Het Welvaartsfonds werd opgericht als reactie op de financiële uitdagingen die de coronacrisis de Vlaamse bedrijven voorschotelde. Het werd midden 2021 opgericht door het PMV, samen met diverse partners als Baloise Belgium, Ethias en AG Insurance. Op het moment van schrijven is er al meer dan 200 miljoen euro in het fonds ingebracht. Hieronder ontdek je wat het Welvaartsfonds is, wat het doet en wie in aanmerking komt voor financiering door het Welvaartsfonds.

Wat is het Welvaartsfonds?

Het Welvaartsfonds is een investeringsfonds dat investeert in kmo’s en grote ondernemingen met een financieringsbehoefte. Het is een initiatief van de Vlaamse regering en het moet bedrijven financieel versterken om ze zo klaar te stomen om deel uit te maken van de duurzame toekomst van de Vlaamse economie. Voor het Welvaartsfonds werkt het PMV (de Vlaamse investeringsmaatschappij) samen met particulieren, fondsmanagers, bankpartners en institutionele investeerders. Er wordt met andere woorden een combinatie van publiek en privaat kapitaal aangeboden.

Wie komt in aanmerking voor financiering door het Welvaartsfonds?

Met het Welvaartsfonds focust men op twee groepen van bedrijven. Enerzijds gaat het om bedrijven die door de coronacrisis behoefte hebben aan extra financiering om deze crisis door te komen of om hun solvabiliteit te versterken. Daarnaast gaat het om bedrijven die door de coronacrisis opportuniteiten zien om hun groei te versnellen. De deur voor andere innovatiegedreven bedrijven met een band met Vlaanderen wordt echter niet gesloten. In principe komen bedrijven uit alle sectoren en uit alle ontwikkelingsfasen in aanmerking, behalve bedrijven die actief zijn in de primaire landbouwproductie of in de visserij- en aquacultuursector.

Een belangrijke voorwaarde is dat het moet gaan om intrinsiek gezonde bedrijven, bedrijven die voor de crisis financieel levensvatbaar waren en die dat ook nu in principe nog zouden zijn. Het is geen reddingsfonds dat niet-levensvatbare bedrijven koste wat het kost zal redden.

Het hebben van een band met Vlaanderen is eveneens essentieel. Dat wil zeggen dat het hoofdkwartier van het bedrijf of een juridische entiteit van het bedrijf in Vlaanderen moet zijn gevestigd. Het mag niet gaan om een postbusbedrijf. Het bedrijf moet ook toegevoegde waarde bieden aan Vlaanderen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Bijvoorbeeld het creëren van werkgelegenheid volstaat om aan deze eis te voldoen.

Financiering door het Welvaartsfonds

Bij het toekennen van financiering gaat de voorkeur uit naar bedrijven die innoverend zijn en die bij hun innovatiebeleid inzetten op een meer ethische en ecologisch verantwoorde manier van ondernemen.

De financiering van het Welvaartsfonds kan bestaan uit het verschaffen van kapitaal, hybride producten of het aanbieden van achtergestelde leningen. De financieringsmogelijkheden gaan van 1,25 tot 50 miljoen euro en de investeringsperiode varieert tussen vier en tien jaar. Er gelden marktconforme kredietvoorwaarden, waardoor het fonds niet marktverstorend werkt. De financiering mag niet worden gebruikt om aandeelhoudersschulden terug te betalen, dividenden uit te keren, bepaalde bonussen toe te kennen of om de activiteiten uit Vlaanderen weg te halen. Eventueel kan het Welvaartsfonds de toegekende financiering terugvorderen. Wie interesse heeft in financiering door het Welvaartsfonds dient contact op te nemen met het PMV.