Het opstellen van een crisismanagementplan is van groot belang voor elk bedrijf, groot of klein. Een goed crisismanagementplan kan je helpen om snel en efficiënt te reageren op onverwachte gebeurtenissen die jouw bedrijf kunnen schaden. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste aspecten van een crisismanagementplan en geven we tips over hoe je zo’n plan kan opstellen.

Wat is een crisismanagementplan?

Een crisismanagementplan is een document dat beschrijft hoe een bedrijf moet reageren op een crisissituatie. Dit kan een natuurramp, een technische storing, een hacking of een incident in de fabriek zijn. Het crisismanagementplan beschrijft de stappen die het bedrijf moet ondernemen om de gevolgen van een crisis te beperken en de bedrijfsvoering zo snel mogelijk te herstellen. Het bevat onder meer checklists, procedures en bereikbaarheidsgegevens, alsook talloze bijlagen en tools voor een eenvoudige navigatie.

Waarom een crisismanagementplan opstellen?

Een goed crisismanagementplan helpt om snel te reageren op een crisissituatie, waardoor het mogelijk is om de schade te beperken. Het helpt ook de medewerkers, klanten en andere stakeholders gerust te stellen in een crisissituatie. Verder helpt het om reputatieschade te voorkomen. Het kan er bovendien toe leiden dat je niet of minder snel aansprakelijk bent voor de gevolgen van een crisis. Een goed crisismanagementplan zorgt er met andere woorden voor dat je sneller en doelgerichter kan optreden bij een crisis, waardoor de schade beperkt blijft.

Een crisis kan zich altijd voordoen, ongeacht hoe goed een bedrijf is georganiseerd of hoeveel voorzorgsmaatregelen er worden getroffen. Door een crisismanagementplan op te stellen, zorg je ervoor dat je beter bent voorbereid en dat je snel en efficiënt kunt reageren op onverwachte gebeurtenissen die jouw bedrijf kunnen schaden. Het is daarom aangeraden om een crisismanagementplan op te stellen, te updaten en regelmatig te testen voor het geval er ooit een crisis optreedt.

Hoe een crisismanagementplan opstellen?

Stel in de eerste plaats een crisismanagementteam samen. Dit team zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen en het actueel houden van het crisismanagementplan. Zorg dat dit team uit medewerkers van verschillende afdelingen bestaat en dat er genoeg capaciteit is om in actie te komen tijdens een crisis. Dit team zal namelijk ook bij een crisissituatie bijeen worden geroepen.

Identificeer vervolgens de risico’s. Stel een lijst op met mogelijke crisissituaties die het bedrijf kunnen treffen. Hierbij is het van belang om risico’s te onderscheiden naar categorie, zoals bijvoorbeeld natuurrampen, technische storingen en dergelijke meer. Bepaal voor elke mogelijke crisis de stappen die je moet ondernemen om de gevolgen te beperken en de bedrijfsvoering zo snel mogelijk te herstellen. Hierbij is het ook belangrijk om na te denken over communicatie met betrekking tot de medewerkers, de klanten en de pers.

Test het crisismanagementplan regelmatig uit, zodat je zeker bent dat het werkt. En stuur het bij indien nodig. Update het plan ook regelmatig, want de mogelijke risico’s en oplossingen van vandaag zijn morgen misschien niet langer actueel. Communiceer het plan en zorg ervoor dat je over de juiste middelen beschikt om op elk moment een crisissituatie af te kunnen wenden.