Ontvangen kortingen kunnen een financieel of een commercieel karakter hebben. Bij een financiële korting wordt er een groter bedrag gefactureerd, maar moet dat bedrag niet volledig worden betaald. Een korting voor contante betaling zal meestal een financiële korting zijn. Bij een commerciële korting wordt er gewoon minder gefactureerd. Het onderscheid is onder andere belangrijk voor de boekhoudkundige verwerking.

Wat is een commerciële korting?

We spreken van een commerciële korting indien de korting een commercieel karakter heeft. De vermindering van de factuur is met andere woorden een commercieel gebaar. De korting kan daarbij worden toegepast op de volledige factuur of op een specifiek item van de factuur. Bij een commerciële korting maakt het niet uit of een klant tijdig betaald of niet: de korting is een verworven recht. Hierin verschilt het van een financiële korting waaraan financiële voorwaarden, zoals een snelle betaling, verbonden zijn.

Hoe een ontvangen commerciële korting boeken?

Een commerciële korting wordt gewoon berekend op het brutobedrag. Voor de boekhoudkundige verwerking van commerciële kortingen heb je verschillende keuzes. In de eerste plaats kan je ervoor kiezen om de korting rechtstreeks (netto) op de aankooprekening te boeken.

Je kan er echter ook voor opteren om de commerciële korting op een afzonderlijke aankooprekening te debiteren. Voor het bedrijfsresultaat maakt dat geen verschil, maar die werkwijze biedt toch het voordeel van de duidelijkheid. Bovendien helpt het om interne rapporten te maken die de verhouding tussen kortingen, aankopen en de brutomarge duidelijk maken. In dat geval gebruik je een speciaal daarvoor voorziene MAR-rekening: 608 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (-).

Ten slotte mag je de commerciële korting ook op een subrekening van de aankooprekening boeken. Het principe is hetzelfde als bij het boeken op de 608-rekening, maar een uitgebreidere diversifiëring van de verschillende ontvangen kortingen is hierdoor wel mogelijk. Voor diepgaande analyses kan dit interessanter zijn.

Praktijkvoorbeeld bij het boeken van een ontvangen commerciële korting

Stel bijvoorbeeld dat je bij een leverancier een bestelling plaatst van 10.000 euro. Omdat het om een grote bestelling handelsgoederen gaat, besluit de leverancier een commerciële korting van 5% toe te kennen. Hierdoor bedraagt de factuurwaarde 9.500 euro. Daarop wordt vervolgens 21% btw geheven of 1.995 euro. De totale factuurwaarde bedraagt met andere woorden 11.495 euro. De korting bedraagt 500 euro.

Boeken van de ontvangen commerciële korting

We maken gebruik van de speciale MAR-rekening 608 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten waarop de commerciële korting wordt geboekt. Het totaalbedrag van de factuur (inclusief btw maar exclusief de commerciële korting) wordt op de leveranciersrekening geboekt. Daartegenover staat zoals vanouds de desbetreffende aankooprekening (exclusief btw en commerciële korting) en de btw-rekening (berekend op de maatstaf van heffing mét korting). Dat brengt ons tot onderstaande journaalpost:

604 Aankopen van handelsgoederen 10.000
411 Terug te vorderen btw 1.995
440 Leveranciers 11.495
608 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten 500

Zoals eerder gezegd is het ook mogelijk om de boeking uit te voeren op een subrekening van de aankooprekening of om de boeking netto uit te voeren. De opsplitsing is dan niet nodig.