Omwille van de inzichtelijkheid en de transparantie moet de boekhouding in een enkele munteenheid worden gevoerd. In principe zal dat de euro zijn. Een buitenlandse rekening met een andere munteenheid zal dus steeds in euro moeten worden gewaardeerd. Datzelfde geldt indien een verzonden of ontvangen factuur in een andere valuta wordt opgesteld.

Hoewel de vordering of schuld in een andere munteenheid werd opgesteld, moet ze boekhoudkundig in euro worden verwerkt. Dat zorgt voor een lastige situatie aangezien de klant vaal een betaaltermijn heeft en wisselkoersverschillen ervoor kunnen zorgen dat het betaalde bedrag niet langer overeenkomt met het aanvankelijk ingeboekt bedrag in euro. Ook indien je producten koopt bij een buitenlandse leverancier, zal je met wisselresultaten te maken krijgen. Zoiets kan zowel in voordelige als in nadelige wisselresultaten uitmonden. Hieronder focus ik op de boekhoudkundige verwerking bij nadelige wisselresultaten.

In welke munteenheid boekhouding voeren?

In principe voer je jouw boekhouding in euro. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat de bedrijfsvoering zich volledig in het buitenland situeert en omdat wisselkoers- en omrekeningsverschillen anders een vertekend beeld zouden geven. In het geval van een toegestane afwijking kan de boekhouding wel in de functionele valuta worden gevoerd. Dat is dan de valuta van de voornaamste economische omgeving waarin die onderneming actief is.

Indien er met een buitenlandse munteenheid wordt gewerkt, stelt zich echter opnieuw hetzelfde probleem indien een vordering in euro wordt opgesteld: de boekhouding kan maar in één enkele valuta worden gevoerd.

Boekhoudkundige verwerking van nadelige wisselresultaten

In dit geval is er sprake van een nadelig wisselresultaat ten gevolge van het wisselkoersverloop en dit tussen de dag van het ontstaan van de vordering en de dag van de betaling van de vordering. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Het inboeken van de aankoop

Stel bijvoorbeeld dat je een factuur ontvangt van een Amerikaanse leverancier en dat hierop een handelsschuld van 1.000 USD in het aankoopdagboek wordt ingeboekt op 5 augustus 2019. Op dat moment is 1 USD gelijk aan € 0,8918. De ingeboekte schuld heeft met andere woorden een waarde van € 891,80. Dit wordt vrij eenvoudig in het aankoopdagboek geboekt.

D 60… Aankopen 891,80
C 440 Leveranciers 891,80

 

Het inboeken van de betaling

Jouw leverancier staat jou een betalingstermijn van twee weken toe. Op 19 augustus 2019 maak je vervolgens het verschuldigd bedrag van 1.000 USD over. Natuurlijk is de koers op dat moment reeds gewijzigd. Op 19 augustus 2019 is 1 USD dan ook gelijk aan € 0,9013. Je maakt nog steeds 1.000 USD over maar in de eigen boekhouding vertegenwoordigt dat bedrag niet € 891,80 maar € 901,30. Dit verschil van € 9,50 noemen we een nadelig wisselresultaat en behoeft een eigen aangepaste boekhoudkundige actie op de rekening 654 Nadelige wisselresultaten. De boekhoudkundige verwerking van de bankkosten voor de internationale transactie laat ik hier gemakshalve achterwege.

D 44 Leveranciers 891,80
D 654 Nadelige wisselresultaten 9,50
C 55 Kredietinstellingen 901,30