Als zelfstandige ondernemer in Vlaanderen ben je je ongetwijfeld bewust van de noodzaak om over te stappen op groene energie en om je energieverbruik te verminderen. De GREEN-investeringssteun (Groener en Efficiënter Energieverbruik in de iNdustrie) is een steunmaatregel die je hierbij kan helpen. In dit artikel lichten we toe wat de GREEN-steun inhoudt, wie er in aanmerking komt en welke investeringen worden ondersteund.

Wie komt in aanmerking voor de GREEN-steun?

De GREEN-steun is bedoeld voor ondernemingen die investeren in vergroening of energie-efficiëntie in het Vlaams Gewest. Let op: bepaalde investeringen, zoals wettelijk verplichte investeringen, komen niet in aanmerking. Bovendien moet je eerst nagaan of je in aanmerking komt voor de ecologiepremie+. Als dat zo is, dien je de steun bij Ecologiepremie+ aan te vragen en niet bij GREEN.

Thema vergroening: investeren in groene energiedragers

De GREEN-steun ondersteunt investeringen in groene energiedragers, zoals warmte afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, blauwe en groene waterstof of restwarmte. Ook bepaalde vormen van elektrificatie die leiden tot CO2-reductie komen in aanmerking. Echter, stortgas, omgevingslucht, windturbines en pv-panelen worden niet gesteund.

Thema energie-efficiëntie: minder energie verbruiken

Investeringen in energie-efficiëntie, zoals warmteopslag en het energiezuiniger maken van het productieproces, komen ook in aanmerking voor de GREEN-steun. Uitgesloten zijn investeringen die de standaardtechnologie niet overschrijden, transporttoepassingen (bv. elektrificatie van het wagenpark), louter aan het gebouw gerelateerde investeringen en investeringen in nieuwe fossiele technologieën (met uitzondering van de opwaardering van restwarmte).

Extra voorwaarden voor steun

Om in aanmerking te komen voor de GREEN-steun, moet je aan een aantal extra voorwaarden voldoen. Zo moet de exploitatiezetel zich in het Vlaamse Gewest bevinden (of daar binnen een jaar na goedkeuring gevestigd zijn), dien je te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en zijn landbouwondernemingen en bepaalde samenwerkingsvormen uitgesloten.

Bedrag van de GREEN-investeringssteun

De steun is afhankelijk van de kosteneffectiviteit en de grootte van je onderneming. Men maakt een onderverdeling in de ecoklassen A en B. Voor klasse A (kosteneffectiviteit ≥ 1,5) bedraagt de steun 40% voor kmo’s en 30% voor grote ondernemingen. Voor klasse B (kosteneffectiviteit < 1,5 en > 0) bedraagt de steun 30% voor kmo’s en 20% voor grote ondernemingen. Let op: de totale projectkost dient minimaal 50.000 euro te bedragen. Enkel de economische meerkosten voor engineering, investeringen en installatiekosten komen in aanmerking. Voorstudie, operationele kosten en infrastructuurwerken worden niet gesubsidieerd. De economische meerkosten worden bepaald door een vergelijking te maken met een technisch vergelijkbare klassieke investering.

Groen innoveren met steun van de overheid

De transitie naar een groene en energie-efficiënte onderneming is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering. De GREEN-investeringssteun kan je hierbij helpen door financiële ondersteuning te bieden voor relevante investeringen. Ga na of je in aanmerking komt en draag bij aan een duurzame toekomst voor je bedrijf en voor Vlaanderen. Als je niet in aanmerking komt voor de GREEN-investeringssteun, komt de groene investering mogelijk in aanmerking voor andere vormen van subsidiëring. Op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen vind je meer informatie over andere vormen van subsidiëring waarvoor je mogelijk in aanmerking komt.