Onderneming starten

Heb ik als ondernemer een aparte zakelijke bankrekening nodig?

Een zakelijke bankrekening is niet goedkoop en dan is het verleidelijk om alle betalingen en ontvangsten gewoon vanaf je privérekening uit te voeren of om een tweede privérekening te openen. Maar mag dat wel? En waarom zou je überhaupt betalen voor een zakelijke bankrekening? We leggen het uit. Situatie is verschillend voor eenmanszaak en vennootschap Wie een eenmanszaak opricht, ziet zich geconfronteerd met een pijnlijke gevolgtrekking: er is geen sprake van een scheiding tussen het zakelijk vermogen en het privévermogen. Wie zijn zakelijke facturen niet kan betalen, komt ook

Heb ik als ondernemer een aparte zakelijke bankrekening nodig?2020-11-26T18:55:52+00:00

Wat is een machtiging ambulante handel?

De machtiging ambulante handel werd vroeger ook wel de leurkaart genoemd, verwijzende naar de leurders die overal aan de deur gingen aanbellen om stofzuigers, tijdschriftabonnementen en wat dan ook te verkopen. Colportage komt tegenwoordig minder vaak voor en is grotendeels vervangen door de online verkoop, maar een machtiging ambulante handel is ook in andere gevallen nodig. Wanneer moet ik een machtiging ambulante handel hebben? Een machtiging ambulante handel is verplicht van zodra er buiten de vestigingsplaatsen van de ondernemingen producten of diensten aan de man worden gebracht. Het maakt

Wat is een machtiging ambulante handel?2020-11-18T20:24:19+00:00

Waar vind ik startkapitaal voor het oprichten van mijn onderneming?

Met je eenmanszaak kan je zonder al te veel problemen aan de slag, maar als je een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wil oprichten, krijg je al snel te maken met een verplicht startkapitaal. Uiteraard heb je dat startkapitaal ook nodig om van je onderneming een succes te kunnen maken. Het startkapitaal kan je op verschillende manieren vergaren. Persoonlijke inbreng in de vennootschap In de eerste plaats kan je natuurlijk zelf al een deeltje geld inbrengen. Geldschieters zullen dat vaak ook eisen. Het hoeft daarbij niet automatisch te gaan om harde

Waar vind ik startkapitaal voor het oprichten van mijn onderneming?2020-10-13T13:59:42+00:00

Hoe kan ik een vennootschap starten zonder notaris?

Voor de meeste vennootschappen is het noodzakelijk om bij de oprichting een beroep te doen op de notaris. Zo'n notaris werkt natuurlijk niet gratis en de oprichtingskosten schrikken sommigen af om voor bijvoorbeeld een bv of nv te kiezen. Er zijn echter ook vennootschapsvormen waarbij je niet langs de notaris moet passeren, maar de medaille heeft wel een keerzijde. Vennootschappen zonder notariële akten In principe is het vrij eenvoudig: voor een vennootschap waarbij de aansprakelijkheid van de vennoten beperkt is, is er een notariële akte nodig en moet je

Hoe kan ik een vennootschap starten zonder notaris?2020-09-24T15:17:30+00:00

Wat kost het starten van een eigen zaak?

Als je een onderneming wilt starten, moet je altijd wel een aantal kosten maken. Bovendien moet je ook wel wat investeren en misschien wel startkapitaal hebben, maar dat is natuurlijk afhankelijk van je financieel plan en dat kunnen wij niet voor jou voorspellen. We kunnen het alvast wel hebben over de kostprijs van de verschillende opstartformaliteiten waarmee je te maken krijgt. Over het algemeen kan je mikken op zo'n 1.500 tot 2.000 euro voor het oprichten van een vennootschap. Het starten van een eenmanszaak kan meestal al voor zo'n 340

Wat kost het starten van een eigen zaak?2020-08-15T04:55:34+00:00

Wat zijn de sociaalrechtelijke verplichtingen van de zelfstandige?

Als zelfstandige krijg je een kleinere koek van de sociale zekerheid. Desondanks rusten er wel een aantal sociaalrechtelijke verplichtingen op je schouders. Wij hebben het hier over de vier sociaalrechtelijke verplichtingen van een zelfstandige. Natuurlijk hebben zelfstandigen nog een aantal andere verplichtingen en gelden er voor sommige categorieën een aantal bijzonderheden. In een eerder artikel lees je bijvoorbeeld meer over het statuut van de student-zelfstandige. Verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Iedere zelfstandige, ongeacht of het nu gaat om een zelfstandige in hoofd- of bijberoep (en zelfs de helper of

Wat zijn de sociaalrechtelijke verplichtingen van de zelfstandige?2020-06-08T17:26:48+00:00

Wat zijn oprichtingskosten?

Bij de oprichting van een vennootschap worden er diverse kosten gemaakt die meteen een boekhoudkundige weerslag hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het aanvragen van vergunningen, maar ook om erelonen, honoraria van notarissen etc. De oprichtingskosten worden geboekt onder de rubriek 20 Oprichtingskosten. Rubriek 20 Oprichtingskosten Oprichtingskosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het oprichten van ondernemingen. Veelal gaat het hierbij om handelsvennootschappen. Deze oprichtingskosten vormen een aparte rubriek op de actiefzijde van de balans, naast de vaste en de vlottende activa (voor 2016 maakten de oprichtingskosten

Wat zijn oprichtingskosten?2020-06-03T12:40:43+00:00

Moet ik zelfstandig worden als ik Google Adsense-inkomsten heb?

Als hobbyblogger heb je misschien wel een leuke website die goed draait en veel bezoekers telt. Om de kosten een beetje te drukken, beslis je om een advertentieprogramma als Google Adsense te gebruiken. Dan ontvang je een kleine vergoeding telkens wanneer iemand op een advertentie klikt. Wat moet je dan regelen? Google Adsense-inkomsten aangeven als diverse inkomsten? Wie sporadisch eens inkomsten verwerft, hoeft zich in principe geen zorgen te maken en kan de inkomsten aangeven als diverse inkomsten. Het gaat om inkomsten die je verwerft zonder dat je er een

Moet ik zelfstandig worden als ik Google Adsense-inkomsten heb?2020-05-04T15:26:04+00:00

5 aandachtspunten bij het bedenken van een bedrijfsnaam

Naast de maatschappelijke benaming waarmee je ook in de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt opgenomen, is het mogelijk om een afwijkende commerciële naam of handelsnaam aan te nemen. Dat is dan de naam waaronder je bij het publiek bekend bent en die je op officiële documenten vermeldt. Ook voor de eenmanszaak, wiens maatschappelijke benaming steeds gelijk is aan de familienaam, is het dus mogelijk om een andere bedrijfsnaam aan te nemen. Daarbij moet je echter wel rekening houden met een aan aantal aandachtspunten. Een goede bedrijfsnaam kiezen Een bedrijfsnaam moet kort

5 aandachtspunten bij het bedenken van een bedrijfsnaam2020-02-07T11:34:09+00:00

Hoe doe je een inbreng in natura?

Als ondernemer word je vroeg of laat geconfronteerd met vragen over de overdracht van activa aan de vennootschap. Zo’n zogenaamde inbreng in natura kan zowel bij de oprichting gebeuren als bij een kapitaalsverhoging. Aan een inbreng in natura is verregaand formalisme verbonden waarbij de notaris en de bedrijfsrevisor een belangrijke rol spelen. Wat is een inbreng in natura? Een inbreng in natura is een inbreng in het vermogen van een vennootschap van andere bestanddelen dan geld. Via een inbreng in natura kan het benodigde kapitaal worden volstort en kunnen oprichters

Hoe doe je een inbreng in natura?2019-12-13T17:59:26+00:00