Als ondernemer kan je niet zonder een btw-nummer. Starters dienen een btw-nummer aan te vragen of te laten activeren. Ze kunnen zelf hun btw-nummer aanvragen of ze laten een erkend ondernemingsloket het btw-nummer aanvragen. We leggen uit hoe een btw-nummer aanvragen werkt en wat het kost.

Voorafgaand aan een btw-nummer aanvragen

Een btw-nummer aanvragen, is een van de startersformaliteiten die je dient te doorlopen. Je kan niet meteen een btw-nummer aanvragen. Eerst dien je je namelijk in te schrijven bij de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen). Vervolgens krijg je een ondernemingsnummer. Dit ondernemingsnummer is dan te activeren voor de btw. Het ondernemingsnummer vormt met andere woorden altijd de basis voor je btw-nummer.

Het ondernemingsnummer aanvragen, doe je bij een erkend ondernemingsloket (als natuurlijk persoon of als vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) of via de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (als rechtspersoon). Er zijn op dit moment acht erkende ondernemingsloketten: Acerta, Eunomia, Formalis, Liantis, Partena, Securex, UCM en Xerius. Deze ondernemingsloketten vervullen een aantal belangrijke taken en zullen bijvoorbeeld ook nagaan of je aan de wettelijke eisen voldoet om de gewenste activiteit te mogen uitoefenen.

Btw-nummer aanvragen: laten doen of zelf je btw-nummer aanvragen

Ten minste twee dagen na de inschrijving van de onderneming in de KBO en voor de aanvang van de economische activiteit dien je je btw-nummer aan te vragen. De erkende ondernemingsloketten kunnen voor jou je btw-nummer aanvragen. Vaak stellen ze dat ook actief voor. Dat is echter een betalende dienst. Hoeveel je betaalt, verschilt per ondernemingsloket. Hieronder zijn de prijzen weergegeven (2022).

Erkend ondernemingsloket Prijs btw-nummer aanvragen (excl. btw) Prijs btw-nummer aanvragen (incl. btw)
Acerta € 57,00 € 68,97
Eunomia € 55,00 € 66,55
Formalis € 57,85 € 70,00
Liantis € 58,00 € 70,18
Securex € 60,00 € 72,60
UCM € 64,05 € 77,50
Xerius € 55,00 € 66,55

Daarnaast kan ook je accountant voor jou je btw-nummer aanvragen. Dit is eveneens een betalende dienst. Ten slotte kan je zelf je btw-nummer aanvragen. Erg moeilijk is dat niet en je kan toch al meteen wat besparen.

Zelf een btw-nummer aanvragen

Wil je zelf een btw-nummer aanvragen, dan kan dat online via MyMinfin. Vervolgens dien je allerlei gegevens in te geven, zoals de activiteiten die je uitoefent, je adres, je rekeninggegevens enzovoort. Waar je in ieder geval goed over dient na te denken, is het btw-stelsel. Er zijn namelijk verschillende btw-stelsels met hun eigen voordelen en nadelen. Hieronder zijn de belangrijkste weergegeven. Er zijn er nog een aantal, bijvoorbeeld voor de landbouw, maar deze zijn behoorlijk complex. Voor deze ondernemers is het raadzaam om een beroep te doen op een accountant of een boekhouder.

  • Maandelijkse btw-aangiften: maandelijks een btw-aangifte doen en btw betalen. Verplicht voor fraudegevoelige sectoren en bij een omzet van meer dan 2,5 miljoen euro.
  • Driemaandelijkse btw-aangiften: elk kwartaal een btw-aangifte doen en btw betalen. Dit is de meest courante vorm.
  • Forfaitaire btw-aangifte: een optie voor bepaalde sectoren. Dit is telkens onderhevig aan strikte regels.
  • Vrijstellingsregeling kleine ondernemers: je hoeft geen btw te berekenen of door te storten, maar het is ook niet mogelijk om btw terug te vorderen. Dit is enkel mogelijk voor kleine ondernemingen met een jaaromzet van minder dan 25.000 euro, met uitzondering van schroothandelaars en werken in onroerende staat.

Merk op dat ondernemers die kiezen voor de vrijstellingsregeling dus wel degelijk een btw-nummer moeten aanvragen. Voor de btw dienen ze namelijk nog steeds te zijn geregistreerd. Zelf je btw-nummer aanvragen, is gratis.

Btw-nummer aanvragen als zelfstandige in bijberoep

Voor een zelfstandige in bijberoep geldt net dezelfde procedure. Ook een zelfstandige in bijberoep kan zelf een btw-nummer aanvragen of dit overlaten aan het ondernemingsloket. Voor bijberoepers met beperkte inkomsten kan de btw-vrijstellingsregeling interessant zijn, hoewel dat enkel zo is als je vooral met consumenten te maken krijgt.