Onderneming beëindigen

Leestijd: ongeveer 2 minuten 25 maart 2023
25 maart 2023

Na zelfstandige activiteit stempelen

2023-03-04T06:36:29+00:00

Als zelfstandige ondernemer kan het gebeuren dat je niet langer in staat bent om je zaak verder te zetten. Je betaalt gedurende je volledige carrière als zelfstandige sociale zekerheidsbijdragen. Daardoor denkt men wel eens dat het mogelijk is om na je zelfstandige activiteit te stempelen. Met je sociale zekerheidsbijdragen bouw je verschillende rechten op, maar het recht op een

Na zelfstandige activiteit stempelen2023-03-04T06:36:29+00:00
23 november 2022

Op pensioen gaan als zelfstandige

2022-11-23T12:56:56+00:00

Net als een werknemer heb je als zelfstandige recht op een wettelijk pensioen. De pensioenleeftijd ligt op dit moment op 65 jaar, maar zal vanaf 2022 worden opgetrokken tot 66 jaar en nadien zelfs tot 67 jaar. Onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk om vervroegd op pensioen te gaan. In principe dien je dan op je zestigste 44

Op pensioen gaan als zelfstandige2022-11-23T12:56:56+00:00
28 oktober 2022

Stopzetting eenmanszaak: wat met de nieuwe kosten?

2022-10-24T09:13:44+00:00

Het vat is af. De schipbreuk is geleden. En alles is in de soep gelopen. Soms wil het gewoon niet lukken en is het beter om met een eenmanszaak te stoppen. Of wie weet wil je wel wat genieten van het leven of doen er zich nieuwe opportuniteiten voor. Er kunnen veel redenen zijn waarom je beslist om te

Stopzetting eenmanszaak: wat met de nieuwe kosten?2022-10-24T09:13:44+00:00
27 juli 2022

Faillissement als zelfstandige: verloop en vervolg

2022-07-19T11:29:29+00:00

Soms kan het dat een zelfstandige zaak het niet langer goed doet. En dat het niet meer mogelijk is om de financiële verplichtingen na te komen. In zo’n geval kan een faillissement zich opdringen. Een faillissement is er voor wanneer het structureel niet meer mogelijk is om de rekeningen te betalen en er ook geen zicht is op beterschap.

Faillissement als zelfstandige: verloop en vervolg2022-07-19T11:29:29+00:00
28 mei 2022

Wat is de waarde van mijn onderneming?

2022-05-25T09:34:06+00:00

Het waarderen van een onderneming is niet eenvoudig, maar is soms wel nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval als een eenmanszaak in een vennootschap wordt ondergebracht of als een onderneming wordt overgenomen. Het waarderen van ondernemingen is hoe dan ook geen exacte wetenschap. Hieronder bespreken we hoe de waardering van een onderneming gebeurt en welke factoren de waarde van

Wat is de waarde van mijn onderneming?2022-05-25T09:34:06+00:00
27 april 2022

Ik stop als zelfstandige: hoe behoud ik mijn sociale rechten?

2022-04-18T11:59:26+00:00

Vaak is het zo dat starten als zelfstandige een keuze is, maar het stopzetten van de activiteiten is dat meestal niet. Zo'n stopzetting kan tijdelijk of definitief zijn. In ieder geval is het belangrijk dat je je opgebouwde sociale rechten behoudt.  Dat brengt in de praktijk wel wat administratieve rompslomp met zich mee. We lichten de mogelijkheden voor je

Ik stop als zelfstandige: hoe behoud ik mijn sociale rechten?2022-04-18T11:59:26+00:00
11 april 2022

Zelfstandige met een burn-out: welke hulp krijg ik?

2022-04-11T15:52:39+00:00

Als zelfstandige krijg je al eens te maken met stress. Vaak gaat dat goed, maar na verloop van tijd kan het je alsnog te veel worden. Je brandt op. Wanneer dit uiteindelijk resulteert in een aanhoudende, negatieve gemoedstoestand die in verband staat met het werk spreken we mogelijk van een burn-out. Daarbij is er sprake van emotionele uitputting, een

Zelfstandige met een burn-out: welke hulp krijg ik?2022-04-11T15:52:39+00:00
19 november 2020

Waarop heeft een zieke zelfstandige recht?

2020-11-18T20:15:16+00:00

Een zelfstandige kan net als een werknemer ziek worden of een ongeval hebben en zo arbeidsongeschikt worden. De impact daarvan is wel anders en dat heeft natuurlijk te maken met een ander sociaal stelsel. Hieronder zijn de krachtlijnen weergegeven. Uitkering bij arbeidsongeschiktheid als zelfstandige Als zelfstandige kan je net zoals een werknemer aanspraak maken op een ziekte-uitkering. De ziekte-uitkering

Waarop heeft een zieke zelfstandige recht?2020-11-18T20:15:16+00:00
29 september 2020

Heb ik recht op een uitkering als ik met mijn eenmanszaak stop?

2020-09-28T17:36:57+00:00

Als zelfstandige is het mogelijk dat je activiteiten niet draaien zoals ze zouden moeten draaien. Dan kan je maar beter de boeken sluiten en stoppen met je eenmanszaak. Vooraleer je het weet ben je anders je hebben en houwen kwijt... Je betaalde natuurlijk wel altijd netjes je bijdragen voor de sociale zekerheid. Heb je nu ook recht op een uitkering?

Heb ik recht op een uitkering als ik met mijn eenmanszaak stop?2020-09-28T17:36:57+00:00
5 juni 2020

Hoe boek ik het voorschot op de verdeling van het netto-actief?

2020-06-03T12:40:11+00:00

Wanneer vennoten beslissen om een vennootschap te ontbinden, blijft de vennootschap nog even bestaan voor de vereffening ervan. Tijdens de vereffening worden de activa van de onderneming te gelde gemaakt. Met de opbrengsten hiervan worden uitstaande schulden voldaan. Het saldo gaat vervolgens naar de aandeelhouders. Geen definitieve uitkeringen tijdens het vereffeningsproces Om te voorkomen dat de rechten van schuldeisers worden

Hoe boek ik het voorschot op de verdeling van het netto-actief?2020-06-03T12:40:11+00:00
Ga naar de bovenkant