Ondernemingsvormen

Leestijd: ongeveer 3 minuten 9 september 2019
9 september 2019

Mag een vzw winst nastreven?

2019-09-09T14:24:08+00:00

Recent werd de vennootschapswet aangepast. Maar ook voor de vzw werd er het een en ander gewijzigd. Volgens sommigen zouden vzw’s nu eindelijk winst mogen nastreven. Zo eenvoudig is het echter niet. Men kon vroeger ook al winst nastreven maar dan liep men wel tegen een aantal beperkingen aan. Die beperkingen zijn ook onder de nieuwe vzw-wet de wereld nog

Mag een vzw winst nastreven?2019-09-09T14:24:08+00:00
26 juni 2019

De nieuwe vennootschapswet (2019)

2019-06-26T07:21:13+00:00

Dit zijn de belangrijkste veranderingen in de vennootschapswet De Belgische vennootschapswetgeving was aan een update toe en dat is dan ook wat minister van Justitie Koen Geens bracht. De nieuwe vennootschapswet schrapt een aantal vennootschapsvormen maar voegt ook eigentijdse wijzigingen door. Het doel van de nieuwe vennootschapswet is duidelijk: het zakendoen moet eenvoudiger, flexibeler en moderner worden. Wat de krachtlijnen

De nieuwe vennootschapswet (2019)2019-06-26T07:21:13+00:00
20 juni 2019

Wat is een stichting van openbaar nut (SON)?

2019-06-20T10:19:58+00:00

Wat is een SON? Een SON of een stichting van openbaar nut is een stichting die de focus legt op de verwezenlijking van werken van levensbeschouwelijke, religieuze, filantropische, artistieke, wetenschappelijke, culturele of pedagogische aard. Net zoals een private stichting mag een stichting van openbaar nut winst maken maar is het verboden om enig stoffelijk voordeel te verschaffen. De Stichting tegen

Wat is een stichting van openbaar nut (SON)?2019-06-20T10:19:58+00:00
20 juni 2019

Wat is een private stichting (PS)?

2019-06-20T10:22:28+00:00

Een PS of private stichting is een organisatie waarbij men het verwezenlijken van een belangeloos doel nastreeft. Om dit doel te realiseren is het voor de private stichting toegestaan om winst te maken. Echter moet de uitkering van de winst dan wel een sociale strekking hebben. Bovendien mag de private stichting geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de bestuurders, de stichters

Wat is een private stichting (PS)?2019-06-20T10:22:28+00:00
19 juni 2019

Wat is een internationale vzw (ivzw)?

2019-06-19T14:18:37+00:00

Wat is een ivzw? De ivzw is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Net zoals een vzw streeft het een niet-winstgevend doel na, maar dan in een internationale context. Op diverse punten vertoont de ivzw dan ook gelijkenissen met de gewone vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Echter zijn er ook een aantal belangrijke afwijkingen. Kenmerken van de ivzw De ivzw is een

Wat is een internationale vzw (ivzw)?2019-06-19T14:18:37+00:00
19 juni 2019

Wat is een vennootschap onder firma (vof)?

2019-06-19T12:34:16+00:00

Wat is een vof? Een vof is een vennootschap onder firma. Het gaat om een maatschap met rechtspersoonlijkheid en het lijkt sterk op een commanditaire vennootschap, buiten dan het feit dat er geen sprake is van een stille vennoot. De vof of de vennootschap onder firma kent echter wel de voornaamste voordelen van een maatschap. Kenmerken van de vennootschap onder

Wat is een vennootschap onder firma (vof)?2019-06-19T12:34:16+00:00
19 juni 2019

Wat is een commanditaire vennootschap (comm.v.)?

2019-06-19T12:33:06+00:00

Wat is een commanditaire vennootschap (comm.v.)? Een comm.v. is een commanditaire vennootschap. Voor de hervorming van de vennootschapswetgeving kende je deze vennootschapsvorm waarschijnlijk onder de naam gcv of gewone commanditaire vennootschap. Het gaat om een vorm van een maatschap, met de bijzonderheid dat het over rechtspersoonlijkheid beschikt. Kenmerken van de commanditaire vennootschap (comm.v.) Een commanditaire vennootschap of comm.v. is een

Wat is een commanditaire vennootschap (comm.v.)?2019-06-19T12:33:06+00:00
19 juni 2019

Wat is een maatschap?

2019-06-19T12:33:16+00:00

Wat is een maatschap? Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen verschillende zelfstandigen, die ook wel eens ‘maten’ worden genoemd. Dit samenwerkingsverband laat zich kenmerken door een verregaande contractuele vrijheid, waardoor maatwerk mogelijk wordt. De maatschap is vrij eenvoudig en goedkoop op te richten. Het laat zich dan ook karakteriseren door zijn laagdrempeligheid, terwijl het anderzijds geen rechtspersoonlijkheid bezit. En dat

Wat is een maatschap?2019-06-19T12:33:16+00:00
18 juni 2019

Wat is een coöperatieve vennootschap (cv)?

2021-11-08T10:43:18+00:00

Wat is een cv? De cv is een coöperatieve vennootschap. Het begrip “coöperatief” verwijst naar de situatie waarbij coöperanten zonder al te veel formaliteiten vrij in- en uit kunnen stappen, rekening houdende met eventuele statutaire beperkingen. Het gaat om een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid die sterk lijkt op de vroegere CVBA (de vroegere CVOA bestaat niet meer). De coöperatieve vennootschap

Wat is een coöperatieve vennootschap (cv)?2021-11-08T10:43:18+00:00
18 juni 2019

Wat is een naamloze vennootschap (nv)?

2019-06-21T13:16:53+00:00

Wat is een nv? Een nv is een naamloze vennootschap. Het naamloos karakter heeft niks te maken met de naam van de vennootschap, maar wel met deze van de aandeelhouders. Er moet immers geen register van aandeelhouders worden opgesteld en de verschillende vennoten blijven buiten beeld, hoewel dat anderzijds geen verplichting hoeft te zijn. De naamloze vennootschap is een rechtspersoon

Wat is een naamloze vennootschap (nv)?2019-06-21T13:16:53+00:00
Ga naar de bovenkant