Bedrijven zijn voor jongeren een belangrijke leerschool. Ze kunnen er de theoretische kennis in de praktijk omzetten en ze worden zo klaargestoomd voor het echte werk. Om bedrijven aan te moedigen om stageplekken aan te bieden, zijn er verschillende steunmaatregelen. Zo is er bijvoorbeeld de Vlaamse doelgroepvermindering voor mentors. Voor werkgevers die jongeren opleiden of tewerkstellen in het kader van een alternerende of duale opleiding is er bovendien de stagebonus.

Wat is de stagebonus voor alternerende of duale opleidingen?

De stagebonus is een bonus die wordt toegekend aan werkgevers die jongeren opleiden in het kader van een duale of een alternerende opleiding. Enkel werkgevers met een in het Vlaamse Gewest te situeren vestigingsplaats komen in aanmerking. De stagebonus wordt eens per schooljaar toegekend en dit per tewerkgestelde jongere. Per jongere kan de werkgever de bonus drie keer krijgen.

Om in aanmerking te komen voor de stagebonus moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet de jongere een overeenkomst hebben in het kader van een alternerende opleiding. Bijvoorbeeld een OAO (overeenkomst van alternerende opleiding) komt hiervoor in aanmerking. Daarnaast moet de jongere achttien jaar zijn op 1 september van het schooljaar waarin de bonus wordt aangevraagd.

Bedrag van de stagebonus voor alternerende of duale opleidingen

Bij de eerste stagebonus ontvangt de werkgever een bonus van 500 euro, net als bij de tweede toekenning. Bij de derde en laatste toekenning is dat 750 euro. Bovenop de stagebonus kan de werkgever ook een fiscaal voordeel genieten van 40% van de leervergoedingen of de loonkosten. Om van het fiscale voordeel te kunnen genieten, moet de werkgever de beslissingsbrief van het departement WSE (Werk en Sociale Economie) bewaren. Ook dient hij een lijst op te stellen van de tewerkgestelde jongeren met daarin hun identiteitsgegevens, rijksregisternummers en het betaalde brutoloon (incl. verplichte premies en bijdragen).

Naast de stagebonus voor de werkgever kan de jongere ook zelf een startbonus krijgen. Ook de startbonus kan driemaal worden ontvangen. De eerste en tweede startbonus bedraagt 500 euro, de derde startbonus bedraagt 750 euro. De jongere moet geslaagd zijn in het schooljaar waarvoor de startbonus wordt aangevraagd en moet minstens drie maanden gewerkt hebben, maar dat laatste mag gerust bij verschillende werkgevers zijn.

De stagebonus voor alternerende of duale opleidingen aanvragen

De werkgever en de stagiair dienen afzonderlijk hun bonus aan te vragen. Ook kan de school van de jongere de stagebonus in plaats van de werkgever aanvragen, hoewel de werkgever nog steeds de eindverantwoordelijkheid draagt. De aanvraag is ten laatste op 31 december na het einde van het schooljaar in te dienen en kan ten vroegste worden aangevraagd als de jongere drie maand bij de werkgever aan de slag was.

Hiervoor is een aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen, waarvan het eerste deel door de werkgever is in te vullen en het tweede deel door de school van de jongere. Er is een kopie van de overeenkomst toe te voegen en aanvragen zijn bij voorkeur digitaal in te dienen via het mailadres startenstagebonus@vlaanderen.be. Binnen 4 maanden laat het departement WSE weten of de aanvraag al dan niet werd goedgekeurd. Er kan ook extra informatie worden opgevraagd. De werkgever heeft dan een maand de tijd om de aanvraag te vervolledigen.