Ondernemingsvormen

Leestijd: ongeveer 3 minuten 8 januari 2021
8 januari 2021

Welke boekingen voer ik uit bij de oprichting van een nv?

2021-01-07T16:24:51+00:00

Bij de oprichting van een nv of naamloze vennootschap wordt er vermogen in de onderneming gebracht. Deze inbreng is verplicht. In de praktijk gaat het om eigen vermogen of de inbreng van de aandeelhouders, wat later door het inhouden van bedrijfswinsten en het opbouwen van reserves verder kan worden uitgebouwd. Hieronder is de methodiek van zo'n geldelijke inbreng uitgelegd

Welke boekingen voer ik uit bij de oprichting van een nv?2021-01-07T16:24:51+00:00
12 november 2020

Welke ondernemingsvormen hebben een beperkte aansprakelijkheid?

2020-11-12T20:17:18+00:00

Bij het kiezen van een geschikte ondernemingsvorm is er natuurlijk wel meer om rekening mee te houden en spelen bijvoorbeeld ook fiscale zaken een rol, maar de aansprakelijkheidsregeling is in ieder geval iets dat je toch maar beter goed onder de loep neemt. Ondernemingsvormen met een beperkte aansprakelijkheid hebben toch een streepje voor. Hieronder zijn ze weergegeven. Besloten vennootschap

Welke ondernemingsvormen hebben een beperkte aansprakelijkheid?2020-11-12T20:17:18+00:00
9 december 2019

Bvba’s ondergaan veel wijzigingen in 2020

2019-12-09T16:39:47+00:00

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Belgische vennootschapsrecht in voege. Voor bestaande vennootschappen worden de wijzigingen gefaseerd doorgevoerd. Op 1 januari 2020 treden er ook opnieuw een aantal wijzigingen in werking voor bestaande vennootschappen. Vooral voor de huidige bvba’s wijzigt er het een en ander. Dwingende regels worden van toepassing In het vennootschapsrecht zijn een aantal dwingende regels voorzien.

Bvba’s ondergaan veel wijzigingen in 20202019-12-09T16:39:47+00:00
5 december 2019

Voorafbetalingen belastingen is ook voor eenmanszaken verplicht

2019-12-05T16:52:17+00:00

Bij loon- en weddetrekkenden wordt er automatisch bedrijfsvoorheffing ingehouden, wat door de werkgever wordt doorgestort naar de fiscus. Dit zijn voorafbetalingen die later worden verrekend met de verschuldigde belasting. Bij een eenmanszaak is er natuurlijk geen werkgever die dergelijke voorafbetalingen doet, waardoor je er zelf voor moet instaan. Bovendien is het ook niet altijd duidelijk hoeveel je gaat verdienen en

Voorafbetalingen belastingen is ook voor eenmanszaken verplicht2019-12-05T16:52:17+00:00
25 november 2019

Wat is de Europese vennootschap (SE)?

2019-11-25T16:31:49+00:00

Wat is een SE? Een SE of Societas Europaea is een Europese vennootschapsvorm die gestoeld is op een Europese verordening die door elke lidstaat in nationale wetgeving is omgezet. De SE maakt het mogelijk om een grensoverschrijdende vennootschap op te richten door eerst vennootschappen in verschillende Europese landen op te richten (beperkt tot de reikwijdte van de Europese lidstaten), maar

Wat is de Europese vennootschap (SE)?2019-11-25T16:31:49+00:00
10 oktober 2019

Omvormen bvba naar bv: sleutelen aan de statuten?

2019-10-10T13:33:31+00:00

Met de nieuwe vennootschapswet zal je uiteindelijk de statuten van je vroegere bvba moeten omvormen naar de nieuwe bv. Behoudens enkele uitzonderingen heb je daarvoor nog tot 2024 de tijd en zijn er weinig formaliteiten aan de omvorming verbonden. Zo moet je bijvoorbeeld geen bedrijfsrevisor inschakelen. Over het algemeen zal een omvorming ongeveer duizend euro kosten (excl. btw). Daaronder vallen

Omvormen bvba naar bv: sleutelen aan de statuten?2019-10-10T13:33:31+00:00
9 september 2019

Mag een vzw winst nastreven?

2019-09-09T14:24:08+00:00

Recent werd de vennootschapswet aangepast. Maar ook voor de vzw werd er het een en ander gewijzigd. Volgens sommigen zouden vzw’s nu eindelijk winst mogen nastreven. Zo eenvoudig is het echter niet. Men kon vroeger ook al winst nastreven maar dan liep men wel tegen een aantal beperkingen aan. Die beperkingen zijn ook onder de nieuwe vzw-wet de wereld nog

Mag een vzw winst nastreven?2019-09-09T14:24:08+00:00
26 juni 2019

De nieuwe vennootschapswet (2019)

2019-06-26T07:21:13+00:00

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de vennootschapswet De Belgische vennootschapswetgeving was aan een update toe en dat is dan ook wat minister van Justitie Koen Geens bracht. De nieuwe vennootschapswet schrapt een aantal vennootschapsvormen maar voegt ook eigentijdse wijzigingen door. Het doel van de nieuwe vennootschapswet is duidelijk: het zakendoen moet eenvoudiger, flexibeler en moderner worden. Wat de krachtlijnen

De nieuwe vennootschapswet (2019)2019-06-26T07:21:13+00:00
20 juni 2019

Wat is een stichting van openbaar nut (SON)?

2019-06-20T10:19:58+00:00

Wat is een SON? Een SON of een stichting van openbaar nut is een stichting die de focus legt op de verwezenlijking van werken van levensbeschouwelijke, religieuze, filantropische, artistieke, wetenschappelijke, culturele of pedagogische aard. Net zoals een private stichting mag een stichting van openbaar nut winst maken maar is het verboden om enig stoffelijk voordeel te verschaffen. De Stichting tegen

Wat is een stichting van openbaar nut (SON)?2019-06-20T10:19:58+00:00
20 juni 2019

Wat is een private stichting (PS)?

2019-06-20T10:22:28+00:00

Een PS of private stichting is een organisatie waarbij men het verwezenlijken van een belangeloos doel nastreeft. Om dit doel te realiseren is het voor de private stichting toegestaan om winst te maken. Echter moet de uitkering van de winst dan wel een sociale strekking hebben. Bovendien mag de private stichting geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de bestuurders, de stichters

Wat is een private stichting (PS)?2019-06-20T10:22:28+00:00
Ga naar de bovenkant