Als je bij de bank financiering wil verkrijgen, kijkt men in de eerste plaats naar je financieel plan en naar eventuele waarborgen die je kan voorleggen. Wanneer een bedrijf onvoldoende garanties kan voorleggen, is het mogelijk dat de financieringsaanvraag wordt afgewezen. Dit geldt niet alleen voor investeringskredieten, maar bijvoorbeeld ook voor leasingovereenkomsten of kaskredieten. Dankzij de waarborgregeling van het PMV/z kan de ondernemer zijn dossier extra kracht bijzetten.

Wat is de waarborgregeling van het PMV/z?

Via de waarborgregeling staat de Vlaamse overheid garant voor maximaal 75% van het krediet. In dossiers met een waarborg tot en met 500.000 euro voor leasingovereenkomsten of tot en met 750.000 euro voor andere overeenkomsten is het de financiële instelling die zelf beslist of ze de lening al dan niet onder de waarborgregeling onderbrengen. Voor hogere bedragen tot 1,5 miljoen euro moet er een aanvraag worden ingediend en wordt er eerst een grondige analyse uitgevoerd. Nadien moet het dossier ter goedkeuring aan de Vlaamse minister van Economie worden voorgelegd. De ondernemer dient een premie te betalen om de waarborgregeling te activeren.

De waarborg dekt ten hoogste 75% van het kredietbedrag en ook de duur van de waarborg is beperkt. De financiële instelling blijft met andere woorden nog steeds risico lopen. Het staat hen dan ook vrij om extra garanties aan de ondernemer te vragen.

Als het fout gaat, zal de financiële instelling het krediet opzeggen. Het PMV/z gaat dan meteen over tot de uitbetaling van het gewaarborgde deel. De financiële instelling dient nu het maximale te doen om dit te recupereren. Zij zullen bijvoorbeeld andere zekerheden trachten te verzilveren en alles wat zij kunnen recupereren aan het PMV/z doorstorten. De waarborgregeling ontslaat je met andere woorden niet van je schulden of verplichtingen en is vooral voor de financiële instelling interessant. Jijzelf kan er wel eenvoudiger een lening door verkrijgen.

Wie kan een beroep doen op de waarborgregeling van het PMV/z?

De waarborgregeling van het PMV/z is er voor zowel grote ondernemingen als kmo’s, vrije beroepen, zelfstandigen en vzw’s die een economische activiteit uitoefenen. Het is wel zo dat een aantal sectoren specifiek van de waarborgregeling zijn uitgesloten. Uitgesloten zijn onder meer ondernemingen in moeilijkheden, ondernemingen die in de kolenindustrie actief zijn, ondernemingen actief in de sector van het koudvervormen of koudfelsen en ondernemingen die actief zijn in de jacht en varkensvetmesterijen.

De waarborgregeling kan worden aangewend voor onder meer investeringskredieten, leasingovereenkomsten (m.u.v. onder meer vendor lease, leasing van personenwagens en sale-and-lease-backconstructies), borgstellingskredieten, overnamefinanciering en kaskredieten. Het kan zelfs worden aangewend ter ondersteuning van kredieten voor het bedrijfskapitaal. Wel kan de waarborgregeling niet worden aangewend om bestaande schulden terug te betalen.

Premie voor de waarborgregeling

Om de waarborg te kunnen bekomen, is het vereist dat de ondernemer een eenmalige premie betaalt. Deze premie moet bij de aanvraag worden betaald. Daarom moet de bank de ondernemer ook op de hoogte brengen van deze aanvraag en moet de ondernemer daarmee instemmen. Deze premie wordt bepaald in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg:

Premie = waarborgbedrag x duur waarborg in jaren x 0,5%

De duurtijd van de waarborgregeling is beperkt tot maximum 10 jaar voor bedragen tot 750.000 en tot 5 jaar voor bedragen tot 1,5 miljoen euro, ongeacht hoelang de werkelijke looptijd van de afgesloten lening bedraagt.

Leasingmaatschappijen rekenen de premie in principe aan de kredietnemer door en dienen daar btw op te berekenen. Btw-plichtigen kunnen deze btw terugvorderen via de btw-aangifte, maar dit is natuurlijk niet het geval voor wie onder de vrijstellingsregeling valt of voor wie een vrij beroep uitoefent.

Hoe de waarborgregeling van het PMV/z aanvragen?

Het is de kredietverstrekker die de aanvraag regelt, maar vereist is wel dat de kredietverstrekker met het PMV/z samenwerkt. Dit is onder andere het geval voor Beobank, Belfius, ING Belgium, KBC Bank, Rabobank België en VDK Bank. Momenteel zijn er drie leasingmaatschappijen erkend: Belfius Lease Services, ES Finance en De Lage Landen Leasing.