Het is een krachtige manier om de cashflow te optimaliseren: klanten die contant of tijdig betalen een korting toekennen. In het algemeen spreken we dan van een financiële korting en moeten deze kortingen dus ook als financiële kosten worden geboekt. Hiervoor gebruiken we de rekening 657 Diverse financiële kosten. Uitzonderlijk hebben dergelijke kortingen echter een louter commercieel karakter. Dan verloopt het boeken van de toegestane korting vrij gelijkaardig, maar wordt het wel op de omzet aangerekend via de speciale rekening 708 Toegestane commerciële korting.

Wat is een korting voor contante betaling?

Bij een korting voor contante betaling krijgt de klant een korting op de factuurwaarde omdat hij contant of voor een bepaalde datum tot betalen overgaat. Bij het opstellen van de factuur is het met andere woorden nog niet duidelijk of de klant al dan niet tijdig zal betalen en dus van de korting zal genieten. Daarom is er ook sprake van een bijzondere boekhoudkundige verwerking.

Gaat het om een financiële korting?

De toegekende korting is over het algemeen voldoende groot om de klant aan te moedigen om snel te betalen, maar anderzijds zal je ook niet meteen staan te springen om een al te grote korting toe te kennen. Daarom is de toegekende korting meestal gelijkaardig met een interest aan normale marktvoorwaarden, rekening houdende met de klassieke en gebruikelijke betalingstermijnen. In dat geval spreken we van een financiële korting. In het andere geval spreken we van een commerciële korting.

Bijzondere btw-verwerking

Er kleeft een tweede bijzonderheid aan de korting voor contante betaling, want het maakt geen deel uit van de maatstaf van heffing. Hierdoor wordt er op de (al dan niet toegekende) korting geen btw geheven, zelfs niet indien de korting uiteindelijk niet wordt toegekend. In de praktijk wordt de factuur dan ook best boekhoudkundig gespreid over twee rekeningen met enerzijds het nettobedrag waarop btw wordt geheven en anderzijds het bedrag van de (al dan niet toegekende) korting voor contante betalingen, waarover geen btw wordt geheven.

Hoe boek ik de korting voor contante betaling?

Stel bijvoorbeeld dat je voor € 10.000,- (excl. btw) goederen verkoopt aan de klant. In principe heeft de klant een betalingstermijn van dertig dagen, maar bij een betaling binnen vijf werkdagen krijgt de klant een korting van 1,5% of € 150,-. Dit bedrag hoort niet tot de maatstaf van heffing, waardoor het btw-percentage van 21% wordt toegepast op het bedrag van € 9.850,-. De aangerekende btw bedraagt met andere woorden € 2.068,50 en het totaal van de factuur aldus € 12.068,50.

Eerst en vooral wordt de uitgaande factuur geboekt.

400 Handelsdebiteuren 12.068,50
700… Verkopen (geen deel van maatstaf van heffing) 150
700… Verkopen (wel deel van maatstaf van heffing) 9850
451 Verschuldigde btw 2.068,50

 

Boeken niet toegekende korting voor contante betaling

Indien de klant de factuur niet contant betaalt, wordt er geen korting toegekend en wordt de betaling op de klassieke manier verwerkt.

55 Kredietinstellingen 12.068,50
400 Handelsdebiteuren 12.068,50

 

Boeken van toegekende korting voor contante betaling

Maakt de klant daarentegen wel tijdig de betaling over, dan moet de toegestane betalingskorting of financiële korting dus in de boekhouding worden verwerkt.

55 Kredietinstellingen 11.918,50
657 Toegestane betalingskortingen 150
400 Handelsdebiteuren 12.068,50