Wanneer banken, investeerders of leveranciers zaken met je willen doen, verricht men mogelijk eerst wat onderzoek. Veelal berekent men daarbij een kredietscore. Op basis daarvan neemt men vervolgens zakelijke beslissingen. Zo vraagt men bijvoorbeeld een hoger voorschot of kent men gunstigere betalingstermijnen toe. Er bestaat geen magische formule voor het berekenen van een kredietscore, maar over het algemeen houdt men rekening met de cijfers in de jaarrekening en rapporteringen van andere leveranciers en betrokken partijen. Als ondernemer kan je op verschillende manieren je kredietscore opkrikken.

Wat is een kredietscore?

Een kredietscore is een cijfer dat weerspiegelt hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf zijn (betaal)verplichtingen nakomt. De score wordt berekend aan de hand van verschillende factoren, zoals betalingsgedrag, inkomen, werkzaamheid en schulden. Een betere score geeft aan dat een bedrijf een grotere kans heeft om zijn verplichtingen na te komen.

Bepalende factoren die bijdragen aan een solide kredietscore

Zoals eerder gezegd, is er niet een magische formule voor het berekenen van de kredietscore. Elke bank, investeerder of leverancier kan een eigen formule gebruiken om de kredietscore te berekenen. Over het algemeen houdt men rekening met de volgende factoren bij de berekening van de kredietscore:

  • Betalingsgedrag: de uiterste betaaldata en de betalingsgeschiedenis worden zwaar in aanmerking genomen bij het bepalen van de kredietscore.
  • Schulden: hoe hoger de schuldenlast is, hoe lager de kredietscore zal zijn. Bij veel schulden is het namelijk aannemelijker dat er problemen ontstaan om deze te voldoen.
  • Inkomen: een voldoende hoog en stabiel inkomen kan een positief effect hebben op de kredietscore. Het is daarom van belang om een gezonde financiële situatie te hebben en een geschiedenis van consistente inkomsten.
  • Werkzaamheid: jonge bedrijven hebben vaak een slechtere kredietscore.

Er zijn nog heel wat andere factoren die een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld wanneer een bedrijfsleider eerder al eens een bedrijf failliet heeft laten gaan, een dagvaarding door de RSZ, grote betwiste facturen en dergelijke meer. In de praktijk valt men vaak terug op de betaalscore (berekend op basis van de ervaringen van leveranciers, waarbij recente betalingservaringen zwaarder doorwegen), de multiscore (kansen en risico’s op de middellange termijn), de Graydon-rating (vergelijkbaar met de multiscore) en de kredietlimiet (berekening op basis van de jaarrekening).

Tips voor het verbeteren van de kredietscore

De belangrijkste tip: zorg ervoor dat het financieel goed zit met je onderneming. Een financieel gezonde onderneming heeft voldoende inkomsten, niet te veel schulden en voldoet de schulden steeds tijdig en snel. De inkomsten en uitgaven zijn in balans en je voldoet aan je verplichtingen. Vraag van tijd tot tijd een kredietrapport van je eigen onderneming op en werk de pijnpunten weg.

Door te zorgen voor een goed functionerend boekhoudsysteem kan je er bovendien voor zorgen dat facturen tijdig worden betaald en dat je sneller kan bijsturen indien dit nodig is. Weet verder dat er naast lenen en krediet andere oplossingen zijn om je cashflow te verbeteren, oplossingen die je kredietscore niet aantasten. In ieder geval zal het opbouwen van een solide kredietscore een proces zijn dat tijd kost, maar met de juiste aanpak is het zeker haalbaar.