Onderneming beëindigen

Leestijd: ongeveer 4 minuten 19 november 2020
19 november 2020

Waarop heeft een zieke zelfstandige recht?

2020-11-18T20:15:16+00:00

Een zelfstandige kan net als een werknemer ziek worden of een ongeval hebben en zo arbeidsongeschikt worden. De impact daarvan is wel anders en dat heeft natuurlijk te maken met een ander sociaal stelsel. Hieronder zijn de krachtlijnen weergegeven. Uitkering bij arbeidsongeschiktheid als zelfstandige Als zelfstandige kan je net zoals een werknemer aanspraak maken op een ziekte-uitkering. De ziekte-uitkering

Waarop heeft een zieke zelfstandige recht?2020-11-18T20:15:16+00:00
29 september 2020

Heb ik recht op een uitkering als ik met mijn eenmanszaak stop?

2020-09-28T17:36:57+00:00

Als zelfstandige is het mogelijk dat je activiteiten niet draaien zoals ze zouden moeten draaien. Dan kan je maar beter de boeken sluiten en stoppen met je eenmanszaak. Vooraleer je het weet ben je anders je hebben en houwen kwijt... Je betaalde natuurlijk wel altijd netjes je bijdragen voor de sociale zekerheid. Heb je nu ook recht op een uitkering?

Heb ik recht op een uitkering als ik met mijn eenmanszaak stop?2020-09-28T17:36:57+00:00
5 juni 2020

Hoe boek ik het voorschot op de verdeling van het netto-actief?

2020-06-03T12:40:11+00:00

Wanneer vennoten beslissen om een vennootschap te ontbinden, blijft de vennootschap nog even bestaan voor de vereffening ervan. Tijdens de vereffening worden de activa van de onderneming te gelde gemaakt. Met de opbrengsten hiervan worden uitstaande schulden voldaan. Het saldo gaat vervolgens naar de aandeelhouders. Geen definitieve uitkeringen tijdens het vereffeningsproces Om te voorkomen dat de rechten van schuldeisers worden

Hoe boek ik het voorschot op de verdeling van het netto-actief?2020-06-03T12:40:11+00:00
8 mei 2020

Hoe stop ik als zelfstandige?

2020-05-04T15:07:31+00:00

Ongeacht of het nu is omdat het allemaal niet meer goed draait, omdat je op pensioen gaat of omdat je arbeidsongeschikt bent, stoppen als zelfstandige kan je niet zomaar doen. Je moet een aantal zaken regelen, zowel boekhoudkundig als administratief. Stopzetting doorgeven aan de KBO Als zelfstandige ben je ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hierin staat allerhande informatie, zoals

Hoe stop ik als zelfstandige?2020-05-04T15:07:31+00:00
22 november 2019

Wat bij de niet-betaling van sociale zekerheidsbijdragen?

2019-11-22T14:03:22+00:00

Als zelfstandige moet je verplicht elk kwartaal de sociale zekerheidsbijdragen betalen aan je sociaal verzekeringsfonds. Dat is niet alleen het geval voor de zelfstandige in hoofdberoep, maar ook voor bijberoepers. De betaling moet steeds door het sociaal verzekeringsfonds ontvangen zijn op het einde van het kwartaal. Doe je dat niet tijdig? Dan zijn er een aantal sancties voorzien. Deze sancties

Wat bij de niet-betaling van sociale zekerheidsbijdragen?2019-11-22T14:03:22+00:00
13 november 2019

Hoe zit het met het pensioen als zelfstandige?

2019-11-13T18:30:22+00:00

Als zelfstandige mag je rekenen op een karig pensioen. Daarover heeft UNIZO nu al zo vaak geklaagd dat dat intussen wel voldoende wijd en zijd is. Zelf voor het pensioen sparen is dan ook ten stelligste aangeraden. Denk jij ook al na over het pensioen? Dan vind je hieronder alles wat je moet weten, gaande van de pensioenleeftijd tot de

Hoe zit het met het pensioen als zelfstandige?2019-11-13T18:30:22+00:00
16 oktober 2019

Wat is het overbruggingsrecht voor zelfstandigen?

2019-10-16T13:05:54+00:00

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen heeft de vroegere faillissementsverzekering vervangen. Dit overbruggingsrecht voor zelfstandigen houdt in dat je recht hebt op een tussenkomst en dat je een aantal sociale rechten behoudt, wanneer je failliet wordt verklaard of noodgedwongen de deuren moet sluiten door pakweg een bedrijfsbrand. Het hoort tot het pakket met sociale rechten van zelfstandigen en elke zelfstandige geniet automatisch

Wat is het overbruggingsrecht voor zelfstandigen?2019-10-16T13:05:54+00:00
6 september 2019

Hoe verloopt de vrijwillige ontbinding van de vennootschap?

2019-09-06T12:03:23+00:00

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de vennootschap vrijwillig wordt ontbonden. Zo kunnen bijvoorbeeld slechte economische vooruitzichten aan de basis liggen. Maar denk ook aan onenigheid tussen de aandeelhouders, wat onder andere het gevolg kan zijn van een echtscheiding. De ontbinding van de vennootschap start bij de beslissing van de algemene vergadering, maar doorloopt nadien verschillende stappen die ik hieronder

Hoe verloopt de vrijwillige ontbinding van de vennootschap?2019-09-06T12:03:23+00:00
5 september 2019

Dit moet je weten over de verkoop van een eenmanszaak

2019-09-05T14:50:43+00:00

Een vennootschap verkopen is vrij eenvoudig. Een vennootschap is per slot van rekening een rechtspersoon en dus zijn het gewoon de aandelen die worden verkocht. Bij een eenmanszaak is het daarentegen een stuk ingewikkelder. Een eenmanszaak is dan ook verbonden aan een natuurlijk persoon, waardoor het niet gewoon integraal kan worden overgedragen. De activa en passiva moeten afzonderlijk worden begroot

Dit moet je weten over de verkoop van een eenmanszaak2019-09-05T14:50:43+00:00
8 augustus 2019

Wat met de eenmanszaak na het overlijden?

2019-08-08T07:54:43+00:00

Bij een eenmanszaak is er geen scheiding tussen het privé en het zakelijk vermogen. In tegenstelling tot bij een vennootschap valt er vooraf maar weinig te doen om de continuïteit van de eenmanszaak te garanderen: de eenmanszaak maakt onverwijld deel uit van de nalatenschap. En dat heeft toch een aantal consequenties. Eenmanszaak als onderdeel van de nalatenschap Wanneer de ondernemer

Wat met de eenmanszaak na het overlijden?2019-08-08T07:54:43+00:00
Ga naar de bovenkant