Als ondernemer betaal je verplicht sociale bijdragen. En maar goed ook, want zo bouw je sociale rechten op. Deze sociale bijdragen hebben ook fiscale gevolgen. De betaalde sociale bijdragen zijn bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar. Er kunnen zich echter andere situaties voordoen. Hieronder zijn ze besproken.

Fiscale aftrekbaarheid van sociale bijdragen

Met sociale bijdragen bouw je als ondernemer sociale rechten op, bijvoorbeeld voor wanneer je ziek bent of op pensioen gaat. Daarom is het heel belangrijk om je sociale bijdragen tijdig te betalen. Anders riskeer je dat je in de problemen komt wanneer het noodlot toeslaat. De betaalde sociale bijdragen zijn gelukkig wel fiscaal aftrekbaar. Het socialeverzekeringsfonds zal jaarlijks een attest bezorgen waarop staat hoeveel sociale bijdragen je betaalde. Op basis van dit attest kan je de belastingaangifte invullen. Ook een boekhouder zal steeds vanaf dit attest vertrekken.

Belastbaarheid van terugbetaalde sociale bijdragen

Het kan dat je sociale bijdragen terugkrijgt. Bij de berekening van de sociale bijdragen houdt men namelijk rekening met de inkomsten uit het verleden, want de inkomsten van dit inkomstenjaar staan nog niet vast. Wanneer het inkomen wel vast komt te staan, krijg je eventueel terug wat je te veel betaalde. Te veel betalen heeft namelijk geen zin en levert geen extra sociale rechten op. Als je dit wel wil, zijn er met een VAPZ of een Sociaal VAPZ ook andere oplossingen mogelijk. De betaalde VAPZ-premies zijn namelijk net zoals de sociale bijdragen aftrekbaar.

Hoe dan ook: omdat je de betaalde sociale bijdragen eerder hebt afgetrokken, zijn terugbetaalde sociale bijdragen nu belastbaar. Ze worden dus gewoon aan de inkomsten toegevoegd.

Fiscale aftrekbaarheid van niet-betaalde sociale bijdragen

Recent werd aan de minister de vraag gesteld hoe het zit met de aftrekbaarheid van sociale bijdragen die al gevorderd zijn, maar nog niet zijn betaald. Het is namelijk zo dat de inkomende facturen die al zijn vervallen, maar niet betaald, ook gewoon aftrekbaar zijn. Geldt dit ook voor de onbetaalde sociale bijdragen? Volgens de minister is dit wel degelijk het geval (mond. vr. nr. 23887, Piedboeuf, 14.03.2018). Dit geldt niet alleen voor wie een dubbele boekhouding voert, maar ook bij het voeren van een enkelvoudige boekhouding. Zolang uit de boekhouding blijkt dat het een zekere en vaststaande schuld is, ongeacht de vorm van de boekhouding, is de onbetaalde sociale bijdrage fiscaal aftrekbaar.

Anderzijds geldt ook dat kosten in mindering moeten worden gebracht in het jaar waarop ze betrekking hebben. Eigenlijk is er hier dus geen keuze, want je mag ze het jaar nadien niet meer aftrekken.

Vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen

Tijdig betalen blijft hoe dan ook aan te raden. Bij laattijdige betalingen worden er namelijk geldboetes opgelegd, maar ook je sociale bescherming wordt aangetast. Gelukkig zijn er ook oplossingen voor wie de sociale bijdragen niet kan betalen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een (gedeeltelijke) vrijstelling van bijdragen aan te vragen. In het kader van de coronacrisis is er bovendien voorzien in een soepelere regeling voor de uitstel of vrijstelling van de betaling van sociale bijdragen. Informeer bij je socialeverzekeringsfonds naar de mogelijkheden.