Ondernemingsvormen

Leestijd: ongeveer 5 minuten 19 juni 2019
19 juni 2019

Wat is een internationale vzw (ivzw)?

2019-06-19T14:18:37+00:00

Wat is een ivzw? De ivzw is een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Net zoals een vzw streeft het een niet-winstgevend doel na, maar dan in een internationale context. Op diverse punten vertoont de ivzw dan ook gelijkenissen met de gewone vzw (vereniging zonder winstoogmerk). Echter zijn er ook een aantal belangrijke afwijkingen. Kenmerken van de ivzw De ivzw is een

Wat is een internationale vzw (ivzw)?2019-06-19T14:18:37+00:00
19 juni 2019

Wat is een vennootschap onder firma (vof)?

2019-06-19T12:34:16+00:00

Wat is een vof? Een vof is een vennootschap onder firma. Het gaat om een maatschap met rechtspersoonlijkheid en het lijkt sterk op een commanditaire vennootschap, buiten dan het feit dat er geen sprake is van een stille vennoot. De vof of de vennootschap onder firma kent echter wel de voornaamste voordelen van een maatschap. Kenmerken van de vennootschap onder

Wat is een vennootschap onder firma (vof)?2019-06-19T12:34:16+00:00
19 juni 2019

Wat is een commanditaire vennootschap (comm.v.)?

2019-06-19T12:33:06+00:00

Wat is een commanditaire vennootschap (comm.v.)? Een comm.v. is een commanditaire vennootschap. Voor de hervorming van de vennootschapswetgeving kende je deze vennootschapsvorm waarschijnlijk onder de naam gcv of gewone commanditaire vennootschap. Het gaat om een vorm van een maatschap, met de bijzonderheid dat het over rechtspersoonlijkheid beschikt. Kenmerken van de commanditaire vennootschap (comm.v.) Een commanditaire vennootschap of comm.v. is een

Wat is een commanditaire vennootschap (comm.v.)?2019-06-19T12:33:06+00:00
19 juni 2019

Wat is een maatschap?

2019-06-19T12:33:16+00:00

Wat is een maatschap? Een maatschap is een samenwerkingsverband tussen verschillende zelfstandigen, die ook wel eens ‘maten’ worden genoemd. Dit samenwerkingsverband laat zich kenmerken door een verregaande contractuele vrijheid, waardoor maatwerk mogelijk wordt. De maatschap is vrij eenvoudig en goedkoop op te richten. Het laat zich dan ook karakteriseren door zijn laagdrempeligheid, terwijl het anderzijds geen rechtspersoonlijkheid bezit. En dat

Wat is een maatschap?2019-06-19T12:33:16+00:00
18 juni 2019

Wat is een coöperatieve vennootschap (cv)?

2019-06-19T06:36:26+00:00

Wat is een cv? De cv is een coöperatieve vennootschap. Het begrip “coöperatief” verwijst naar de situatie waarbij coöperanten zonder al te veel formaliteiten vrij in- en uit kunnen stappen, rekening houdende met eventuele statutaire beperkingen. Het gaat om een vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid die sterk lijkt op de vroegere CVBA (de vroegere CVOA bestaat niet meer). De coöperatieve vennootschap

Wat is een coöperatieve vennootschap (cv)?2019-06-19T06:36:26+00:00
18 juni 2019

Wat is een naamloze vennootschap (nv)?

2019-06-21T13:16:53+00:00

Wat is een nv? Een nv is een naamloze vennootschap. Het naamloos karakter heeft niks te maken met de naam van de vennootschap, maar wel met deze van de aandeelhouders. Er moet immers geen register van aandeelhouders worden opgesteld en de verschillende vennoten blijven buiten beeld, hoewel dat anderzijds geen verplichting hoeft te zijn. De naamloze vennootschap is een rechtspersoon

Wat is een naamloze vennootschap (nv)?2019-06-21T13:16:53+00:00
13 juni 2019

Wat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)?

2019-06-18T08:56:08+00:00

Wat is een vzw? Een vereniging zonder winstoogmerk is een vereniging van natuurlijke personen en/of rechtspersonen die samen een belangeloos doel nastreven. De vzw bestaat altijd uit ten minste twee personen. Het verschil tussen een vzw en een handelsvennootschap, zoals bijvoorbeeld een BV, is de afwezigheid van het streven naar winst. Waar een BV automatisch winst nastreeft, net zoals de

Wat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)?2019-06-18T08:56:08+00:00
13 juni 2019

Wat is een besloten vennootschap (BV)?

2019-06-22T11:16:20+00:00

Wat is een BV? Een BV is een besloten vennootschap. Het besloten karakter volgt uit het feit dat de aandelen van een BV niet vrij overdraagbaar zijn. De overdracht is dan ook aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Echter kan je in jouw statuten wel afwijkingen voorzien waardoor de overdracht eenvoudiger wordt. Verder laat de BV zich omschrijven als een rechtspersoon met

Wat is een besloten vennootschap (BV)?2019-06-22T11:16:20+00:00
13 juni 2019

Wat is een eenmanszaak?

2019-06-18T16:27:49+00:00

Wat is een eenmanszaak? Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming. De eenmanszaak is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft. Al betreft de bedrijfsvorm een eenmanszaak, kan deze wel personeel in dienst hebben. Eenmanszaak starten Er zijn diverse voor- en nadelen aan het starten van een

Wat is een eenmanszaak?2019-06-18T16:27:49+00:00
Ga naar de bovenkant