Onderneming beëindigen

Leestijd: ongeveer 3 minuten 28 mei 2022
28 mei 2022

Wat is de waarde van mijn onderneming?

2022-05-25T09:34:06+00:00

Het waarderen van een onderneming is niet eenvoudig, maar is soms wel nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval als een eenmanszaak in een vennootschap wordt ondergebracht of als een onderneming wordt overgenomen. Het waarderen van ondernemingen is hoe dan ook geen exacte wetenschap. Hieronder bespreken we hoe de waardering van een onderneming gebeurt en welke factoren de waarde van

Wat is de waarde van mijn onderneming?2022-05-25T09:34:06+00:00
27 april 2022

Ik stop als zelfstandige: hoe behoud ik mijn sociale rechten?

2022-04-18T11:59:26+00:00

Vaak is het zo dat starten als zelfstandige een keuze is, maar het stopzetten van de activiteiten is dat meestal niet. Zo'n stopzetting kan tijdelijk of definitief zijn. In ieder geval is het belangrijk dat je je opgebouwde sociale rechten behoudt.  Dat brengt in de praktijk wel wat administratieve rompslomp met zich mee. We lichten de mogelijkheden voor je

Ik stop als zelfstandige: hoe behoud ik mijn sociale rechten?2022-04-18T11:59:26+00:00
11 april 2022

Zelfstandige met een burn-out: welke hulp krijg ik?

2022-04-11T15:52:39+00:00

Als zelfstandige krijg je al eens te maken met stress. Vaak gaat dat goed, maar na verloop van tijd kan het je alsnog te veel worden. Je brandt op. Wanneer dit uiteindelijk resulteert in een aanhoudende, negatieve gemoedstoestand die in verband staat met het werk spreken we mogelijk van een burn-out. Daarbij is er sprake van emotionele uitputting, een

Zelfstandige met een burn-out: welke hulp krijg ik?2022-04-11T15:52:39+00:00
19 november 2020

Waarop heeft een zieke zelfstandige recht?

2020-11-18T20:15:16+00:00

Een zelfstandige kan net als een werknemer ziek worden of een ongeval hebben en zo arbeidsongeschikt worden. De impact daarvan is wel anders en dat heeft natuurlijk te maken met een ander sociaal stelsel. Hieronder zijn de krachtlijnen weergegeven. Uitkering bij arbeidsongeschiktheid als zelfstandige Als zelfstandige kan je net zoals een werknemer aanspraak maken op een ziekte-uitkering. De ziekte-uitkering

Waarop heeft een zieke zelfstandige recht?2020-11-18T20:15:16+00:00
29 september 2020

Heb ik recht op een uitkering als ik met mijn eenmanszaak stop?

2020-09-28T17:36:57+00:00

Als zelfstandige is het mogelijk dat je activiteiten niet draaien zoals ze zouden moeten draaien. Dan kan je maar beter de boeken sluiten en stoppen met je eenmanszaak. Vooraleer je het weet ben je anders je hebben en houwen kwijt... Je betaalde natuurlijk wel altijd netjes je bijdragen voor de sociale zekerheid. Heb je nu ook recht op een uitkering?

Heb ik recht op een uitkering als ik met mijn eenmanszaak stop?2020-09-28T17:36:57+00:00
5 juni 2020

Hoe boek ik het voorschot op de verdeling van het netto-actief?

2020-06-03T12:40:11+00:00

Wanneer vennoten beslissen om een vennootschap te ontbinden, blijft de vennootschap nog even bestaan voor de vereffening ervan. Tijdens de vereffening worden de activa van de onderneming te gelde gemaakt. Met de opbrengsten hiervan worden uitstaande schulden voldaan. Het saldo gaat vervolgens naar de aandeelhouders. Geen definitieve uitkeringen tijdens het vereffeningsproces Om te voorkomen dat de rechten van schuldeisers worden

Hoe boek ik het voorschot op de verdeling van het netto-actief?2020-06-03T12:40:11+00:00
8 mei 2020

Hoe stop ik als zelfstandige?

2020-05-04T15:07:31+00:00

Ongeacht of het nu is omdat het allemaal niet meer goed draait, omdat je op pensioen gaat of omdat je arbeidsongeschikt bent, stoppen als zelfstandige kan je niet zomaar doen. Je moet een aantal zaken regelen, zowel boekhoudkundig als administratief. Stopzetting doorgeven aan de KBO Als zelfstandige ben je ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hierin staat allerhande informatie, zoals

Hoe stop ik als zelfstandige?2020-05-04T15:07:31+00:00
22 november 2019

Wat bij de niet-betaling van sociale zekerheidsbijdragen?

2019-11-22T14:03:22+00:00

Als zelfstandige moet je verplicht elk kwartaal de sociale zekerheidsbijdragen betalen aan je sociaal verzekeringsfonds. Dat is niet alleen het geval voor de zelfstandige in hoofdberoep, maar ook voor bijberoepers. De betaling moet steeds door het sociaal verzekeringsfonds ontvangen zijn op het einde van het kwartaal. Doe je dat niet tijdig? Dan zijn er een aantal sancties voorzien. Deze sancties

Wat bij de niet-betaling van sociale zekerheidsbijdragen?2019-11-22T14:03:22+00:00
13 november 2019

Hoe zit het met het pensioen als zelfstandige?

2019-11-13T18:30:22+00:00

Als zelfstandige mag je rekenen op een karig pensioen. Daarover heeft UNIZO nu al zo vaak geklaagd dat dat intussen wel voldoende wijd en zijd is. Zelf voor het pensioen sparen is dan ook ten stelligste aangeraden. Denk jij ook al na over het pensioen? Dan vind je hieronder alles wat je moet weten, gaande van de pensioenleeftijd tot de

Hoe zit het met het pensioen als zelfstandige?2019-11-13T18:30:22+00:00
16 oktober 2019

Wat is het overbruggingsrecht voor zelfstandigen?

2019-10-16T13:05:54+00:00

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen heeft de vroegere faillissementsverzekering vervangen. Dit overbruggingsrecht voor zelfstandigen houdt in dat je recht hebt op een tussenkomst en dat je een aantal sociale rechten behoudt, wanneer je failliet wordt verklaard of noodgedwongen de deuren moet sluiten door pakweg een bedrijfsbrand. Het hoort tot het pakket met sociale rechten van zelfstandigen en elke zelfstandige geniet automatisch

Wat is het overbruggingsrecht voor zelfstandigen?2019-10-16T13:05:54+00:00
Ga naar de bovenkant