Het vat is af. De schipbreuk is geleden. En alles is in de soep gelopen. Soms wil het gewoon niet lukken en is het beter om met een eenmanszaak te stoppen. Of wie weet wil je wel wat genieten van het leven of doen er zich nieuwe opportuniteiten voor. Er kunnen veel redenen zijn waarom je beslist om te stoppen met een eenmanszaak. Eenmaal je bent gestopt, genereer je geen inkomsten meer. Maar het kan wel dat je later nog een factuur in de bus ontvangt. Wat doe je daarmee?

Latere facturen zijn niet ongewoon

Als je met een eenmanszaak stopt, blijf je persoonlijk gehouden om de schulden van je eenmanszaak te voldoen. Als je na de stopzetting nog een factuur ontvangt, zal je die met andere woorden nog steeds moeten betalen. De meest voorkomende kosten die men na de stopzetting nog moet betalen, zijn de sociale bijdragen. Dat is logisch, want de sociale bijdragen zijn in eerste instantie voorlopig en worden pas een tweetal jaar later definitief berekend. Lang na de stopzetting van je activiteiten kan je dus nog een factuur in de bus verwachten. Ook kan het dat een leverancier pas veel later een factuur verzendt of dat je nog een telecomeindafrekening ontvangt.

Kosten na stopzetting fiscaal aftrekken

Het is mogelijk om de kosten na de stopzetting van de eenmanszaak nog fiscaal af te trekken. Daarvoor bestaat er zelfs een speciale code en een aparte aangifterubriek in de aangifte. De wet schrijft dan wel voor dat de kosten moeten zijn gedaan of gedragen om beroepsinkomsten te verwerven of te behouden, maar schrijft niet voor dat de inkomsten en de kosten in hetzelfde belastbare tijdperk moeten vallen. In de praktijk wil de fiscus wel dat je kan aantonen dat je het nodige hebt gedaan om de lopende kosten te beëindigen, bijvoorbeeld door lopende overeenkomsten op te zeggen. Bewaar de nodige bewijsstukken hiervan.

Anders voor investeringen

Houd er rekening mee dat er voor investeringen en afschrijvingen andere regels gelden. In het jaar van de stopzetting mag er in principe namelijk niet meer worden afgeschreven. Na de stopzetting gebruik je de investering niet meer voor je zaak en dus kan het de komende jaren niet verder worden afgeschreven. Er kan bij de stopzetting wel een uitzonderlijke afschrijving worden geboekt om de boekwaarde aan te passen naar de vermoedelijke verkoopwaarde.

Er wordt aangenomen dat je de investeringen dan voor dit bedrag kan verkopen. Je wordt er dan ook niet op belast als je de investering voor dit bedrag verkoopt. Je kan de investering uiteraard ook gewoon privé voor jezelf houden. De zakelijke computer wordt dan een privécomputer. In ieder geval zal het niet-afgeschreven gedeelte de volgende jaren niet in de boekhouding worden verwerkt, want het zakelijke karakter is dan verloren.

Als je de investering echter voor meer verkoopt dan de restwaarde, zal je op de meerwaarde worden belast. Natuurlijk kan je investeringen ook gratis weggeven aan een goed doel. Dan mag je wel de boekwaarde uitboeken. Ook hier is het belangrijk om voldoende stavingsstukken te bewaren. Zorg voor een bewijs dat je het aan een goed doel hebt geschonken, zodat de fiscus niet aanneemt dat je het wel in het zwart zal hebben verkocht.