De provincie Limburg tracht op verschillende manieren het toerisme in de provincie te promoten. Daarom kent het een aantal specifieke subsidies en vormen van investeringssteun toe. Er is bijvoorbeeld de investeringssteun om de beleving van toeristische logies te verhogen, maar er is ook een investeringssubsidie voor toeristische ondernemers die van plan zijn om te innoveren. Daarnaast kunnen toeristische ondernemers steun krijgen als ze hun eigen ondernemerscompetenties willen versterken.

Investeringssteun ter versterking van de beleving van het toeristische verblijf in Limburg

Deze investeringssteun wordt toegekend door Toerisme Limburg. Het is er speciaal om de beleving van de Limburgse gasten te verbeteren en het verblijfscomfort te verhogen. De investeringssteun is er voor logies die erkend zijn en die een project uitschrijven dat past binnen het concept van het logies. Het project moet gericht zijn op het verbeteren van de beleving, uitvoerbaar zijn binnen een jaar en moet aansluiten bij minstens een van de volgende thema’s:

  • Duurzaamheid en betekenis
  • Streek en regio
  • Zorg
  • Gezin
  • Fiets

Alle ingediende projecten worden door een jury beoordeeld en gequoteerd, zowel inhoudelijk (70 punten) als bedrijfsgericht (30 punten). Enkel projecten die in totaal minstens 60 punten behalen, waarvan minstens 15/30 voor de bedrijfsgerichte criteria en minstens 35/70 voor de inhoudelijke criteria, komen in aanmerking voor de investeringssteun. Deze investeringssteun bedraagt 70% van de goedgekeurde projectkosten voor kleinschalige logies en 50% van de goedgekeurde projectkosten voor andere logies, telkens met een maximum van 20.000 euro.

Subsidie ter versterking van de exploitatie van kleinschalige logies in Limburg

Deze subsidie is er speciaal om de ondernemerscompetenties van de uitbaters van kleinschalige logies in Limburg te versterken. Ook uitbaters van fietscafés komen in aanmerking. Enkel kleinschalige toeristische logies die gelegen zijn in de provincie Limburg en die vergund of erkend zijn door Toerisme Limburg komen in aanmerking. Deze logies dienen bovendien in het bezit te zijn van een groeiplan in het kader van een professionaliseringstraject dat door Toerisme Limburg en de provincie Limburg wordt aangeboden.

Er kunnen doorlopend aanvragen worden ingediend en het subsidiebedrag kan oplopen tot 7500 euro per aanvraag.

Investeringssubsidie van het Leisurefonds

Ten slotte kunnen toeristische ondernemers aankloppen bij het Leisurefonds, een fonds waarmee de provincie Limburg het toeristische ondernemerschap nieuwe impulsen wil geven en wil aanmoedigen om te innoveren. Het Leisurefonds biedt op twee manieren ondersteuning en er kan tot twee keer per jaar een subsidieaanvraag worden ingediend. Enkel Limburgse ondernemers die op Limburgse bodem willen innoveren, komen in aanmerking.

In eerste instantie biedt het Leisurefonds ondersteuning aan toeristische ondernemers die werken aan een ondernemingsplan voor een innovatief proces, een innovatief product of een innovatieve dienst in de vrijetijdseconomie. Hiervoor kunnen toeristische ondernemers een subsidie ontvangen die tot 15.000 euro kan oplopen.

Daarnaast zal het Leisurefonds de toeristische ondernemers ondersteunen bij de realisatie van dit businessplan. Hiervoor wordt een subsidie toegekend van 70% van de door de deputatie aanvaarde kosten, met een bovengrens van 110.000 euro.