Op het einde van vorig kalenderjaar zijn er een aantal fiscale beslissingen genomen die enerzijds meer budget vrij moeten maken voor het beteugelen van de coronacrisis, maar die anderzijds de ondernemingen ook wat meer financiële ademruimte moeten geven. Zo wordt de indexatie van verschillende belastingverminderingen en -vrijstellingen bevroren, maar wordt de regeling van de verhoogde investeringsaftrek dan weer verlengd.

Indexatiebevriezing van belastingverminderingen en -vrijstellingen

In de eerste plaats heeft de regering beslist om enkele belastingverminderingen en -vrijstellingen niet te indexeren. Dit geldt niet alleen voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021), maar ook voor de inkomstenjaren tot en met 2023. Pas vanaf inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) zullen ze opnieuw worden geïndexeerd. De volledige lijst met niet-geïndexeerde bedragen is drie pagina’s lang.

Onder andere de vrijgestelde inkomsten uit spaardeposito’s, het maximumbedrag voor fiscaal aftrekbare giften en de belastingvermindering voor uitgaven in het kader van een adoptieprocedure zijn op deze lijst terug te vinden. Hierdoor zullen we de komende jaren in ieder geval meer belastingen moeten betalen dan verwacht.

Er is wel een enkele uitzondering voorzien voor uitgaven in het kader van pensioensparen. Ook deze uitgaven zullen worden bevroren, maar dan pas vanaf 2021. Hierdoor treden er geen problemen op met stortingen die in 2020 hebben plaatsgevonden. Anders riskeerden sommigen dat zij ineens de fiscale grens hadden overschreden en zo tegen een belastingvermindering van 25% in plaats van 30% aankeken. De fiscaal aftrekbare stortingen voor pensioensparen blijven de komende jaren hoe dan ook begrensd op 990 euro (30% aftrekbaar) en 1.270 euro (25% aftrekbaar).

Verlenging van de fiscaal voordelige consumptiecheques

Tegenover bovenstaande fiscale besparingen staat dan weer een uitzonderlijke verlenging van de consumptiecheques. Deze consumptiecheques kunnen fiscaal vriendelijk worden toegekend aan het personeel, dat ze kan gebruiken voor uitgaven in de horeca-, de cultuur- en de sportsector. Normaal gesproken konden deze cheques fiscaal vriendelijk worden uitgereikt tot en met 31 december 2020, maar voor een aantal specifieke sectoren en in specifieke gevallen is het toch mogelijk om ze nog tot uiterlijk 30 juni 2021 uit te reiken.

Verhoogde belastingvrije som voor mantelzorg

Een andere afwijking is de belastingvrije som voor mantelzorg. Dit is een toeslag die bovenop de belastingvrije som komt en dit voor belastingplichtigen die mantelzorg toedienen. Normaal gesproken bedraagt het niet-geïndexeerde basisbedrag 1.740 euro, maar dit wordt nu tot 2.610 euro opgetrokken. Deze bijkomende belastingvrijstelling is er wel alleen voor belastingplichtigen die mantelzorg toedienen aan een zorgbehoevende broer, zus, ouder of grootouder die ouder is dan 65 jaar en die minstens 9 punten scoort op de graad van zelfredzaamheid.

Verlenging van de verhoogde investeringsaftrek voor kmo’s

Ten slotte is er in de coronawet een uitbreiding voorzien voor de verhoogde investeringsaftrek. Deze uitzonderingsmaatregel loopt tot 31 december 2022 en moet ondernemingen ondersteunen die in deze moeilijke tijden productieve investeringen doen. De verhoogde investeringsaftrek voor kmo’s (inclusief eenmanszaken) was eerder al opgetrokken van 8% tot 25% voor de periode tot 31 december 2021 en met de twee jaar durende verlenging wil de regering de investerende kmo’s verder aanmoedigen. Ook de overdracht van de niet-verleende vrijstelling van de investeringsaftrek wordt overigens met twee jaar verlengd.