Als ondernemer moet je altijd wel een aantal dingen verplicht vermelden. Zo moeten facturen verplichte vermeldingen bevatten en geldt hetzelfde ook voor bijvoorbeeld duplicaatfacturen en creditnota’s. Als je bedrijf een eigen website of een Facebookpagina heeft, moet deze ook verplicht een aantal gegevens bevatten. Hetzelfde geldt voor andere socialemediakanalen. Bij influencers die regelmatig reclame maken voor bedrijven, wordt aangenomen dat het om een onderneming gaat. En dus moeten deze influencers eveneens een aantal verplichte gegevens op hun website en socialemediakanalen weergeven.

Verplichte vermeldingen op bedrijfswebsites en zakelijke socialemediawebsites

Het is verplicht om de naam van de onderneming te vermelden. Als de onderneming geen eigen naam heeft, is de eigen naam te vernoemen. Daarnaast dien je verplicht het adres van de vestiging te vermelden, net als andere contactgegevens als bijvoorbeeld een mailadres. Ook een aantal formele identificatiegegevens zijn te vermelden, bijvoorbeeld het btw-nummer en het ondernemingsnummer. Als klanten onderworpen worden aan een gedragscode is dit alsook te vermelden.

Als de onderneming een vennootschap is, gelden er een aantal extra verplichtingen. Het is dan bijvoorbeeld verplicht om de rechtsvorm te vermelden, net als het adres van de maatschappelijke zetel en de bevoegde ondernemingsrechtbank. Dit vermeld je als volgt: RPR + zetel van de bevoegde rechtbank.

Ook als je een gereglementeerd beroep uitoefent, gelden er een aantal extra verplichte vermeldingen. Je dient dan te informeren over de beroepstitel, de bevoegde beroepsvereniging en de beroepsregels. Als een bepaalde vergunning noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor vastgoedmakelaars, moet de toezichthoudende autoriteit worden vermeld.

Extra vermeldingen op zakelijke websites en sociale media

In sommige gevallen dien je nog een aantal extra dingen op de website te vermelden. Als je bijvoorbeeld cookies plaatst, ben je verplicht om een cookieverklaring op te nemen. Je moet bezoekers dan informeren over het gebruik van deze cookies. Bovendien dienen bezoekers de mogelijkheid te hebben om het plaatsen van niet-essentiële cookies te weigeren. Als je ook persoonsgegevens verwerkt, dien je hierover te informeren. Je moet ook een geldige reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. Meestal gebruikt men de toestemmingsgrondslag. Dan dien je uiteraard ook op een geldige manier om de toestemming te vragen. Een geldige toestemming is altijd een goed geïnformeerde toestemming.

Verkoop je online via je website of via sociale media? Dan gelden er nog eens extra verplichte vermeldingen. Je moet dan bijvoorbeeld informatie delen over de prijs en de aankoopvoorwaarden. Ten opzichte van consumenten dien je ook over een aantal wettelijke rechten te informeren, zoals het recht op garantie of het recht om van een aankoop op afstand af te zien.

Strenge boetes zijn mogelijk

De bevoegdheid om het een en ander te controleren, ligt bij de FOD Economie. Het niet rechtstreeks, permanent en duidelijk vermelden van de ondernemingsgegevens is een inbreuk op artikel XII.6, 2° tot en met 4° van het WER (Wetboek Economisch Recht). De geldboetes variëren van 208 tot 80.000 euro (of 4% van de jaaromzet indien dit hoger is). Uit een eerdere grootschalige controle bleek dat meer dan 33% van de ondernemingen niet in orde was met deze regels. Het gaat hierbij enkel om de algemene verplichte vermeldingen. Met betrekking tot de privacywetgeving zijn andere sancties mogelijk.