Vrijwel iedere Vlaamse stad heeft een eigen subsidiebeleid waar ondernemers aanspraak op kunnen maken. Ook in Leuven is dat het geval. Opvallend is dat het subsidiebeleid van de stad Leuven vooral focust op duurzaam ondernemerschap. Daarom subsidieert de stad groendaken, energiescans en herbruikbare koffiebekers.

Premie voor een energiescan in een handelspand in Leuven

Wie een handelspand heeft in Leuven, zoals een winkel, een restaurant of een kantoor, kan van de stad een premie krijgen van 300 euro. De voorwaarde is wel dat de scan minstens 500 euro (exclusief btw) kost en zeker bestaat uit:

  • Een overzicht van het verbruik
  • Een overzicht van de quick wins, met een duidelijk advies over investeringen die na ten hoogste twee jaar zijn terugverdiend
  • Een beperkte screening van de zonnepaneelmogelijkheden

Om in aanmerking te komen voor de premie voor een energiescan in een handelspand in Leuven, is het wel noodzakelijk dat er ook gevolg wordt gegeven aan deze energiescan. Dit wil zeggen dat je alle quick wins uitvoert die in het rapport staan. Wanneer de quick wins grote investeringen vergen, volstaat het dat je voor minstens 1.200 euro (excl. btw) investeert om deze quick wins uit te voeren. Nadat de quick wins zijn uitgevoerd, kan je de premie voor een energiescan in een handelspand in Leuven aanpakken.

Tip: deze premie voor een energiescan in een handelspand in Leuven kan worden gecombineerd met de kmo-portefeuille. Voor kleine ondernemingen bedraagt het steunpercentage 30% en voor middelgrote ondernemingen 20%. Voor een energiescan van 700 euro krijgen kleine ondernemingen hierdoor 210 euro terug via de kmo-portefeuille en 300 euro van de stad Leuven, waardoor je slechts 190 euro zelf moet betalen. Hierdoor blijft er meer over om te investeren in de quick wins.

Subsidie voor herbruikbare koffiebekers in Leuven

Kleine Leuvense ondernemingen die actief zijn in de horeca, in de sector van de particuliere diensten of in de handelssector en die herbruikbare koffiebekers in hun zaak gebruiken, kunnen van de stad Leuven een subsidie krijgen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor herbruikbare koffiebekers in Leuven gelden er wel een aantal voorwaarden:

  • De onderneming heeft maximaal 50 medewerkers in dienst
  • De onderneming heeft een balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen euro
  • De onderneming heeft een vestigingsadres in Leuven dat over de nodige vergunningen beschikt en dat in orde is met de stedenbouwkundige voorschriften en de wettelijke verplichtingen
  • De onderneming verkoopt minstens een warme drank als takeawayproduct, waarvoor de herbruikbare koffiebekers zullen worden gebruikt

De subsidie voor herbruikbare koffiebekers bedraagt 750 euro per vestiging in Leuven en kan niet meer bedragen dan 3.000 euro per onderneming (voor vier vestigingen in Leuven).

Subsidie voor de aanleg van een groendak in Leuven

Deze subsidie is er in de eerste plaats voor particuliere eigenaars van studentenkamers of woningen in Leuven. Particuliere woningen die door een zelfstandige worden gebruikt, komen echter ook in aanmerking. Rechtspersonen kunnen de premie dan weer niet krijgen.

De subsidie voor de aanleg van een groendak in Leuven is er voor wie een groendak aanlegt. De subsidie bedraagt 25 euro per m² en is begrensd tot 5.000 euro. Om de subsidie te kunnen krijgen, moeten er facturen worden voorgelegd. Zowel de facturen voor de materialen als voor de plaatsing komen in aanmerking, maar niet de facturen met betrekking tot het dak zelf (bv. voor isolatiemateriaal of dakvensters).