Om ecologische redenen moedigt de wetgever het gebruik van de fiets aan. Zo kan de werkgever zijn werknemers een bedrijfsfiets aanbieden. Deze bedrijfsfiets wordt dan niet als voordeel van alle aard belast, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bedrijfswagen. Daarnaast kan de werkgever ook een fietsvergoeding toekennen. Dit is een forfaitaire onkostenvergoeding die eveneens niet wordt belast. Er zijn ook geen sociale bijdragen verschuldigd.

Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen

In de eerste plaats kan de werkgever zijn werknemer een fietsvergoeding toekennen. Deze fietsvergoeding moet de gebruikskosten van de fiets dekken en de werknemer aanmoedigen om de fiets te gebruiken. Deze forfaitaire fietsvergoeding is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen, maar is wel beperkt. Voor aanslagjaar 2020 ging het om maximaal 24 eurocent per afgelegde kilometer. De fietsvergoeding is een gunst en kan door de werkgever worden toegekend, maar is niet verplicht (tenzij wanneer een sectorale cao het zou opleggen). Deze fietsvergoeding kan voor alle typen fiets worden toegekend, ook voor elektrische fietsen.

De fietsvergoeding is wel gekoppeld aan het effectief aantal fietskilometers. Hiervoor moet met andere woorden rekening worden gehouden met het aantal fietsdagen in de maand. Overigens is het niet verplicht om het volledige traject met de fiets af te leggen. De werknemer kan dus ook naar of van het trein- of busstation fietsen. Uiteraard komt dan enkel dit deeltraject in aanmerking voor de fietsvergoeding.

Terbeschikkingstelling van de bedrijfsfiets

Ten tweede kan de werkgever een bedrijfsfiets aanbieden aan zijn werknemers. De werknemer mag de bedrijfsfiets dan gebruiken en dit voordeel wordt vrijgesteld van belastingen. Het is zelfs toegestaan om de fiets niet alleen voor het woon-werkverkeer te gebruiken, maar ook voor privéverplaatsingen. Het mag wel niet alleen voor privéverplaatsingen worden gebruikt: de werknemer zal nog steeds af en toe met de bedrijfsfiets naar het werk moeten komen of een deel van het traject met de fiets moeten afleggen.

Als werkgever kan je de bedrijfsfiets kopen of leasen. Voorheen was dat zelfs extra interessant omdat de bedrijfsfiets voor 120% fiscaal aftrekbaar was, maar sinds 1 januari 2020 is dat naar 100% teruggebracht. De aankoop- en onderhoudskosten zijn met andere woorden wel nog steeds volledig aftrekbaar, maar leveren geen extra voordeel op.

Voordelen cumuleren is mogelijk

Het is voor de werkgever toegestaan om de fietsvergoeding te combineren met de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets en daarbij nog steeds van de fiscale voordelen te genieten. De werknemer gebruikt dan een fiets van het werk én krijgt een forfaitaire kostenvergoeding. Wanneer een paritair comité een fietsvergoeding oplegt, is het zelfs verplicht om deze naast een eventuele bedrijfsfiets toe te kennen. Hier kan de verplichte fietsvergoeding niet vervangen worden door een bedrijfsfiets. Om de cumul toe te kunnen passen, moet de fiets natuurlijk wel voor het woon-werkverkeer worden gebruikt.

Als je de cumul toepast, moet je wel goed opletten. Ken je bijvoorbeeld gedurende een volledig jaar geen fietsvergoeding toe? Dan neemt de fiscus aan dat de werknemer de fiets nooit heeft gebruikt voor woon-werkverplaatsingen en vervalt ook het voordeel van de bedrijfsfiets. Die fiets wordt dan wel als voordeel belast.