Steeds meer Vlaamse bedrijven met ten minste tien medewerkers zijn competentiegericht. Een competentiegericht bedrijf is een bedrijf dat focust op competenties en dat bijvoorbeeld opleidingen voorziet en de ontwikkeling van deze competenties stimuleert. Het een en ander blijkt uit de recente Ondernemingsenquête die is uitgevoerd door SERC (Stichting Innovatie & Arbeid), een Belgische stichting. Deze telefonische enquête wordt elke drie jaar afgenomen. De vragen uit de enquête focusten op de ICO (Indicator Competentiegerichte Ondernemingen), de indicator die voortvloeit uit het Pact 2020.

Steeds meer bedrijven zijn competentiegericht

Volgens het onderzoek zou meer dan de helft van de ondernemingen die tien of meer medewerkers tellen reeds competentiegericht zijn. De toename ten opzichte van tien jaar eerder (+37,5%) is opmerkelijk. Competentiegericht zijn, kan veel omvatten. Uit de enquête blijkt dat Vlaamse bedrijven vooral zaken als startopleidingen, het betrekken van medewerkers bij de kwaliteitszorg, strategische partnerschappen, functioneringsgesprekken en werkoverleg belangrijk vinden. Het organiseren van opleidingen liep ten opzichte van een eerdere meting terug, maar dit is wellicht het gevolg van de coronabeperkingen. De enquête werd namelijk tijdens de pandemie afgenomen.

Vooral grote bedrijven in de quartaire sector

Het onderzoek toont aan dat grotere ondernemingen meer geneigd zijn tot competentiegerichtheid. Dit komt wellicht doordat deze ondernemingen ook meer behoefte hebben aan een goed personeelsbeleid, terwijl dit alles bij kleinere ondernemingen informeler verloopt. Er zijn ook verschillen per sector. De competentiegerichtheid is bijvoorbeeld het laagst in de bouw en het grootst in de quartaire sector.

Voordelen van competentiegerichte bedrijven

Competentiegerichte bedrijven doen het over het algemeen goed. Ze zijn innovatiever en ze brengen vaker nieuwe of verbeterde producten op de markt. Ook qua financiële gezondheid scoren competentiegerichte bedrijven over het algemeen beter. Uit het onderzoek vallen geen verklaringen hiervoor af te leiden.

Eerdere onderzoeken hebben reeds aangetoond dat competentiegericht werken voordelen biedt voor de medewerkers. Allereerst voelen medewerkers zich gesteund en gewaardeerd als hun werkgever investeert in hun ontwikkeling en hen ondersteunt bij het verbeteren van hun vaardigheden en kwalificaties. Dit leidt tot een grotere motivatie en betrokkenheid. Bovendien biedt competentiegericht werken de mogelijkheid voor medewerkers om zich verder te ontwikkelen en om nieuwe vaardigheden en kwalificaties te verwerven. Dit vergroot het zelfvertrouwen van medewerkers. Een groter gevoel van waardering en eigenaarschap over het werk is eveneens een resultaat van competentiegericht werken, wat op zijn beurt bijdraagt aan een hogere jobtevredenheid en een langere verblijfsduur bij het bedrijf.

Uitgroeien tot een competentiegericht bedrijf

Een bedrijf kan evolueren naar een competentiegericht bedrijf door een aantal stappen te ondernemen. Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen welke competenties nodig zijn om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken. Dit betekent dat er gekeken moet worden naar de huidige en toekomstige behoeften van het bedrijf, en wat er nodig is om daar te komen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een competentieanalyse uitvoeren om te bepalen welke vaardigheden en kwalificaties nodig zijn binnen de organisatie.

Ten tweede is het belangrijk om een plan te ontwikkelen om deze competenties (blijvend) te ontwikkelen. Dit kan door middel van opleidingen, trainingen, workshops of coaching. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een opleidingsprogramma ontwikkelen dat gericht is op het verbeteren van de vaardigheden en kwalificaties van hun medewerkers. Ook kunnen bedrijven samenwerken met externe trainers en coaches om de competenties van hun medewerkers te verbeteren.

Ten slotte is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin medewerkers zich gesteund voelen om zich te ontwikkelen. Dit betekent dat bedrijven moeten investeren in de ontwikkeling van hun mensen en hen moeten ondersteunen bij het verbeteren van hun vaardigheden en kwalificaties.