Veel bedrijven en magazijnen beschikken over platte daken. Deze platte daken zijn veelal ideaal voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast behoren ook groendaken tot de mogelijkheid. Een groendak is een vorm van dakbedekking die bestaat uit levende planten. Daarbij wordt er gekozen voor planten die bestand zijn tegen hitte, vorst, wind en neerslag.

Voordelen van een groendak op mijn bedrijf

Een groendak biedt veel voordelen. Het levert bijvoorbeeld een positieve bijdrage aan de waterhuishouding. Het doet namelijk dienst als buffer en voorkomt dat er bij hevige neerslag ineens veel water moet worden opgevangen. Zeker bij neerslag na een droogte, waarbij de bodem moeilijk vocht kan opnemen, is dat een meerwaarde. Daarnaast biedt een groendak ook op het gebied van luchtzuivering voordelen. Alsook verbetert het de brandveiligheid van gebouwen en isoleert het geluid. Het is daarbij niet per se nodig om het volledige dak van een groendak te voorzien. Een gedeeltelijk groendak is ook mogelijk.

Geen algemene subsidie voor groendaken

Hoewel een groendak veel voordelen biedt, is er geen federale of Vlaamse subsidie voor groendaken. Ook een Waalse subsidie voor groendaken of een Brusselse subsidie voor groendaken is er niet. Wel zijn er gemeenten die een subsidie voor groendaken toekennen. Meestal is dit enkel voorbehouden aan particulieren, maar er zijn uitzonderingen. Het volstaat meestal wel dat het gebouw hoofdzakelijk privé wordt gebruikt, waardoor ook gebouwen voor gemengd gebruik in aanmerking komen. Slechts uitzonderlijk komen ook bedrijven in aanmerking voor de subsidie voor groendaken. In bijvoorbeeld Lochristi komen zowel particulieren als bedrijven in aanmerking voor de subsidie voor groendaken. Houd er rekening mee dat er vaak aanvullende eisen gelden met betrekking tot het groendak.

In een aantal gemeenten kent men niet alleen een subsidie voor groendaken toe, maar ook een subsidie voor het benodigde stabiliteitsonderzoek. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de stad Gent. Daar komen ook btw-plichtigen in aanmerking voor de subsidie.

Zonnepanelen of toch maar een groendak?

Omdat er geen algemene subsidie voor groendaken is, verschilt de situatie per gemeente. Houd er in ieder geval rekening mee dat de subsidie voor groendaken vaak beperkt is tot een aantal vierkante meter, waardoor het toch vooral voor particulieren een interessante subsidie is. Hierdoor komen bedrijven al snel uit bij zonnepanelen. Dat is een investering die zichzelf na verloop van tijd terug zal verdienen en daarbij zijn er wel premies die interessant kunnen zijn.

Weet echter dat het geen of-ofverhaal is. In veel gevallen kan er perfect onder de zonnepanelen een groendak worden aangelegd. Dat biedt zelfs een aantal voordelen. Bij zonnepanelen is het zo dat een oplopende omgevingstemperatuur ervoor zorgt dat het rendement afneemt. Op een plat dak met roofing kan de temperatuur soms hoog oplopen, waardoor het rendement afneemt. Een groendak heeft echter een verkoelende werking en voorkomt oververhitting. Meestal blijft de daktemperatuur beperkt tot 36°C in plaats van tot wel 70°C bij klassieke dakbedekking. Hierdoor ligt het rendement van zonnepanelen op een groendak tot 15% hoger. Tegelijkertijd zorgt de lagere omgevingstemperatuur ervoor dat de zonnepanelen minder slijten. Bij de keuze van het dakgroen dien je er wel rekening mee te houden dat er heel wat schaduwvorming is. Het is aan te raden om te kiezen voor planten die gedijen in schaduwrijke plekken.