Sociaal statuut

Leestijd: ongeveer 2 minuten 14 januari 2023
14 januari 2023

Arbeidsongeschiktheid als zelfstandige: kan ik nog werken?

2023-01-12T10:53:28+00:00

Als je als zelfstandige arbeidsongeschikt wordt, heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit ligt wellicht lager dan wat je eerder verdiende. Het is goed om te weten dat het soms mogelijk kan zijn om te blijven werken tijdens je arbeidsongeschiktheid. In dit artikel geven we een overzicht van wat je moet regelen als je wilt werken tijdens de periode

Arbeidsongeschiktheid als zelfstandige: kan ik nog werken?2023-01-12T10:53:28+00:00
19 augustus 2022

3 manieren om je als zelfstandige te wapenen tegen aansprakelijkheidsclaims

2022-08-09T09:48:44+00:00

Wil je aansprakelijkheidsclaims voorkomen? Dan is het in de eerste plaats belangrijk om goed en voorzichtig te werk te gaan. Als je geen fouten maakt, kan je in principe ook niet aansprakelijk worden gesteld. Echter, fouten maken is menselijk. Jij kan dus niet zomaar aannemen dat je nooit tegen een aansprakelijkheidsclaim zal aanlopen. Gelukkig zijn er wel manieren om

3 manieren om je als zelfstandige te wapenen tegen aansprakelijkheidsclaims2022-08-09T09:48:44+00:00
9 augustus 2022

4 beoordelingscriteria bij het beoordelen van schijnzelfstandigheid

2022-08-09T09:39:55+00:00

Voor bedrijven is een zelfstandige vaak interessanter dan een werknemer. Logisch, want die zelfstandigen werken heel hard. En de strenge regels met betrekking tot arbeidsovereenkomsten zijn niet van toepassing. Daarenboven is ook de administratieve rompslomp beperkter. Op zich is er niks mis mee als bedrijven jou inschakelen in plaats van een werknemer aan te nemen. Je mag enkel niet

4 beoordelingscriteria bij het beoordelen van schijnzelfstandigheid2022-08-09T09:39:55+00:00
18 juni 2022

Welke onderbrekingsmogelijkheden hebben zelfstandigen?

2022-06-15T16:16:57+00:00

In bepaalde gevallen kan je als zelfstandige je activiteiten onderbreken en heb je recht op een uitkering. De mogelijkheden zijn beperkter dan voor werknemers, maar ze zijn er wel. Zo kan je bijvoorbeeld recht hebben op mantelverlof, waarbij je een forfaitaire uitkering ontvangt. Ook is er een systeem van moederschapsrust en krijgen ook vaders de mogelijkheid om de activiteiten

Welke onderbrekingsmogelijkheden hebben zelfstandigen?2022-06-15T16:16:57+00:00
16 juni 2022

Hoe kan ik als zelfstandige mijn inkomen beschermen?

2022-06-15T16:15:31+00:00

Hoewel er de laatste jaren grote stappen zijn gezet om het sociaal statuut van zelfstandige te verbeteren, biedt het nog steeds minder bescherming dan het statuut van een werknemer. Als je ziek wordt, riskeer je dan ook dat een groot deel van je inkomen verloren gaat. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kan doen om je hiertegen

Hoe kan ik als zelfstandige mijn inkomen beschermen?2022-06-15T16:15:31+00:00
27 april 2022

Ik stop als zelfstandige: hoe behoud ik mijn sociale rechten?

2022-04-18T11:59:26+00:00

Vaak is het zo dat starten als zelfstandige een keuze is, maar het stopzetten van de activiteiten is dat meestal niet. Zo'n stopzetting kan tijdelijk of definitief zijn. In ieder geval is het belangrijk dat je je opgebouwde sociale rechten behoudt.  Dat brengt in de praktijk wel wat administratieve rompslomp met zich mee. We lichten de mogelijkheden voor je

Ik stop als zelfstandige: hoe behoud ik mijn sociale rechten?2022-04-18T11:59:26+00:00
22 april 2022

Zwangerschapsrust en -uitkering als zelfstandige

2022-07-19T11:31:06+00:00

Als een zelfstandige zwanger is, heeft ze recht op moederschapsrust. Dit bestaat zowel uit verplicht op te nemen weken als uit facultatief op te nemen weken. De zelfstandige is verplicht om tijdens de (verplicht) opgenomen weken de activiteiten volledig stop te zetten. Er is ook de optie tot een halftijdse stopzetting van de beroepsactiviteiten, uiteraard in combinatie met een

Zwangerschapsrust en -uitkering als zelfstandige2022-07-19T11:31:06+00:00
19 april 2022

Ik ben zelfstandige: wat met de kinderbijslag?

2022-04-18T11:52:28+00:00

Zowel zelfstandigen als werknemers en ambtenaren hebben recht op de gezinsbijslag. Hierbij hebben ze elk hun eigen stelsel. Een zelfstandige die is aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds en waarbij de bijdragen keurig worden betaald, heeft met andere woorden recht op kinderbijslag, kraamgeld en de adoptiepremie. Kinderbijslag als onderdeel van het Groeipakket De kinderbijslag is een algemeen recht dat ongeacht het

Ik ben zelfstandige: wat met de kinderbijslag?2022-04-18T11:52:28+00:00
Ga naar de bovenkant