Wanneer je als werknemer of ambtenaar in dienst bent en je bijberoep met een al dan niet gedeeltelijke loopbaanonderbreking wil uitbreiden, kan je daarvoor steun ontvangen van de RVA. Onder voorwaarden keert de RVA namelijk nog steeds een onderbrekingsuitkering uit. Dit is een interessante piste om zonder al te veel risico’s richting een zelfstandige activiteit in hoofdberoep te groeien.

Onderbrekingsuitkering cumuleren met zelfstandige activiteit

In principe komen alle werknemers in de privésector en contractueel of statutair overheidspersoneel in aanmerking, maar er is een uitzondering voorzien voor het personeel van de Vlaamse openbare diensten. Daarover lees je hieronder meer. De cumulatieperiode is hoe dan ook altijd beperkt. Wanneer deze cumulatietermijn is verstreken, gaat het recht op de uitkering dan ook verloren.

Privésector

In de privésector kan de zelfstandige activiteit met de onderbrekingsuitkering voor tijdskrediet worden gecumuleerd gedurende 12 maanden bij een volledige onderbreking, gedurende 24 maanden bij een vermindering met 50% en gedurende 60 maanden bij een vermindering met 20%.

Daarnaast kan de zelfstandige activiteit ook worden gecombineerd met een onderbrekingsuitkering in het kader van een thematisch verlof. Het gaat dan in het bijzonder om een uitkering voor verlof voor mantelzorg, voor palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof. Het thematisch verlof kan gedurende 12 maanden worden gecombineerd met de zelfstandige activiteit wanneer de prestaties volledig worden onderbroken. Dit kan zelfs als er voordien nog geen zelfstandige activiteit werd uitgeoefend. Daarnaast kan het gedurende 60 maanden worden gecombineerd met een vermindering met 20% (of 10% bij ouderschapsverlof), maar dan geldt wel de voorwaarde dat de zelfstandige activiteit al 12 maanden voor het begin van het thematisch verlof werd uitgeoefend.

Openbare sector

In de openbare sector geldt er een gelijkaardige regeling. Ook hier kan de onderbrekingsuitkering gedurende 12 maanden worden gecumuleerd met de zelfstandige activiteit, op voorwaarde dat het gaat om een volledige onderbreking. Hier is het niet vereist dat de zelfstandige activiteit eerder al werd uitgeoefend. Wel geldt er een uitzondering voor personeel van een autonoom overheidsbedrijf, want hier moet de zelfstandige activiteit wel al gedurende 12 maanden voor het begin van het thematisch verlof zijn uitgeoefend.

Bij een gedeeltelijke onderbreking moet de zelfstandige activiteit gedurende 12 maanden voor het begin van het thematisch verlof zijn uitgeoefend. De cumulatietermijn bedraagt dan 60 maanden bij een vermindering met 20% of 10% bij ouderschapsverlof.

Bovenstaande geldt voor zowel aanvragen voor thematische verloven zoals het ouderschapsverlof als voor aanvragen voor de gewone loopbaanonderbreking. Voor het personeel van de Vlaamse openbare diensten is er een uitzondering: zij kunnen de cumulregeling enkel aanwenden bij de thematische verloven en niet voor de gewone loopbaanonderbreking.

Bedrag en aanvraagprocedure

Het bedrag verschilt per situatie. Voor meer informatie hieromtrent neem je een kijkje op de website breakatwork.be. Hier kan je zelf nagaan op hoeveel loopbaanonderbreking je nog recht hebt en kan je ook het bedrag van de onderbrekingsuitkering controleren. De aanvraag verloopt eveneens online via de portaalomgeving van de RVA. Hier kan ook het dossier worden geraadpleegd en kan je een attest voor de werkgever downloaden.