In de boekhouding speelt de bank een centrale rol. De ontvangen contanten stromen door naar de bankrekeningen, net zoals de betaalde vorderingen. Anderzijds betaal je ook leveranciers door middel van je bankrekening en treedt de bank op als kredietverstrekker. Het is dan ook niet onlogisch dat je boekhouding bol staat van de bankverrichtingen. Hieronder leggen we uit hoe je de courantste bankverrichtingen moet boeken.

Interne overboekingen

Wanneer er meerdere bankrekeningen zijn (al dan niet bij meerdere banken), voer je soms interne overboekingen uit. Dat is bijvoorbeeld ook het geval indien je geld uit kas op de bankrekening zet of geld van de bankrekening haalt om in kas te nemen. Deze interne overboekingen dien je boekhoudkundig te registreren.

58 Interne overboekingen 1.000
550.0 Kredietinstelling: R/C 1.000

 

570 Kassen-contanten 1.000
58 Interne overboekingen 1.000

 

Betaling door cliënt

Het is ook mogelijk dat de bankrekening wordt aangevuld door een cliënt die zijn openstaande schuld voldoet. Deze verrichting zorgt ervoor dat het tegoed bij de bank toeneemt, terwijl de vordering op de handelsdebiteur afneemt.

550.0 Kredietinstellingen: R/C 1.000
400 Handelsdebiteuren 1.000

 

Uitschrijven van een cheque

Het tegoed van de bankrekening kan dalen wanneer een cheque wordt uitgeschreven. Het kan onder andere gaan om een cheque aan toonder, een cheque aan order of een cheque op naam. Hoewel de betaling pas wordt uitgevoerd bij het endosseren van de cheque door de begunstigde, moet je de boeking al op het moment van het uitschrijven van de cheque uitvoeren (aangezien het bedrag op dit moment al van je rekening gaat). Hiervoor gebruik je de overgangsrekening 550.1 Uitgeschreven cheques.

Op het moment van het uitschrijven van de cheque voor een leverancier:

440 Leveranciers 1.000
550.1 Kredietinstellingen: uitgeschreven cheques 1.000

 

Op het moment dat je het rekeninguittreksel ontvangt (begunstigde heeft de cheque geëndosseerd):

550.1 Kredietinstellingen: uitgeschreven cheques 1.000
550.0 Kredietinstellingen: R/C 1.000

 

Voor de ontvanger van de cheque dient de boeking op een gelijkaardige manier te verlopen. Hier gebruikt men de overgangsrekening 550.2 Te innen cheques op het moment dat de leverancier de cheque ontvangt en voert hij de definitieve boeking uit wanneer hij de cheque aan de bank endosseert.

Uitvoeren van een overschrijving aan een leverancier

Bij de betaling van een leverancier per overschrijving neemt het tegoed bij de bank af. Hetzelfde kunnen we ook zeggen van de openstaande schuld bij de leverancier. De feitelijke betaling wordt op de volgende manier boekhoudkundig verwerkt:

44000 Leveranciers 1.000
550.0 Kredietinstellingen: R/C 1.000

 

Financiële opbrengsten

Door het openhouden van een tegoed bij de bank, bouwt men soms interesten op. Deze interesten zijn financiële opbrengsten en dienen in het resultaat van de onderneming te worden verwerkt, rekening houdende met de ingehouden roerende voorheffing.

In onderstaand voorbeeld bouwde je 1.000 euro interesten op, waarop 300 euro roerende voorheffing werd ingehouden:

6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen 300
550.0 Kredietinstellingen: R/C 700
756.0 Financiële opbrengsten: creditinteresten 1.000

 

Kredietopening bij de bank

Banken kunnen zowel een krediet op korte als op lange termijn toekennen. Hiervoor gebruik je een van de subrekeningen van rekening 43 Financiële schulden. Stel bijvoorbeeld dat je een lening van twee maanden opent om de voorraadtoename voor Black Friday te financieren. Bij het toekennen van de lening boek je:

550.0 Kredietinstellingen: R/C 10.000
430 Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn 10.000

 

Wanneer je twee maanden later het geleende bedrag moet terugbetalen, voer je de volgende boeking uit:

430 Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn 10.000
550.0 Kredietinstellingen: R/C 10.000

 

Bovenstaand vereenvoudigd voorbeeld houdt uiteraard geen rekening met de te betalen interesten. Wat de interesten op korte en lange termijn betreft, dringt zich een uitgebreidere uiteenzetting op. Hier komen we in een later artikel op terug.