesubsidies. Het onderscheid is onder meer belangrijk voor de boekhoudkundige verwerking ervan. Hieronder is het verschil tussen deze drie subsidies uitgelegd en is aangegeven hoe interestsubsidies boekhoudkundig moeten worden

Wat zijn interestsubsidies en hoe boek ik ze?2021-02-17T19:06:34+00:00
12 februari 2021

Hoe boek ik goederen in consignatie?

2021-02-11T19:36:46+00:00

Meestal levert een groothandel producten aan een winkel die deze producten van de groothandel koopt. De winkel wordt dan eigenaar van de producten, kiest zelf de prijs en kan deze dan verkopen aan de consument. Bij een consignatie werkt dit anders en wordt de winkel nooit echt eigenaar van de producten, maar verkoopt hij producten die eigendom zijn van

Hoe boek ik goederen in consignatie?2021-02-11T19:36:46+00:00
5 februari 2021

Hoe verwerk ik verworven kapitaalsubsidies in mijn boekhouding?

2021-02-04T19:42:07+00:00

De overheid heeft er baat bij dat het goed gaat met de bedrijven in ons land. Bedrijven zorgen namelijk voor inkomsten en voor werkgelegenheid. Daarom steekt de overheid bedrijven soms een handje toe door middel van kapitaalsubsidies die hen helpen om bijvoorbeeld een machine aan te schaffen. Dergelijke kapitaalsubsidies die van de overheid zijn ontvangen, zijn in principe niet

Hoe verwerk ik verworven kapitaalsubsidies in mijn boekhouding?2021-02-04T19:42:07+00:00
3 februari 2021

Hoe boek je meerwaarden bij sale-and-leasebackcontracten?

2021-02-02T15:57:48+00:00

Bij een sale-and-leasebackcontract worden er mogelijk meerwaarden gerealiseerd. Dit wil zeggen dat het activum voor meer wordt verkocht dan wat de resterende boekwaarde ervan is. Dit is echter een schijnmeerwaarde, want de komende jaren moet er op de volledige som (en dus ook op de schijnbaar gerealiseerde meerwaarde) rente worden betaald. Dit heeft ook gevolgen voor de boekhoudkundige verwerking.

Hoe boek je meerwaarden bij sale-and-leasebackcontracten?2021-02-02T15:57:48+00:00
29 januari 2021

Hoe boek ik de buitengebruikstelling van materiële vaste activa?

2021-02-06T15:06:09+00:00

Bij de buitengebruikstelling van een materieel vast actief heeft een onderneming twee opties. In de eerste plaats kan de onderneming het vast actief behouden, bijvoorbeeld voor reservestukken of als noodinrichting. In zo'n geval kunnen er bijvoorbeeld waardeverminderingen worden geboekt. Het kan echter ook dat een onderneming beslist om het materieel vast actief te verkopen. Systematiek van de verkoop na

Hoe boek ik de buitengebruikstelling van materiële vaste activa?2021-02-06T15:06:09+00:00
27 januari 2021

Hoe boek ik waardeverminderingen op materiële vaste activa?

2021-01-26T18:55:28+00:00

In een eerdere blog hadden we het al over het toepassen van waardeverminderingen op vlottende activa. Het is echter ook mogelijk om waardeverminderingen op materiële vaste activa toe te passen. Dergelijke waardeverminderingen kunnen verschillende oorzaken hebben, maar zijn vaak heel gewoon. Slijtage zal bijvoorbeeld voor waardeverminderingen zorgen, hoewel ook een onverwachte gebeurtenis een waardevermindering op materiële vaste activa kan

Hoe boek ik waardeverminderingen op materiële vaste activa?2021-01-26T18:55:28+00:00
22 januari 2021

Hoe boek ik waardevermeerderingen op vaste activa?

2021-01-19T18:36:55+00:00

Bij het verwerven van vaste activa wordt de waarde ervan vastgesteld en wordt dit vervolgens afgeschreven. Deze afschrijvingen dienen in principe jaar na jaar netjes te worden toegepast. Het kan echter gebeuren dat het vast actief een waardevermeerdering ondergaat. Zeker bij vastgoed is dit niet ongewoon. In zo'n geval kan dit geherwaardeerd worden. Aan zo'n herwaardering zijn er wel

Hoe boek ik waardevermeerderingen op vaste activa?2021-01-19T18:36:55+00:00
20 januari 2021

Hoe boek ik een kapitaalvermindering?

2021-01-18T19:34:52+00:00

In een vorig artikel hadden we het reeds over de zogenaamde kapitaalverhoging. Het kan echter ook omgekeerd en een onderneming kan een kapitaalvermindering doorvoeren. Dit kan het bijvoorbeeld doen om geleden verliezen te compenseren, activaverliezen aan te zuiveren of om de aandeelhouders tevreden te stellen. Kapitaalvermindering ter compensatie van geleden verliezen Een kapitaalvermindering kan bijvoorbeeld plaatsvinden omdat er een teveel

Hoe boek ik een kapitaalvermindering?2021-01-18T19:34:52+00:00
16 januari 2021

Hoe boek ik een directe of indirecte kapitaalverhoging?

2021-01-15T19:41:00+00:00

Er zijn uiteenlopende redenen waarom een kapitaalverhoging zich kan opdringen. Zo kan een kapitaalverhoging worden gebruikt om nieuw investeringen te bekostigen of net om verliezen af te dekken. In ieder geval wordt er kapitaal ingebracht door de uitgifte van nieuwe aandelen. Bestaande aandeelhouders kunnen hier dan op intekenen en zo blijven de machtsverhoudingen behouden. Het is echter mogelijk dat

Hoe boek ik een directe of indirecte kapitaalverhoging?2021-01-15T19:41:00+00:00
Ga naar de bovenkant