Ondernemingsvormen

Bvba’s ondergaan veel wijzigingen in 2020

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Belgische vennootschapsrecht in voege. Voor bestaande vennootschappen worden de wijzigingen gefaseerd doorgevoerd. Op 1 januari 2020 treden er ook opnieuw een aantal wijzigingen in werking voor bestaande vennootschappen. Vooral voor de huidige bvba’s wijzigt er het een en ander. Dwingende regels worden van toepassing In het vennootschapsrecht zijn een aantal dwingende regels voorzien. Deze dwingende regels worden automatisch van toepassing, ook wanneer de statuten nog niet werden aangepast. Voor huidige bvba’s gaat het met name om de alarmbelprocedure, de winstuitkeringen, de omvorming van

Bvba’s ondergaan veel wijzigingen in 20202019-12-09T16:39:47+00:00

Voorafbetalingen belastingen is ook voor eenmanszaken verplicht

Bij loon- en weddetrekkenden wordt er automatisch bedrijfsvoorheffing ingehouden, wat door de werkgever wordt doorgestort naar de fiscus. Dit zijn voorafbetalingen die later worden verrekend met de verschuldigde belasting. Bij een eenmanszaak is er natuurlijk geen werkgever die dergelijke voorafbetalingen doet, waardoor je er zelf voor moet instaan. Bovendien is het ook niet altijd duidelijk hoeveel je gaat verdienen en hoeveel je moet doorstorten. Daarom leg ik het een en ander uit. Belastingverhoging bij te weinig voorafbetalingen Wanneer je als eenmanszaak te weinig voorafbetalingen doet, dan word je daarvoor gesanctioneerd.

Voorafbetalingen belastingen is ook voor eenmanszaken verplicht2019-12-05T16:52:17+00:00

Wat is de Europese vennootschap (SE)?

Wat is een SE? Een SE of Societas Europaea is een Europese vennootschapsvorm die gestoeld is op een Europese verordening die door elke lidstaat in nationale wetgeving is omgezet. De SE maakt het mogelijk om een grensoverschrijdende vennootschap op te richten door eerst vennootschappen in verschillende Europese landen op te richten (beperkt tot de reikwijdte van de Europese lidstaten), maar wordt in de praktijk veelal gebruikt om bedrijven in verschillende Europese landen tot een enkele vennootschap te laten fusioneren. In België is de SE niet zo bekend, zeker in vergelijking

Wat is de Europese vennootschap (SE)?2019-11-25T16:31:49+00:00

Omvormen bvba naar bv: sleutelen aan de statuten?

Met de nieuwe vennootschapswet zal je uiteindelijk de statuten van je vroegere bvba moeten omvormen naar de nieuwe bv. Behoudens enkele uitzonderingen heb je daarvoor nog tot 2024 de tijd en zijn er weinig formaliteiten aan de omvorming verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld geen bedrijfsrevisor inschakelen. Over het algemeen zal een omvorming ongeveer duizend euro kosten (excl. btw). Daaronder vallen ook de administratieve kosten. Let wel op, want vanaf 2020 moet je de officiële term bv al gebruiken, zelfs wanneer dat in de statuten nog niet werd aangepast. Wat er

Omvormen bvba naar bv: sleutelen aan de statuten?2019-10-10T13:33:31+00:00

Mag een vzw winst nastreven?

Recent werd de vennootschapswet aangepast. Maar ook voor de vzw werd er het een en ander gewijzigd. Volgens sommigen zouden vzw’s nu eindelijk winst mogen nastreven. Zo eenvoudig is het echter niet. Men kon vroeger ook al winst nastreven maar dan liep men wel tegen een aantal beperkingen aan. Die beperkingen zijn ook onder de nieuwe vzw-wet de wereld nog niet uit. Hoe dat komt en wat je daarover moet weten? Dat lees je in dit artikel. De vereniging zonder winstoogmerk, maar met winst Een vzw of vereniging zonder winstoogmerk

Mag een vzw winst nastreven?2019-09-09T14:24:08+00:00

De nieuwe vennootschapswet (2019)

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de vennootschapswet De Belgische vennootschapswetgeving was aan een update toe en dat is dan ook wat minister van Justitie Koen Geens bracht. De nieuwe vennootschapswet schrapt een aantal vennootschapsvormen maar voegt ook eigentijdse wijzigingen door. Het doel van de nieuwe vennootschapswet is duidelijk: het zakendoen moet eenvoudiger, flexibeler en moderner worden. Wat de krachtlijnen van de nieuwe vennootschapswet zijn? Dat lees je in dit artikel. Minder vennootschapsvormen in nieuwe vennootschapswet Met een bouillabaisse van maar liefst 17 rechtsvormen was de vroegere vennootschapswet niet eenvoudig

De nieuwe vennootschapswet (2019)2019-06-26T07:21:13+00:00

Wat is een stichting van openbaar nut (SON)?

Wat is een SON? Een SON of een stichting van openbaar nut is een stichting die de focus legt op de verwezenlijking van werken van levensbeschouwelijke, religieuze, filantropische, artistieke, wetenschappelijke, culturele of pedagogische aard. Net zoals een private stichting mag een stichting van openbaar nut winst maken maar is het verboden om enig stoffelijk voordeel te verschaffen. De Stichting tegen Kanker is een van de bekendste voorbeelden van een Belgische stichting van openbaar nut. Kenmerken van de stichting van openbaar nut (SON) Een stichting van openbaar nut beschikt over rechtspersoonlijkheid

Wat is een stichting van openbaar nut (SON)?2019-06-20T10:19:58+00:00

Wat is een private stichting (PS)?

Een PS of private stichting is een organisatie waarbij men het verwezenlijken van een belangeloos doel nastreeft. Om dit doel te realiseren is het voor de private stichting toegestaan om winst te maken. Echter moet de uitkering van de winst dan wel een sociale strekking hebben. Bovendien mag de private stichting geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de bestuurders, de stichters of aan enig ander persoon. Kenmerken van de private stichting (PS) Een private stichting moet de verwezenlijking van een belangeloos doel nastreven. Wat het belangeloos doel van de private stichting

Wat is een private stichting (PS)?2019-06-20T10:22:28+00:00

Wat is een internationale vzw (ivzw)?

Wat is een ivzw? De ivzw is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Net zoals een vzw streeft het een niet-winstgevend doel na, maar dan in een internationale context. Op diverse punten vertoont de ivzw dan ook gelijkenissen met de gewone vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Echter zijn er ook een aantal belangrijke afwijkingen. Kenmerken van de ivzw De ivzw is een vzw die een niet-winstgevend doel van internationaal nut nastreeft. In de statuten zal dit doel van internationaal nut, net zoals de bijhorende activiteiten, beschreven staan. In de statuten moet men

Wat is een internationale vzw (ivzw)?2019-06-19T14:18:37+00:00

Wat is een vennootschap onder firma (vof)?

Wat is een vof? Een vof is een vennootschap onder firma. Het gaat om een maatschap met rechtspersoonlijkheid en het lijkt sterk op een commanditaire vennootschap, buiten dan het feit dat er geen sprake is van een stille vennoot. De vof of de vennootschap onder firma kent echter wel de voornaamste voordelen van een maatschap. Kenmerken van de vennootschap onder firma (vof) De vof is een maatschap met rechtspersoonlijkheid. In tegenstelling tot een klassieke maatschap is het dus een echte entiteit die zelf haar eigen belastingen moet betalen. Voor de

Wat is een vennootschap onder firma (vof)?2019-06-19T12:34:16+00:00