Als je in Vlaanderen een eigen zaak wilt starten, moet je rekening houden met een aantal startersvoorwaarden. Dit zijn voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om als ondernemer te kunnen starten. In dit artikel bespreken we de belangrijkste voorwaarden waaraan je als toekomstige ondernemer moet voldoen. Het gaat om een combinatie van persoonlijke eisen, kennisverplichtingen en vereiste vergunningen.

Persoonlijke startersvoorwaarden voor zelfstandigen

Om zelfstandig te kunnen worden in Vlaanderen, moet je aan enkele persoonlijke voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen kunnen dus niet op eigen houtje starten als zelfstandigen, hoewel er wel degelijk manieren zijn om onder het toeziend oog van de ouders of een voogd te ondernemen. Verder dien je over burgerrechten te beschikken. Wie burgerrechten heeft, kan bijvoorbeeld stemmen, zich verkiesbaar stellen en een onderneming oprichten. Het principe is dat we allemaal over burgerrechten beschikken. Men kan echter van de burgerrechten worden ontzet als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling.

Daarnaast moet je handelingsbekwaam zijn, wat inhoudt dat je wettelijk gezien in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen en contracten af te sluiten. Personen die onder voorlopig bewind staan of die wettelijk of gerechtelijk onbekwaam zijn verklaard, kunnen geen onderneming oprichten. Ze zijn daar niet bekwaam voor.

Tot slot moet je een EU-onderdaan zijn of afkomstig zijn uit Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Als je een andere nationaliteit hebt, heb je een beroepskaart of vrijstelling nodig om als zelfstandige aan de slag te kunnen.

Kennisverplichtingen

Sinds enige tijd is het in Vlaanderen niet meer verplicht om een attest bedrijfsbeheer te hebben om een eigen zaak te starten. Echter, in Brussel en Wallonië is dit wel nog altijd een vereiste. Voor bepaalde gereglementeerde beroepen zijn er in Vlaanderen wél nog specifieke kennisvereisten, zoals het bezitten van een bepaald diploma of het slagen voor een bepaald examen. Het gaat dan om gereglementeerde beroepen. Zo kan bijvoorbeeld niet iedereen vastgoedmakelaar worden. Op deze manier wil men de vastgoedmarkt van wanpraktijken vrijwaren.

Vereiste vergunningen

Voor sommige beroepen heb je een specifieke vergunning nodig om als zelfstandige te kunnen starten. Denk bijvoorbeeld aan de vergunning beenhouwer-spekslager (in Wallonië en Brussel), een leurkaart voor markthandelaars of een vergunning voor kermisattracties. Het is belangrijk om van tevoren uit te zoeken welke vergunningen van toepassing zijn op jouw bedrijf, zodat je de onderneming volgens de wettelijke regels kunt opstarten.

Hulp bij het starten als zelfstandige

Als je overweegt om te starten als zelfstandige, is het verstandig om professionele hulp in te schakelen bij het opstarten van de onderneming. Je kan bijvoorbeeld terecht bij een boekhouder, een accountant of een ondernemersloket. Zij kunnen helpen bij het beantwoorden van financiële of fiscale vragen, het opstellen van een ondernemingsplan, het kiezen van de juiste ondernemingsvorm, het aanvragen van de nodige vergunningen en het opzetten van de administratie.

Een goede voorbereiding is in ieder geval essentieel bij het starten van een eigen zaak. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van alle wettelijke verplichtingen en vereisten die op de onderneming van toepassing zijn. Het kan nuttig zijn om een checklist te maken van alle stappen die je moet doorlopen.