Als zelfstandige ondernemer kan het gebeuren dat je niet langer in staat bent om je zaak verder te zetten. Je betaalt gedurende je volledige carrière als zelfstandige sociale zekerheidsbijdragen. Daardoor denkt men wel eens dat het mogelijk is om na je zelfstandige activiteit te stempelen. Met je sociale zekerheidsbijdragen bouw je verschillende rechten op, maar het recht op een werkloosheidsuitkering valt hier echter niet onder. Toch kan je in sommige gevallen wel gewoon na je zelfstandige activiteit stempelen.

Opgebouwde rechten in loondienst

Je kan na je zelfstandige activiteit stempelen indien je voor je zelfstandige activiteit rechten hebt opgebouwd in loondienst. Hiervoor geldt er een referteperiode die afhankelijk is van de leeftijd. Er gelden referteperiodes voor de leeftijdscategorieën -36 jaar, 36 tot 49 jaar en 49+ jaar. Je moet aantonen dat je gedurende een bepaalde periode in loondienst hebt gewerkt.

De referteperiodes bedragen respectievelijk 312 dagen gedurende 21 maanden voor de aanvraag, 468 dagen gedurende 33 maanden voorafgaand aan de aanvraag of 624 dagen gedurende 42 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Als je na je ontslag start als zelfstandige in hoofdberoep wordt de referteperiode met de duur van de zelfstandige activiteit verlengd. Deze verlenging kan echter niet meer dan 15 jaar bedragen.

Als je niet aan de voorwaarden van je eigen leeftijdsgroep voldoet, maar wel aan de voorwaarden van een hogere leeftijdsgroep, kom je alsnog in aanmerking om na je zelfstandige activiteit te stempelen. Het gaat met andere woorden om een vrij complexe berekening die je gelukkig niet zelf dient te maken. Het is je vakbond of de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen die de aanvraag zal behandelen op basis van informatie van de RVA.

Let wel op, want als je in loondienst zelf ontslag hebt genomen, heb je in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering. Dan kan je in principe niet na je zelfstandige activiteit stempelen. De RVA kan hier in uitzonderlijke gevallen wel van afwijken.

Recht op werkloosheidsuitkering voor start van de zelfstandige activiteit

Mogelijk kan je na je zelfstandige activiteit stempelen als je voor je zelfstandige activiteit al een werkloosheidsuitkering ontving. Aanvullend dien je de zelfstandige activiteit ten vroegste zes maanden na de aanvang van je activiteit opnieuw stop te zetten. Ook mag de tijd tussen de eerste en de nieuwe uitkeringsaanvraag niet meer dan vijftien jaar bedragen. Het is dan niet nodig om je arbeidsdagen opnieuw te bewijzen.

Na zelfstandige activiteit stempelen

Als je twijfelt of je in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering, dien je contact op te nemen met de RVA. De RVA beschikt over alle gegevens om dit na te gaan en kan aangeven of je al dan niet gerechtigd bent voor een werkloosheidsuitkering. Stop vervolgens de zelfstandige activiteit en neem contact op met de vakbond of met de hulpkas. Bewijs dat je voldoende dagen hebt gewerkt en schrijf je als werkzoekende in bij de VDAB. Je zal formeel een uitkering moeten aanvragen. Hiervoor dien je een formulier in te vullen en een attest te bezorgen van de vorige werkgever. Ook je C4 en het attest van stopzetting van de zelfstandige activiteit heb je nodig om na je zelfstandige activiteit te kunnen stempelen.