Werknemers die een opleiding willen volgen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, hebben mogelijk recht op opleidingscheques. Opleidingscheques zijn cheques waarmee werknemers voor hun opleiding kunnen betalen. De werknemer betaalt daarbij de helft van de opleidingscheque en de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Wie van plan is om op termijn als zelfstandige te starten of nu al als zelfstandige in bijberoep werkzaam is, kan via het stelsel van de opleidingscheques voordelig een opleiding volgen.

Wie komt in aanmerking voor de opleidingscheque?

Om in aanmerking te komen voor een opleidingscheque dient men werknemer te zijn of als uitzendkracht te werken. Werklozen komen niet in aanmerking. Een uitzondering is er voor tijdelijk werklozen, omdat men dan nog steeds een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever. Komen in elk geval niet in aanmerking:

  • Mensen die werkzaam zijn met een studentenovereenkomst
  • Mensen die minder dan 80 uur per maand werken in het kader van een leerovereenkomst (bv. een IBO-contract)
  • Zelfstandige ondernemers

Zelfstandigen komen in principe niet in aanmerking, met uitzondering van zelfstandigen in bijberoep die ook werkzaam zijn als werknemer. Zij hebben namelijk ook gewoon een arbeidsovereenkomst. Houd er rekening mee dat de opleidingscheque en de kmo-portefeuille niet kunnen worden gecombineerd voor een en dezelfde opleiding.

Een tweede eis is dat de werknemer in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Er zijn uitzonderingen voor wie in Wallonië, de EU of de EER woont en in Vlaanderen of Brussel werkt.

Verder moet de werknemer de opleiding op eigen initiatief volgen en de opleiding zelf betalen. Opleidingen die op vraag van de werkgever worden gevolgd of opleidingen waarvoor de werkgever betaalt, komen niet in aanmerking.

Welke opleidingen en kosten komen in aanmerking voor de opleidingscheques?

Welke opleidingen in aanmerking komen, is afhankelijk van hoe men is geschoold. Wie hoogstens een diploma secundair onderwijs behaalde, kan loopbaangerichte opleidingen volgen én alle opleidingen die in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives zijn opgenomen. Wie hoger is geschoold, kan enkel loopbaangerichte opleidingen betalen met de opleidingscheque. Loopbaangerichte opleidingen duren minstens 32 uur.

Met de opleidingscheques is het mogelijk om de directe opleidingskosten te betalen. Het gaat dan niet alleen om het inschrijvingsgeld, maar bijvoorbeeld ook om cursusmateriaal, boeken, kosten om deel te nemen aan een praktische test enzovoort.

Veel van de mogelijke opleidingen zijn ook interessant voor zelfstandigen in bijberoep of voor wie in de toekomst zelfstandig wil worden.

Opleidingscheques aanvragen en kopen

Per schooljaar kan men voor maximaal 250 euro aan opleidingscheques kopen. De Vlaamse overheid komt hier voor 50% in tussen en subsidieert met andere woorden maximaal 125 euro. Er zijn echter uitzonderingen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor wie geen diploma secundair onderwijs heeft en een opleiding basisgeletterdheid volgt. Dan betaalt de Vlaamse overheid de volledige cheque van 250 euro terug. Wie geen diploma hoger onderwijs heeft en een opleiding volgt die in een bachelordiploma moet resulteren, kan dan weer voor 500 euro aan opleidingscheques kopen. De Vlaamse overheid betaalt ook dan 50% van de cheque (tot 250 euro in plaats van 125 euro).

De opleidingscheques zijn via het WSE-loket aan te vragen. Deze cheques zijn tot 6 maanden na de datum van uitgifte geldig. De opleidingscheques kunnen worden gecombineerd met andere maatregelen, zoals het Vlaams opleidingsverlof.