Als zelfstandige is het belangrijk om je facturen correct op te stellen. Dat wil ook zeggen dat je eventuele kortingen op de juiste manier op je facturen vermeldt. Kortingen toekennen is fijn. Maar het heeft ook gevolgen voor de btw en de uiteindelijke prijs die je klant betaalt. In dit artikel bespreken we het verschil tussen een commerciële korting en een korting contante betaling. Bovendien leggen we uit hoe je op je factuur dient om te gaan met deze kortingen.

Commerciële korting en korting contante betaling

Een commerciële korting is een korting die je toekent op de verkoopprijs van een product of dienst. Deze korting wordt gegeven op het brutobedrag van de factuur en kan op één product worden gegeven of op de gehele factuur. Een korting contante betaling of een financiële korting is dan weer een korting die je geeft als de klant de factuur binnen een bepaalde termijn betaalt, bijvoorbeeld binnen 8 dagen.

Het verschil tussen beide kortingen is dat een korting contante betaling enkel wordt toegekend als de klant daadwerkelijk binnen de gestelde termijn betaalt. Als de klant te laat betaalt, vervalt de financiële korting. Een commerciële korting blijft echter behouden, ook als de klant laattijdig betaalt. Ook voor de btw is er een verschillende manier waarop deze kortingen worden behandeld. Bij een korting contante betaling behoort de korting niet tot de maatstaf van heffing.

Er is geen vaste regel voor wat een goed percentage is voor een korting contante betaling, aangezien dit afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het type product of dienst, de sector waarin het bedrijf actief is en de onderhandelingspositie van het bedrijf. Ook de geldende marktrente speelt een rol. Over het algemeen wordt een financiële korting van 1 tot 3% als redelijk beschouwd voor betalingen die binnen 10 tot 30 dagen na facturering worden gedaan.

Correcte factuurberekening bij kortingen

Om bij een factuur met kortingen de btw correct te berekenen, moet je de juiste factuurberekening toepassen. Het factuurbedrag is de prijs min de commerciële korting plus eventuele vervoerskosten, verzekeringskosten, betaalde commissies en verpakkingskosten. Dit bedrag is het subtotaal.

Van het subtotaal trek je de financiële korting af om de maatstaf van heffing te berekenen. Het bedrag van de maatstaf van heffing moet per btw-tarief worden berekend. Vervolgens bereken je de btw op de maatstaf van heffing, tel je daar de eventueel terugstuurbare verpakking bij op en tel je hier de financiële korting bij op om het te betalen factuurbedrag te verkrijgen. Door deze berekening toe te passen, voorkom je problemen met de btw-administratie.

Eenvoudig zelf facturen met korting opstellen

Een goed boekhoudprogramma kan het jou een stuk eenvoudiger maken om de korting correct op de factuur te verwerken. Zo kan je bijvoorbeeld de korting automatisch laten verwerken bij het opstellen van facturen en het programma kan ook de btw correct berekenen op basis van de korting die je toepast. Het boekhoudprogramma zal automatisch een goede factuur genereren. Dit bespaart je veel tijd en moeite en voorkomt fouten in je boekhouding. Bovendien kan je met een goed boekhoudprogramma gemakkelijk rapporten en overzichten genereren, zodat je altijd een helder beeld hebt van je financiële situatie en inzicht hebt in je kortinggebruik. Zo kan je de juiste beslissingen maken voor je bedrijf.