Jobstudenten blijven een interessante manier om extra helpende handen in te schakelen, zeker omdat de sociale bijdrage die je als werkgever moet betalen toch een stuk lager is. Het blijft dan wel aangewezen om goed na te gaan of de jobstudent nog over voldoende gunsturen beschikt. Vaak heeft de jobstudent niet meteen een idee van het wettelijk kader en kijkt men al snel jouw richting uit. Daarom vind je hieronder alle basisbepalingen en grenzen terug.

Maximaal 475 uur per kalenderjaar

Het is als jobstudent toegestaan om maximaal 475 uur per kalenderjaar te werken aan de gunsttarieven. De grens van 475 uur geldt voor alle werkgevers samen. Voor studenten die in juni hun studies beëindigen wordt aangenomen dat zij nog tot 30 september van dat jaar als jobstudent kunnen werken. Ook dan moet je natuurlijk de bovengrens bewaken. Het gaat hierbij wel om de Vlaamse regels, want in Brussel en Wallonië gelden er dan weer kwartaalbeperkingen.

Deze periode van 475 uur is zowel gunstig voor de werkgever als voor de werknemer. Zo moet de jobstudent enkel de solidariteitsbijdrage betalen en zijn ook de sociale bijdragen die de werkgever moet betalen veel beperkter. Voor een werkgever is het interessanter om met verschillende jobstudenten te werken en zo onder de grens van 475 uur te blijven dan om jobstudenten de bovengrens te laten overschrijden.

Jobstudent heeft meer dan 475 uur per kalenderjaar gewerkt

Als werkgever doe je er goed aan om het aantal gepresteerde uren van de jobstudent goed te bewaken. Dit doe je bijvoorbeeld door een Student@work-attest op te vragen bij nieuwe jobstudenten. Vanaf het 476ste uur kan je de student nog steeds in dienst houden, maar vanaf dat uur gelden wel de normale sociale bijdragen. Zowel de werkgever als de student (13,07% in plaats van 2,71%) zullen dus meer moeten afstaan. Hoeveel je als werkgever extra moet betalen, is afhankelijk van verschillende factoren maar over het algemeen kan het al snel vier tot vijf keer zoveel kosten aan sociale bijdragen. Onthoud wel dat de beperking geldt per kalenderjaar en dat dezelfde student het volgende jaar opnieuw recht heeft op een gunsttarief.

Voor de jobstudent zelf is het, wanneer het gaat om werkuren die niet binnen de 475-uurregeling vallen, de opdracht om na te gaan of ze niet meer dan 80 uur gewerkt hebben in een maand. Eenmaal dat wel het geval is, verliezen ze immers het recht op gezinsbijslag.

Als werkgever is het dan weer belangrijk om te weten dat je bedrijfsvoorheffing moet inhouden eenmaal de grens van 475 uur wordt overschreden. Ook dat zal de jobstudent natuurlijk financieel voelen op het einde van de maand.

Hoeveel mag de jobstudent verdienen?

Hoeveel de jobstudent mag verdienen, is voor de werkgever iets minder belangrijk. Voor de jobstudent is het vooral belangrijk om te weten dat ze zelf belastingen moeten betalen eenmaal ze de grens van 12.842,86 euro overschrijden (inkomstenjaar 2020). Daarnaast kunnen ze niet langer ten laste zijn van hun ouders eenmaal ze meer dan 7.045 euro bruto (kind van gehuwd of wettelijk samenwonend koppel) of 8.920 euro bruto per jaar (kind van alleenstaande) verdienen (inkomstenjaar 2020). Voor de gezinsbijslag spelen de inkomsten geen rol, maar wel de eerder vermelde grens van 80 arbeidsuren per maand.