Wanneer het over verworpen uitgaven gaat, hebben we het al snel over de autokosten. De autokosten vormen immers een bijzonderheid en dit zowel voor wat de inkomstenbelasting als de btw-heffing betreft. Autokosten zijn immers beperkt aftrekbaar. Maar er zijn ook een aantal uitzonderingen.

Aftrekbaarheid autokosten in de inkomstenbelasting (AJ 2020)

Wat de inkomstenbelasting betreft, houdt de aftrekbaarheid verband met de uitstoot. Wat aanslagjaar 2020 betreft, is de verhoogde kostenaftrek (120%) nog steeds van toepassing op 100% elektrische wagens. De aftrekbaarheid is zoals steeds beperkt tot het beroepsmatig gebruik. Hierbij gelden volgende percentages:

CO2-uitstoot benzinewagen CO2-uitstoot dieselwagen Fiscale aftrek beperkt tot
Niet gekend Niet gekend 50%
> 205 gram > 195 gram 50%
181 – 205 gram 171 – 195 gram 60%
156 – 180 gram 146 – 170 gram 70%
126 – 155 gram 116 – 145 gram 75%
106 – 125 gram 106 – 115 gram 80%
61 -105 gram 61 – 105 gram 90%
0 – 60 gram 0 – 60 gram 100%

Opgelet: Bij een eenmanszaak is bovenstaande tabel ook van toepassing. Voor aanslagjaar 2020 geldt echter een uitzondering voor auto’s die voor 1 januari 2018 werden aangekocht: bij deze wagens bedraagt de minimale aftrekbaarheid 75%.

Aftrekbaarheid autokosten voor de btw-administratie (AJ 2020)

De btw-administratie hanteert afwijkende regels. Ook hier is de btw-aftrek uiteraard beperkt tot het beroepsmatig gebruik. Er zijn verschillende manier waarop je de btw-aftrek kan berekenen.

Forfaitaire aftrekbaarheid autokosten voor de btw-administratie

Indien je zelf geen bewijs aanlevert of indien je geen rittenadministratie bijhoudt, kan je opteren voor de forfaitaire btw-aftrek. In dat geval is de btw-aftrek beperkt tot 35%. Echter zijn er aan dit regime wel een aantal strikte voorwaarden verbonden:

  • De forfaitaire aftrek moet op alle auto’s worden toegepast;
  • Eenmaal je opteert voor de forfaitaire aftrek moet je het minimaal 4 jaar toepassen;
  • De forfaitaire methode kan enkel worden toegepast indien je minimaal 4 wagens hebt die je zowel privé als zakelijk gebruikt.

Werkelijk bewijs aftrekbaarheid autokosten voor de btw-administratie

Indien je het werkelijk professioneel gebruik kan aantonen en dit vergelijkt met het totaal gebruik, mag je het verkregen percentage toepassen. Dit echter beperkt tot 50%. Hiervoor houd je een rittenadministratie bij.

Semi-forfaitaire aftrekbaarheid autokosten voor de btw-administratie

Hiernaast kan men de aftrekbaarheid ook semi-forfaitair vaststellen. Vooral indien je dicht bij jouw werkplaats woont, is dat vaak de interessantste optie. Hierbij hanteert de btw-administratie volgende formule:

[(afstand tussen woon- en werkplaats  x 400) + 6000]/totaal aantal kilometers

Uitzonderingen op de aftrekbaarheid van de autokosten (AJ 2020)

Op bovenstaande algemene regels gelden wel een aantal uitzonderingen en dit zowel wat de aftrekbaarheid in de inkomstenbelastingen als wat de btw-aftrekbaarheid betreft.

Aftrekbaarheid brandstofkosten

Brandstofkosten zijn steeds voor 75% aftrekbaar in de inkomstenbelastingen. Wat de btw-aftrekbaarheid betreft, hanteer je de algemene regel.

Aftrekbaarheid interesten auto

Indien je voor de aankoop van jouw wagen een lening aanging, moet je daarop interesten betalen. Indien de interestlasten op een afzonderlijke factuur staan en het gaat om een contract van minimaal 24 maanden, zijn de interestlasten 100% aftrekbaar in de inkomstenbelastingen. Wat de btw-aftrekbaarheid betreft, geldt echter de algemene regel.

Fiscale aftrekbaarheid taxikosten

Indien taxikosten beroepsmatig werden gemaakt, is de btw integraal aftrekbaar. In de inkomstenbelasting zijn de taxikosten voor 75% aftrekbaar.

Boeken autokosten is niet eenvoudig

De boekhoudkundige verwerking van autokosten is allesbehalve eenvoudig. Vooral omdat er op dit moment ook diverse overgangsbepalingen van toepassing zijn. Een goed boekhoudprogramma zal echter duidelijkheid brengen en kan voor jou de meest voordelige berekeningsmethode nagaan. Uiteraard kan je ook steeds een boekhouder of accountant raadplegen om een en ander uit te pluizen. Maar dat het niet eenvoudig is? Dat staat buiten kijf.