Hoewel er de laatste jaren grote stappen zijn gezet om het sociaal statuut van zelfstandige te verbeteren, biedt het nog steeds minder bescherming dan het statuut van een werknemer. Als je ziek wordt, riskeer je dan ook dat een groot deel van je inkomen verloren gaat. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kan doen om je hiertegen te beschermen.

Sociale bijdragen betalen

In de eerste plaats is het belangrijk dat je in orde bent voor de sociale zekerheid. Dat wil zeggen dat je aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds en dat je je sociale bijdragen betaalt. Dit is verplicht. Op basis van deze verplichte bijdrage geniet je van een basisbescherming. Je hebt meteen ook recht op kinderbijslag en je bouwt een pensioen op.

Hoeveel je voor de sociale zekerheid dient te betalen, is afhankelijk van het verleden. De inkomsten uit het verleden worden namelijk gebruikt om de voorlopige bijdrage te bepalen. Later, wanneer de definitieve inkomsten bekend zijn, volgt er een regularisatie. Je dient dan bij te betalen of je krijgt terug. Onder bepaalde voorwaarden kan je alvast een verlaging van de voorlopige bijdragen aanvragen, bijvoorbeeld als je door ziekte verwacht minder te verdienen dan in het verleden. Ook kan je vrijwillig meer storten en zo een reserve aanleggen.

Pensioensparen en (Sociaal) VAPZ

Door je sociale bijdragen te betalen, geniet je van een basisbescherming. Als je ziek wordt, is een grote inkomstenterugval nog steeds de realiteit. Dat kan je beperken door aanvullende, niet-verplichte verzekeringen af te sluiten. Zo kan je bijvoorbeeld een hospitalisatieverzekering afsluiten om oplopende ziekenhuiskosten te voorkomen. Een verzekering gewaarborgd inkomen waarborgt je inkomen, zoals de naam het eigenlijk al aangeeft. Bovenop wat de sociale zekerheid betaalt, krijg je dan een extra vergoeding. Houd er rekening mee dat er meestal een wachttijd geldt.

Ook kan je sparen voor extra pensioen. Dat kan je net als een werknemer doen via het reguliere pensioensparen, waarbij je elke maand of jaarlijks stortingen doet en geniet van een fiscaal voordeel. Voor zelfstandigen is een VAPZ (Vrij Aanvulling Pensioen Zelfstandige) echter interessanter. Hierbij betaal je ook maandelijks of jaarlijks een premie, maar deze kan je inbrengen in je kosten. Dat wil zeggen dat je minder belastingen en sociale bijdragen moet betalen. Wat je mag storten, wordt net als de sociale bijdragen bepaald op basis van de inkomsten uit het verleden.

Aanvullend op het VAPZ zijn er sociale formules, ook wel een Sociaal VAPZ genoemd. Daarbij gaat een deel van de betaalde premie naar een sociale verzekering of een solidariteitsfonds. Bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschap geniet je zo van een aanvullende dekking. Ook dit is fiscaal voordelig.

Andere nuttige verzekeringen

Natuurlijk zijn er nog heel wat andere verzekeringen die zeker te overwegen zijn. Er zijn bijvoorbeeld verzekeringen die je beschermen tegen onbetaalde facturen, waardoor je inkomsten eveneens een stuk veiliger zijn.

Verder kan je een Sociaal VAPZ combineren met een IPT, een POZ of een andere vorm van pensioensparen. Daarbij moet er wel met een aantal grenzen rekening worden gehouden, of toch als je het vanuit een fiscaal oogpunt benadert. Eventueel is het interessant om advies in te winnen. Verzekeraars helpen je vaak graag om een fiscaal interessante oplossing uit te werken.