Ondernemers blijven een geliefd doelwit van criminelen. Steeds vaker gaat het om cybercriminelen, maar ook inbrekers hebben het op je onderneming gemunt. Per slot van rekening heb je dure apparatuur en misschien wel wat cash liggen. Daarom moedigt de overheid je aan om te investeren in beveiliging. Onder voorwaarden komt deze investering namelijk in aanmerking voor een verhoogde fiscale aftrek. Dat wil zeggen dat je veilig bent en minder belastingen dient te betalen. Hieronder is het fiscaal voordeel voor beveiligingsdiensten toegelicht. We hebben het ook over andere fiscale voordelen voor beveiliging.

Wie komt in aanmerking voor het fiscaal voordeel voor beveiligingsdiensten?

Vroeger was deze fiscale steun er zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen. Sinds het aanslagjaar 2021 is het toepassingsgebied van deze maatregel beperkt tot de personenbelasting en de belasting van niet-inwoners, vennootschappen komen niet langer in aanmerking. Verder moeten de beveiligingskosten een beroepskarakter hebben. De beveiliging van een kantoor aan je woning komt bijvoorbeeld wel in aanmerking voor het fiscaal voordeel voor beveiligingsdiensten, maar de beveiliging van je woning zelf niet.

Wat komt in aanmerking voor het fiscaal voordeel voor beveiligingsdiensten?

Er zijn verschillende manieren waarop je je bedrijf kan beveiligen. Je kan bijvoorbeeld een waakhond kopen. De diensten van je trouwe viervoeter kunnen van pas komen om inbrekers op een afstand te houden, maar toch komt deze kost niet in aanmerking voor het fiscaal voordeel voor beveiligingsdiensten. Enkel bepaalde beveiligingsdiensten die worden geleverd door beveiligings- en/of bewakingsondernemingen komen in aanmerking, namelijk:

  • De abonnementskosten ter aansluiting op een vergunde alarmcentrale
  • De kosten om een beroep te doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (bv. het ophalen en vervoeren van plofkoffers)
  • De kosten om gezamenlijk een beroep te doen op een vergunde bewakingsonderneming (consortiumbewaking)

Het gaat met andere woorden om een heel limitatieve lijst van bewakingskosten die in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel voor beveiligingsdiensten. Zelf beveiliging voorzien, telt in ieder geval niet.

Hoe groot is het fiscaal voordeel voor beveiligingsdiensten?

Het fiscaal voordeel voor beveiligingsdiensten houdt in dat de kosten die aan de eerdergenoemde voorwaarden voldoen niet voor 100% aftrekbaar zijn, maar wel voor 120%. Dat wil zeggen dat je meer van de belastingen af mag trekken dan wat je hebt betaald. Hierdoor valt de belastbare winst lager uit en zal je minder belastingen betalen.

Andere fiscale voordelen voor beveiligingskosten

Naast het genoemde fiscaal voordeel voor beveiligingsdiensten is er ook de verhoogde investeringsaftrek ter aankoop van materiële vaste activa voor de beveiliging van beroepslokalen. Een investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een deel van de uitgevoerde investering versneld mag worden afgeschreven tijdens een belastbaar tijdperk. Het gaat in dit geval om investeringen als de plaatsing van inbraakwerende rolluiken, inbraakwerend glas, kassa’s met een anti-graaikap, een goederenkluis met een inbraakvertragend slot en dergelijke meer. Hierbij geldt er een investeringsaftrek van 20,5% voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen.

Een soortgelijke investeringsaftrek is er ook voor investeringen voor de beveiliging van bepaalde voertuigen, zoals de voertuigen voor bezoldigd personenvervoer en de voertuigen voor goederenvervoer. Diverse beveiligingsinvesteringen komen in aanmerking, zoals een antidiefstalsysteem en een alarmsysteem. Het alarmsysteem dient te worden geplaatst door een erkende beveiligingsonderneming.