Eerder hadden we het al over waardeverminderingen op handelsvorderingen. De regel is dan ook dat we vorderingen, van zodra ze ontstaan, ook als inkomst moeten verwerken. Wanneer het echter onmogelijk is geworden om de vordering te innen, bijvoorbeeld omdat de klant failliet is, moet er een waardevermindering op de handelsvordering worden toegepast. We legden in een eerder artikel uit hoe het boeken van waardeverminderingen op handelsvorderingen verloopt. In dit artikel behandelen we de gevolgen voor de btw.

Btw-regels bij het verlies van een vordering

Wanneer blijkt dat er sprake is van een verlies van de vordering, heb je de btw vaak al moeten doorstorten. Het is echter mogelijk om de reeds doorgestorte btw terug te krijgen, maar dan moet je wel kunnen aantonen dat het verlies van de vordering definitief, zeker en vaststaand is. Je moet dus aantonen dat je alles in je macht hebt gedaan om de vordering te innen. Het louter overboeken naar de rekening dubieuze debiteuren volstaat niet.

Het is niet zo dat er ook automatisch sprake hoeft te zijn van een faillissement van de debiteur. Geval per geval moet de fiscus dan ook bekijken of het verlies van de vordering voldoende definitief, zeker en vaststaand is. Zo is het bijvoorbeeld logischer dat er voor een vordering van slechts enkele euro’s geen verdere gerechtskosten worden gemaakt, maar voor oplopende facturen zal je toch echt wel meer moeite moeten doen en eventueel zelf naar de rechtbank moeten trekken om het faillissement van je klant aan te vragen.

Sinds de wet van 7 april 2005 is het in ieder geval niet meer noodzakelijk om te wachten tot de sluiting van het faillissement of de ontvangst van het attest van de curator. De regel is natuurlijk wel dat als je om een of andere reden toch nog de btw ontvangt, je dit aan de fiscus moet doorstorten.

Boeken van de btw-regularisatie bij verlies van een vordering

We vertrekken bij dit voorbeeld van onze klant Geertruida bvba. We hebben een vordering van € 10.000 euro (incl. 21% btw) op de klant en de btw is reeds doorgestort. De vordering wordt dubieus. We boeken de handelsvordering over naar de rekening 407 Dubieuze handelsvorderingen:

400 Handelsdebiteuren 10.000
407 Dubieuze debiteuren 10.000

 

We boeken het vermoedelijk verlies:

6340.2 Waarderverminderingen op handelsvorderingen: toevoeging voor dubieuze debiteuren 8264,46
409 Geboekte waardeverminderingen 8264,46

 

Na een juridische procedure blijkt dat het mogelijk is om 1.000 euro van de vordering te recupereren. 9.000 euro van de vordering gaat met andere woorden definitief verloren. Slechts 1/10de van de verschuldigde btw wordt geïnd en 90% van de verschuldigde btw is terug te vorderen (rekening 411). Ook op de handelsvordering realiseren we een minderwaarde van 90%.

We boeken het vermoedelijk verlies weg (daar het verlies nu vaststaand is), verwerken de betaling, de minderwaarden en de btw-regularisatie:

409 Geboekte waardeverminderingen 8264,46
550.0 Kredietinstellingen: R/C 1000
411.1 Terug te vorderen btw wegens regularisaties 1.561,98
642 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen 7438,02
407 Dubieuze debiteuren 10.000
6341.2 Waardeverminderingen op handelsvorderingen: terugneming van dubieuze debiteuren 8264,46