Voor wie eraan zou twijfelen: relatiegeschenken zijn wel degelijk fiscaal aftrekbaar. Echter vormt het een fiscale bijzonderheid en wordt het zo al snel heel ingewikkeld. Niet alleen voor de schenker, want in sommige gevallen heeft het relatiegeschenk ook gevolgen voor de ontvanger ervan. Hierbij moet je rekening houden met verschillende drempelbedragen en bovendien komt ook de btw-administratie nog even om de hoek loeren.

Algemeen principe: relatiegeschenken zijn voor 50% aftrekbaar

De aftrekbaarheid van relatiegeschenken is afhankelijk van de waarde ervan. Relatiegeschenken met een maximale waarde van €125,- zijn voor 50% aftrekbaar als beroepskost (50% verworpen uitgave). De voorwaarde is dan wel het gaat om een geschenk met een ‘waarde’ dat ‘periodiek of toevallig’ aan een ‘zakenrelatie’ wordt gegeven.

In hoeveel besparing de aftrekbaarheid resulteert, is afhankelijk van het belastingtarief. Een relatiegeschenk van €100,- zal voor een eenmanszaak, bij een belastingschaal van 50%, resulteren in een besparing van €50,-. Voor een vennootschap (33%) gaat het echter om een besparing van €33,-.

100% aftrekbaar bij waarde van > €125,-

Soms lijkt men wel eens te denken dat een relatiegeschenk niet aftrekbaar is indien de grens van €125,- wordt overschreden. Niets is echter minder waar. Indien een relatiegeschenk een waarde van meer dan €125,- heeft, is het immers voor 100% aftrekbaar. Waarom dan niet altijd voor zo’n duurder relatiegeschenk wordt gekozen? Dat heeft alles te maken met het feit dat er een addertje onder het gras zit.

Je bent dan immers verplicht om een zogenoemde fiche 281.50 op te stellen. En dus wordt een en ander aan de fiscus doorgegeven. In hoofde van de ontvanger gaat het volgens de fiscus immers om een voordeel van alle aard. En dus moet de ontvanger er belastingen op betalen. Een vergiftigd geschenk, dus. En al helemaal indien de ontvanger niet op zat te wachten…

Ga je het slim spelen en stel je geen fiscale fiche 281.50 op? Wanneer je onderworpen bent aan de personenbelasting is het geschenk dan niet aftrekbaar. Voor vennootschappen is dat anders, maar dan komt de fiscus al snel met de belasting op geheime commissielonen op de proppen. De bijzondere taks is daarentegen aftrekbaar als beroepskost, waardoor sommigen deze piste alsnog overwegen. Maar in de praktijk is een stijlvol etentje toch een stuk aangenamer…

Ook in deze gevallen 100% aftrekbaar

Op het algemeen principe (50% aftrekbaar) bestaan er verschillende uitzonderingen. Dan hoef je geen fiche 281.50 op te stellen en is het relatiegeschenk toch gewoon 100% aftrekbaar. Het gaat om heel specifieke situaties, maar wie het slim speelt kan zo een en ander fiscaal optimaliseren.

Relatiegeschenken in het buitenland

Ontmoet je een klant tijdens een zakenreis in het buitenland? Geef het relatiegeschenk dan ook  in het buitenland, want dan is het 100% aftrekbaar. Je mag het relatiegeschenk gewoon in België kopen, maar je moet het wel in het buitenland afgeven. Hotelbonnetjes kunnen een en ander bewijzen. Voor de btw wijzigt er echter niks, daar blijven de algemene regels gelden (zie verder).

Reclameartikelen en publiciteitsmaterialen

Echt interessant wordt het wanneer het relatiegeschenk als publiciteitsmateriaal wordt ingeboekt. Dan gelden de regels omtrent relatiegeschenken immers niet en zijn de publiciteitsmaterialen 100% aftrekbaar. De voorwaarde is natuurlijk wel dat het geschenk “opvallend en blijvend” de naam van jouw onderneming draagt. Denk bijvoorbeeld aan een mooie gegraveerde pen.

Relatiegeschenk en de btw: andere regels

Om alles nog wat ingewikkelder te maken, heeft ook de btw-administratie eigen regels opgesteld ten aanzien van relatiegeschenken. Het hanteert eigen drempelbedragen en legt een bijkomstige verplichting op. Ook de btw-regels verdienen met andere woorden enige toelichting.

Zo staat de btw-administratie de btw-aftrek enkel toe en voor één relatiegeschenk per klant, per kalenderjaar. Bovendien is de btw-aftrek enkel toegelaten indien de aankoopprijs minder dan €50,– (excl. btw) bedraagt. Is de waarde meer dan €50,-? Dan is de niet aftrekbare btw uiteraard (gedeeltelijk) aftrekbaar als een beroepskost.

Uitzondering voor reclameartikelen en publiciteitsmaatregelen

Indien het gaat om reclameartikelen of publiciteitsmaatregelen, geldt deze regeling niet. Dan mag je de betaalde btw gewoon integraal aftrekken in de btw-aangifte. Wel moet het gaan om reclameartikelen met een geringe waarde en mag het niet gaan om verbruiksgoederen zoals chocolade of champagne. Dergelijke verbruiksgoederen vallen immers wel onder bovenstaande btw-regels (btw integraal aftrekbaar).

Uitzondering voor tabaksproducten

Indien het gaat om tabaksproducten, zoals een kistje met mooie sigaren, gelden dan weer andere regels. De btw zal immers nooit aftrekbaar zijn, ongeacht de waarde.

Uitzondering voor geestrijke dranken

Voor geestrijke dranken (+22°) geldt in principe dezelfde uitzondering en is de btw nooit aftrekbaar. Echter vallen champagne, porto en wijn niet onder de categorie geestrijke dranken maar geldt de klassieke regeling. Hier kan de btw dus wel aftrekbaar zijn.

Uitzondering voor geschenken aan personeelsleden

Voor geschenken aan personeelsleden gelden dezelfde regels als hierboven. Echter komen alleen geschenken die aan alle personeelsleden of aan dezelfde verwanten worden gegeven (feitelijk te beoordelen: bv. een geschenkje voor alle mintwaalfjarige kinderen van de werknemers), in aanmerking voor de btw-aftrek.

Uitzondering schenking voedseloverschot aan lokale besturen

Soms zal de onderneming ook de banden met de lokale besturen willen smeden. In principe gelden hier de klassieke regels. Maar indien het gaat om voedseloverschotten die aan lokale besturen zoals het OCMW worden geschonken, met behoeftige personen als bestemming, hoef je de btw-aftrek niet te corrigeren. Hetzelfde geldt ook voor de schenking van voedseloverschotten aan erkende voedselbanken of indien je goederen die bestemd zijn voor verkoop, in uitzonderlijke omstandigheden, aan de slachtoffer van een ramp schenkt.

Aangifte voordeel van alle aard

Heb je tot slot zelf een relatiegeschenk ontvangen met een waarde van meer dan €125,-? Dan zal de schenker een fiscale fiche opstellen. Dit zal ook worden doorgestuurd via de digitale tool Belcotax-On-Web. Jij zal de aangegeven waarde in jouw aangifte moeten opnemen als een voordeel van alle aard en je zal hierop belast worden. Je hoeft enkel de respectievelijke codes over te nemen in jouw belastingaangifte, dus administratief zorgt het gelukkig niet voor al te veel overlast.