Een ondernemingsplan is een essentieel document voor iedere starter die serieus bezig is met het opstarten van een bedrijf. Het is het fundament waarop je jouw bedrijf zal bouwen en het bevat alle informatie die je nodig hebt om te bepalen of jouw idee haalbaar is en of het rendabel zal zijn. Bovendien zal je het ondernemingsplan gebruiken om bijvoorbeeld kredietverschaffers te overtuigen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste onderdelen van een ondernemingsplan.

Omschrijving idee

Dit onderdeel beschrijft het product of de dienst die je wilt aanbieden en waarom je denkt dat het een succes zal zijn. Hier moet je specifiek zijn over het idee, de doelgroep, de concurrenten en hoe je zal zorgen voor onderscheiding ten opzichte van de concurrentie. Er kunnen ook reeds schetsen of technische informatie worden toegevoegd.

Persoons- en bedrijfsgegevens

In dit onderdeel vermeld je de nuttige informatie over jezelf en over het op te richten bedrijf, zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dergelijke meer. Eventueel kan je bijvoorbeeld ook je cv toevoegen. Dit is vooral belangrijk voor derde partijen die je op deze manier kunnen identificeren. Ook voor investeerders is het belangrijk om goed te weten wie aan het roer zal staan van het bedrijf.

Vorm en sociaal statuut bedrijf

Er zijn verschillende ondernemingsvormen mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als een eenmanszaak. Een eenmanszaak heeft het voordeel dat het heel eenvoudig is om op te richten. Het nadeel is dat er een versmelting is van het privévermogen en het zakelijke vermogen. Zakelijke schulden kunnen dus op het privévermogen worden verhaald. Bovendien is dit fiscaal niet zo interessant en is samenwerken complexer. Daarom kan een van de vele vennootschapsvormen een oplossing bieden. Daarbij dien je statuten op te stellen. Bij twijfel hieromtrent, is het aan te raden om contact op te nemen met een specialist.

Marktanalyse

In dit onderdeel analyseer je de markt waarin je wilt opereren. Je beschrijft de kenmerken van deze markt, de grootte van de markt, de te verwachten evolutie van deze markt en dergelijke meer. Besteed ook aandacht aan de op deze markt aanwezige concurrentie en de trends die de markt kenmerken. Een marktanalyse kan je zelf uitvoeren of je kan dit uitbesteden aan een marktonderzoekbureau.

Missie, visie en strategie

Elk bedrijf heeft een bedrijfsmissie, een visie voor de toekomst en een strategie om ervoor te zorgen dat het een en ander in de praktijk kan worden omgezet. In dit onderdeel beschrijf je dan ook de bedrijfsfilosofie en de manier waarop je jouw zakelijke doelen wilt bereiken.

Marketingplan

In dit onderdeel beschrijf je hoe je jouw product of dienst wilt verkopen. Hier moet je vermelden hoe je jouw doelgroep bereikt, hoe je hen overtuigt om jouw product of dienst te kopen en hoe je hen aan je bedrijf bindt. Een marketingplan kan je zelf opstellen of je kan dit overlaten aan een marketingbureau.

Financieel plan

In dit onderdeel beschrijf je hoe je jouw bedrijf financieel wilt runnen. Het financieel plan bevat alle cijfertjes en prognoses voor de toekomst. Je besteedt daarbij ook aandacht aan zaken als de cashflow. Je moet heel duidelijke inschattingen maken over de kosten, de opbrengsten en de winst. Een accountant kan je hierbij helpen. Naast een financieel plan voegt men ook wel eens een kasplan aan het ondernemingsplan toe.

Plan van opstart

In dit laatste onderdeel neem je een stappenplan op. Je legt stap voor stap uit hoe je jouw bedrijf zal opstarten en welke stappen je zal doorlopen. Vermeld ook wie de verantwoordelijkheid heeft voor welke taak en binnen welke tijd je jouw bedrijf wilt lanceren.