De PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) biedt verschillende oplossingen aan Vlaamse ondernemingen aan. Het doet dit door de Vlaamse economie te ondersteunen met als doel om bij te dragen aan het welzijn en de welvaart in Vlaanderen. Voorbeelden hiervan zijn de PMV-bedrijfslening en de PMV-langetermijnlening. Het gaat om leningen aan marktconforme voorwaarden voor ondernemingen die een solide dossier kunnen indienen. In sommige gevallen kan de PMV risicokapitaal verschaffen aan beloftevolle ondernemingen.

Wie komt in aanmerking voor het PMV-risicokapitaal?

Het voordeel van de PMV is dat het in de eerste plaats het doel heeft om de Vlaamse economie te ondersteunen en niet om grote winsten te maken. Tegelijkertijd is de PMV een geduldige investeerder. Hierdoor kan het starters de tijd geven om aan de toekomst te bouwen. Het kan met andere woorden een interessante optie zijn voor starters en gevestigde ondernemingen die op zoek zijn naar kapitaal.

Toch komen niet alle ondernemingen in aanmerking voor het PMV-risicokapitaal. Ze moeten namelijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is bijvoorbeeld vereist dat de onderneming in Vlaanderen een exploitatiezetel heeft. Bovendien blijft een goede basis noodzakelijk. Dit wil zeggen dat er een stevig onderbouwd ondernemingsplan moet kunnen worden voorgelegd, er groeiperspectieven moeten zijn en dat de onderneming een evenwicht managementteam moet hebben. Daarnaast focust de PMV op vier sectoren, namelijk de creatieve industrie, de ICT, Life Sciences & Care en de cleantech- en maakindustrie.

Voorwaarden voor het PMV-risicokapitaal

De PMV investeert in de vorm van achtergestelde (converteerbare) leningen of kapitaal. Bij een achtergestelde lening staat er tegenover de lening een vaste interest die elk kwartaal te betalen is. Dit wordt aangevuld met een variabele of een uitgestelde interest. Daarnaast kan er een warrant of een conversieoptie in de overeenkomst worden opgenomen.

Bij een kapitaalparticipatie neemt de PMV deel aan het kapitaal van de onderneming. Het stelt zich als een geduldige partner op, maar op termijn zal de PMV de aandelen opnieuw verkopen en winst willen maken. Wanneer de uitstap plaatsvindt, valt nog te bezien. In ieder geval heeft de PMV tijd en kan het soms tot negen jaar wachten. Er moet in ieder geval meerwaarde worden gecreëerd. Het gaat daarbij niet alleen om een financiële meerwaarde, maar ook om een maatschappelijke meerwaarde.

Verder stelt de PMV een belangrijke eis. Derde partijen, managers en aandeelhouders dienen namelijk met eenzelfde risicogehalte te investeren in het kapitaal, met een minimum van 25% van het bedrag van de PMV-financiering.

Het bedrag dat de PMV hiervoor vrijmaakt, kan per onderneming verschillen en is afhankelijk van het voorgelegde project. Dit varieert tussen 125.000 euro en 5 miljoen euro.

Andere oplossingen voor het verschaffen van risicokapitaal

De PMV is een investeringsfonds dat door de overheid is opgezet en dat risicokapitaal verschaft. Het doet dit enkel aan innovatieve en snelgroeiende ondernemingen. Er zijn echter ook andere spelers op de markt actief, zoals LRM voor beloftevolle Limburgse ondernemingen en Trividend voor de sociale economie. Daarnaast zijn er de federale fondsen BMI en FPIM en kan je aankloppen bij een business angel of bij private risicokapitaalverschaffers.